Coach-képző Akadémia

A coach képzés 2018. február 9-én és 16-án, 2 csoportban indul! A második csoportba még van lehetőség jelentkezni!

ICF ACSTH tanúsítványt biztosító coach képzés (az ICF a legnagyobb nemzetközi coach szövetség), amellyel ACC nemzetközi minősítést szerezhet!

A coaching tanulást célzó beszélgetés, mely a problémamegoldást és a fejlődést szolgálja. Nem több és nem kevesebb, mint fejlesztő, támogató, együtt gondolkodó, de a problémamegoldást nem átvevő szakértői hozzáállás. Konkrét módszereket használó készség, ugyanakkor pedig művészet, amely az iskolázott intuícióra támaszkodik. A coaching célja, hogy személyes és szakmai fejlődés révén optimális szintre emelje az egyén és a csoport teljesítményét. – Dr. F. Várkonyi Zsuzsa

Koncepciónk abban különbözik más, hasonló jellegű képzéstől, hogy a hangsúly nálunk a tanultak gyakorlati használhatóságán és egy jó önismeretre épülő, hiteles tanácsadói hozzáállás kialakításán van.

Nem varázslókat, még csak nem is diagnosztákat, hanem empatikus, tiszta figyelmű, operatív gondolkodású professzionális támogatókat kívánunk fejlődésükben segíteni.

coach képzés Budapest Gordon&TA

A minősített coach képzés nemzetközi garancia az azt birtokló coach szakmai igényességére, alkalmasságára, coaching készségeire és etikus működésére.

coach képzés Budapest Gordon&TA

Miért érdemes coach képzésünket választani?

 • Felkészítjük a nemzetközi akkreditáció (ICF) megszerzésére
 • Oktatóink sok éves coach és coach képző tapasztalattal rendelkeznek
 • A képzés ideje alatt intézményünkkel együttműködő magyarországi cégeknél és alapítványoknál gyakorlási lehetőséget biztosítunk. Ezáltal referencia coaching munkák jöhetnek létre.
 • Egyedülállóan magas óraszám, mely lehetővé teszi, hogy a coaching módszertanon túl a résztvevők elsajátítsanak kreatív eszközöket is.

Posztgraduális coach képzésünket olyan résztvevőknek ajánljuk, akik

 • gyakorlatias, világszerte elismert alapokra épülő készségcsomaggal akarnak dolgozni, cégen belül vagy külsős coachként;
 • új karrier lehetőségét keresik, esetleg pályaváltoztatásra készülnek;
 • szeretnének másoknak coachként segíteni a tranzakció-analízis és a Gordon-féle kapcsolati modell kombinált felhasználásával;
 • olyan területeken mozognak, ahol konfliktuskezelésre, kapcsolati vagy párkapcsolati problémák, esetleg munkahelyi problémák megoldására van szükség professzionális módon;
 • valódi és eredeti tartalomra vágynak, melyet az élet számos területén alkalmazhatnak a magánéletben és a munkában egyaránt;
 • szeretnék saját és mások viselkedését jobban megérteni és megfelelő eszközökkel pozitív változást elérni.
 • fontosnak tartják saját személyiségük, önismeretük fejlesztését.
 • Olyan fejlesztő, jó önismerettel rendelkező coachokat képzünk, akik tudatosan épített, több szempontrendszert érintő coaching folyamatokat vezetnek.

Beszélgetéseik célja nem csak az egyszeri problémamegoldás elérése az ügyféllel, hanem önbizalmának és önértékelésének erősítése. Saját erőforrásainak feltárása, érzelmi ellenálló képességének fejlesztése a tartós viselkedésváltozás érdekében.

Hogyan épül fel a coach képzés?

Alapképzés: “A coach mint személyi és üzleti tanácsadó” (136 óra)

Mesterképzés: szabadon választható (70 óra)

Milyen területen alkalmazható az itt megszerzett tudás?

 • üzleti és más szakmai területen
 • személyes területen: családi, pár- vagy szülő-kamasz kapcsolatban

Az alapozó képzés minden érdeklődő számára nyitott.  A haladó képzésre csak az alapozó képzést már elvégzett vagy ezzel egyenértékű képzettséggel és gyakorlattal rendelkező coachokat várunk.

coach képzés Budapest Gordon&TA

Coach képzés alapozó szint: A  coach mint személyi és üzleti tanácsadó (136 tanóra)

 1. A személyes hatékonyság fejlesztése: 30 órás saját élményű tréning, mely során a résztvevők megismerik a tranzakció-elemzés alapjait és a Gondon-féle kommunikáció elemeit. Olyan önismereti tapasztalatokat szerezhetnek, melyek a hiteles tanácsadó/coach munkájához elengedhetetlenek.
 1. A coaching módszertana címmel 106 órában megismerkednek a coach munkájához szükséges legfontosabb elméletekkel, technikákkal és modellekkel.

A program tartalma:

 • az ICF coach kompetenciái és Etikai Kódexe, a coaching etikai alapelvei
 • a coaching fogalma, célja, kerete, hatása, főbb típusai
 • a coaching határterületei és átfedések
 • coaching- folyamatban feldolgozható témakörök
 • a tranzakció-elemzésen alapuló coaching- folyamat felépítése
 • kapcsolatépítés, a bizalom és közelség kialakítása az ügyféllel
 • világos játszma-mentes szerződéskötés
 • a szerződés szintjei és hatása a coaching folyamatra
 • szerződések és szerepek a szervezetben. A három oldalú szerződés
 • szerepek, felelősségek és etikai kérdések vizsgálata
 • a probléma meghatározása és akcióterv készítése
 • Eric Berne az intervenciók megtervezése a coachingban
 • a coaching folyamat értékelése

Gordon kapcsolatkezelési eszközeinek bemutatása a coaching-folyamatban

 • támogató határvédelme
 • ellenállás kezelés

Várkonyi Zsuzsa 

 • a „coach belső gondolkodási térképe”
 • metaforák és a „Lényeglátó figyelem” eszközei
 • „jó kérdezésfajták” alkalmazása és a kártékony kérdezésről

Eric Berne: Miért érdemes az intuícióval foglalkozni?

 • az intuíció természete, szintjei

Szervezet-elmélet:

 • a tranzakció-analízis filozófiája a szervezeti alkalmazásokban
 • rendszertábla állítás

A szakmai identitás kialakítása:

 • milyen értékek és elvek mentén dolgozom?
 • a karriertervezés támogatása és a személyes márka építése

A képzés ideje alatt, intézményünkkel együttműködő magyarországi cégeknél és alapítványoknál gyakorlási lehetőséget biztosítunk. A képzés során legalább 5-alkalmas coaching folyamatot vezetnek, mentor coachok támogatásával.

Coach képzés haladó szint: Mester-coach (70 tanóra, 3 modulból álló program)

1. modul: Játszma-szeminárium, a támogató kapcsolatokban előforduló játszmákról (25 tanóra, önismereti tréning)

A program tartalma:

 • saját játszmák és más sorskönyv-elemek felderítése,
 • gyakori játszmák tanácsadói/coaching folyamatban, ezek önismereti kezelése,
 • egyéni és szervezeti sorskönyvek.

2. modul: Coach-készségek mesterfokon (20 tanóra)

A résztvevők elsajátítják a kétszemélyes támogatói kapcsolat etikai és szakmai különlegességét.

PCM – Process Communication Model (Folyamatközpontú Kommunikáicós Modell), mely tranzakció-elemzésen alapuló diagnosztikus módszer, melynek alapja Eric Berne személyiség modellje.

A résztvevők megtanulják:

 • hogyan lehet gyorsan és hatékonyan kapcsolatot teremteni és összhangot építeni másokkal,
 • a coachee stressz-mintájának beazonosítását és eszközöket kapnak a kezeléséhez;
 • beazonosítani a coachee pszichológiai szükségleteit és személyének megfelelő motivációját,
 • felismerni a visszatérő kudarc-mechanizmusokat, valamint a változás és a fejlődést útját,
 • megismerni saját profiljukat a szeminárium előtt kitöltött online teszt révén.

3. modul: Mediációs készségek alkalmazása a támogató munkában (25 tanóra)

Munkánk során gyakran válunk mások konfliktusainak tanúivá. Fontos, hogy rendelkezzünk olyan kapcsolatkezelési szemlélettel és készségekkel, melyek révén hatékonyan segíthetjük mások konfliktusrendezését anélkül, hogy helyettük megoldanánk azokat. A képzés középpontjában a magas szintű konfliktuskezelési készségek és az elfogulatlanság önismereti fejlesztése áll.

“A coach képző izgalmas kaland volt! Hétről hétre bővültek az ismereteink, „élesedtek” a készségeink, óriás sikerélményt jelentett, ha egy-egy coaching gyakorlatban valódi előrelépésnek lehettünk tanúi.
Mindeközben nagy utat tettem meg a saját belső világomban is, új nézőpontból csodálkoztam rá az eddig ismertnek hitt helyzetekre, kapuk nyíltak ki, kincsekre leltem.  A coachingban számomra az a legszebb, hogy egyszerű eszközökkel, néha egészen rövid idő alatt is nagy utat tudunk együtt megtenni. ” Lukács Anikó, coach és tréner

Alapképzés időpontok és költségek (136 tanóra)

 1. A személyes hatékonyság fejlesztése sajátélményű tréning (30 tanóra)

Képzési napok:

 1. csoport: 2018. február 9-10. és 16-17. (péntek, szombat 10:00-17:00-ig)
 2. csoport: 2018. február 16-17. és 23-24. (péntek, szombat 10:00-17:00-ig)

Képzés engedély száma: E-001133/2015/D004

Költsége: 120 000 Ft (adómentes)

2. A Coaching módszertana (106 óra)

Első csoport képzési napok:

A képzési napok péntek-szombat 10:00- 17:00 óráig tartanak.

2018. március 2-3., 9-10., 23-24.
április 6-7., 20-21.; május 4-5., 11-12., 25-26.

Második csoport képzési napok:

A képzési napok hétfőn 15:00-20:00-ig, szombaton és vasárnap 10:00- 17:00 óráig tartanak.

Március      5        hétfő                  10               szombat
                    12                                17, 18         szombat-vasárnap
                    19
                    26

 

Április         9        hétfő                  14                szombat
                    16
                    23                                 29                vasárnap
                    30

Május          7        hétfő
                    14                                 19                szombat
                                                         27, 28          vasárnap-hétfő

Költsége: 535 000 Ft + Áfa

Mesterképzés időpontok és költségek (70 óra)

1. PCM coach-készségek mesterfokon (20 tanóra) Process Communication Model (Folyamatközpontú Kommunikációs Modell), mely tranzakció-elemzésen alapuló diagnosztikus módszer.

Képzési napok: 2018. június 8-9. (péntek-szombat 9:00:18:00)

Képzés díja: 160 000 Ft+Áfa

2. Játszma szeminárium (25 tanóra)

Képzési napok: 2018. június 15-16. és 22-23. (péntek-szombat 10:00-17:00-ig)

Képzés díja 120 000 Ft+Áfa

3. Mediációs készségek alkalmazása a segítői kapcsolatokban (25 tanóra)

Képzési napok: 2018. június 29-30. és július 6-7.  (péntek-szombat 10:00-16:00-ig)

Képzés díja: 55 000 Ft+Áfa

Mesterképzés teljes költsége (70 óra): 335 000 Ft +Áfa

Célunk, hogy a coach képzés eredményeként a résztvevő:

 • tudjon rugalmasan reagálni a kliensre és legyen tudatában annak, hogy saját viselkedése hogyan hat ügyfelére;
 • képes legyen önreflexióra saját munkáját illetően;
 • ismerje pontosan saját határait és képességeit;
 • tudjon etikusan szerződni;
 • legyen képes valódi empátián és támogatáson alapuló kapcsolatot kiépíteni kliensével, hogy ezzel segítse elő autonómiáját;
 • képes legyen hatékonyan megtervezni lépéseit, felismerni a lehetséges akadályokat;
 • tudjon az adott célnak megfelelő eljárásokat alkalmazni annak érdekében, hogy kliense megtalálja a saját maga számára legmegfelelőbb megoldást;
 • támogassa ügyfelét abban, hogy tetteiért maga vállalja a felelősséget;
 • legyen képes a folyamat végén értékelő visszajelzést adni a közös munkáról.

A coach képzés koncepciója:

A képzés szemléletét a rendszerszemlélet és a célorientáltság jellemzi.

A folyamatok fejlesztő folyamatok, melyek során a személyközpontú beszélgetésvezetés mellett, az inspiráló „jó kérdésfeltevés”-t (F. Várkonyi Zsuzsa) és számos interaktív modellt használunk.

A gyakorlatban hasznosítható tudás elősegítése érdekében a résztvevőknek számos alkalmuk van kipróbálni az elméletben tanultakat. Ezt a célt szolgálja a résztvevőket középpontba állító megközelítésünk, valamint a leendő coachok teljesítményét és fejlődését értékelő visszajelzésünk. A program teljes idejének kétharmadát gyakorlás teszi ki.

Munkánk során az alábbi modellek elveiből, módszereiből is merítünk:

 • Gordon-féle kapcsolati modell, mely a kommunikáció-elméleti ismeretanyag alapját képezi, kiegészítve egyéb fejlesztői–segítői eszközökkel. Hatékony, jól alkalmazható eszköztár, mely a problémahelyzetek felismeréséhez és a konfliktushelyzetek vesztes nélküli megoldásához ad segítséget.
 • Tranzakció-elemzés (TA), melynek szemléletmódjával és könnyen kezelhető eszköztárával a csoportdinamikai folyamatok mélyebben megérthetők. Használata megnöveli a csoporttagok önismeretét, kommunikációjuk hatékonyságát, tudatosságát és a coach eredményességét. Segít felismerni saját személyiségünk jellegzetes reakcióit. Előmozdítja, hogy az egyéniségünknek leginkább megfelelő fejlődési stratégiát alakítsuk ki.
 • A „lényeglátó figyelem” névre hallgató, F. Várkonyi Zsuzsa által kialakított coaching- készség a problémamegoldó esetkísérés hatékony eszközét kínálja. Támpontokat ad a tréner/coach eszközválasztásához, megtanítja megkülönböztetni egymástól a kártékony és a jótékony kérdéseket, illetve a visszatükrözést, a megerősítést vagy éppen a kérdezést igénylő segítői helyzeteket.

A coach képzés helyszíne: 1022 Budapest, Marczibányi tér 9., fsz. 1 (Millenáris mögött, Széll Kálmán tértől 5 perc séta).  A coach képzés magyar nyelven zajlik. A képzés teljes óraszáma 206 tanóra, egy tanóra 45 percet jelent.

A coach képzés sikeres elvégzése után, ICF akkreditáció megszerzésére van lehetőség.  Az ICF akkreditáció nemzetközi garancia az azt birtokló coach szakmai igényességére, alkalmasságára, coaching készségeire, etikus működésére és ügyfelei iránti elkötelezettségére.  Az akkreditációs rendszere garantálja, hogy a sikeresen minősített coachok nemzetközi sztenderdeknek megfelelő minőségű munkát végeznek, megfelelő szintű szakmai képzettséggel és tapasztalattal rendelkeznek. Így az ügyfelek biztos kézzel választhatnak coachot maguknak.  A nemzetközi minősítés díja a coach képzés díjába nem tartozik bele, plusz költséget jelent résztvevőink számára.

“Vízi Bea és csapata olyan pozitív és elfogadó légkört tud teremteni képzései során, amely megfelelő bázist teremt ennek a rendkívül fontos ismeretanyagnak az elsajátításához. Hiszen a folyamatban, a tanulás során nap mint nap önmagunkkal találkozunk. Az emberi viselkedés és kommunikáció elemeinek mély megismerése és elsajátítása nem csak a magánéletemet gazdagítja, de a képzésen megélt sok egyéni tapasztalással rengeteg új eszközhöz jutottam ami a coach munkájának legfontosabb segítője.” Dobai Judit, coach és tréner

A coach képzés szakmai vezetője:

A coach képzésben résztvevő kollégák:

Dr. F. Várkonyi Zsuzsa

F. Várkonyi Zsuzsa

Vezető tanácsadó, senior coach és tréner, pszichológus, klinikai szakpszichológus

Vízi Beáta, ACC

Vízi Beáta

 A Gordon & T.A. Kft. képzési és minőségirányítási vezetője

Kiképző coach és tréner, oktatási szakértő, mentálhigiénés szakember

Guseo Rita

GuseoRita01s

Vezető tréner, executive coach

Az InsideOut Leadership Kft. ügyvezetője

Eperjesi Amina, ACC

Eperjesi Amina

Tréner, Life- és  business coach

Feichtinger Mónika

Feichtinger Mónika

Executive Coach, Tréner,

HR tanácsadó

Antal Sándor

Antal Sándor

Szervezetfejlesztési tanácsadó, PTSTA-O, International Transactional Analysis Association, okleveles coach (European Association for Supervision and Coaching). Antares Csoport

Jelentkezzen az alábbi űrlap kitöltésével, hogy kapcsolatba léphessünk!

 

A jelentkezés módja:

 1. A balra található űrlap kitöltése.  Ha a fenti információkon kívül további kérdései vannak, kérjük keresse bizalommal Vízi Beátát (Tel.: 06 30 933 7344 vagy 06 30 983 10 23)
 2. Motivációs beszélgetés előre egyeztetett időpontban.

Képzési filozófiájának érvényesítése érdekében a Gordon & T. A. Kft. fenntartja magának azt a jogot, hogy a felvételi beszélgetéskor szerzett benyomásai alapján válogasson a jelentkezők közül.

 1. Ezt követően történik a hivatalos jelentkezési lap kitöltése és a 120 000 Ft regisztrációs díj befizetése, mely összeg egyben a „Személyes hatékonyság” című 30 órás képzés díja is.
 2. Ezek után regisztráljuk jelentkezőnket a következő induló csoportunkba.

A csoport létszáma: maximum 12 fő

Jelentkezési határidő: 2017. december 31.  A jelentkezéseket a regisztráció sorrendjében fogadjuk el.

Pénzügyi feltételek:

Jelentkezés esetén a Résztvevő vagy annak munkáltatója és a Gordon & T. A. Kft. között szerződéskötésre kerül sor. A díjazást nem csökkenti, ha a résztvevő a programnak csak egy részén kíván vagy tud részt venni. 

A program díja

Személyes hatékonyság fejlesztése (30 óra): 120 000 Ft
(E-001133/2015/D004)

A coaching módszertana  (106 óra): 535 000 Ft +Áfa

Mesterképzés (70 óra): 335 000 Ft +Áfa

Ha egy cégtől több résztvevő jelentkezik, az alapdíjból résztvevőnként 10% kedvezményt adunk.  Magánszemélyeknek részletfizetési lehetőséget biztosítunk. 

Az ICF nemzetközi minősítés díja a coach képző díjába nem tartozik bele, plusz költséget jelent a résztvevőink számára.

A részvételi díj magában foglalja

 • a valamennyi résztvevővel lefolytatott előzetes interjút,
 • a képzéshez tartozó jegyzeteket, tanítási segédanyagokat,
 • a képzés alatti konzultációkat,
 • a terembérletet és a technikai eszközök költségét,
 • a kávé/teafogyasztást,
 • a záróvizsga és tanúsítvány díját.

Minden, a fentieken kívül kért szolgáltatás költsége a résztvevőket terheli.

A kedvezmények nem összevonhatók.

A részletes jelentkezési lap kitöltésével és aláírásával a Résztvevő és a Számlafizető elfogadják a Gordon & T. A Kft. programajánlatát.  A részletes jelentkezési lap egyben a képzési díj befizetésének kötelezettségét is jelenti, melyet a jelentkezéshez képest 3 munkanapon belül kell átutalni a Gordon & T.A. Kft. bankszámlájára (ERSTE Bank: 11600006-00000000-27428409)

Amennyiben a Résztvevő a tréning kezdete előtti 20 napon belüli időszakban lemondja részvételét, a részvételi díj 50%-át köteles kötbér címén megfizetni.

Tanúsítvány:

I. Alapozó szint: A coach mint személyi és üzleti tanácsadó

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

 • egy 2O perces coaching ülés levezetése a Gordon &T.A. által hozott ügyféllel. A beszélgetés alapján felmérjük, hogy az ICF coach kompetenciáknak és Etikai Kódexének megfelelően vezeti-e a coaching folyamatot. A résztvevő rendelkezik-e a kompetencia mindhárom elemével (ismeretek, attitűd és coach- készségek),
 • szakmai fejlődés bemutatása a hallgató által bejárt fejlődési útról. A program során történt személyes fejlődés bemutatása a személyes fejlődési és tanulási célok alapján.
 • a program össz-óraszámának minimum 80%-án való jelenlét
 • a képzés ideje alatt legalább 5 ülésből álló hallgatói coaching folyamat levezetése mentor coachok támogatásával.

Hasonlóan bármely más oktatási intézmény rendjéhez, a tandíj a részvétel költségeit fedezi, és tanúsítványt csak szakmai és személyi alkalmasság esetén ad. A résztvevők előrehaladásáról a képzés során három különböző időpontban küldünk visszajelzést – utolsó alkalommal a képzés végére ütemezett coaching beszélgetés értékelése során.  Annak a coach- jelöltnek, aki a vizsgakövetelményeknek nem felel meg, a részvételről adunk igazolást. Ismeret- és készséghiányosságok esetén a Gordon &T.A. Kft. az ő számára kedvezményes feltételek mellett további képzési lehetőségeket ajánl fel, attitűdbeli problémák esetén pedig további önismereti munkát javasol a résztvevőnek.

II. Haladó szint: Mester-coach

A modulok elvégzéséről tanúsítványt adunk.

Oszd meg!
Iratkozzon fel hírlevelünkre!
 
Mutasd!
Rejtsd el!