Trénerképző Akadémia

Trénerképzés Thomas Gordon kommunikációs készségei és a Tranzakcióanalízis elmélete által is inspirált, saját fejlesztésű módszertannal

130+70 órában

Képzés indul: szeptember 22.-től!

Trénerképzés programunkat olyan résztvevőknek ajánljuk, akik

• hatékony, világszerte elismert alapokra épülő készségcsomaggal kívánnak dolgozni belső vagy külső trénerként;

• szeretnék saját és mások viselkedését jobban megérteni és megfelelő kommunikációs eszközökkel pozitív változást elérni;

• felnőttoktatási szakemberként, tréner-asszisztensként, személyzeti vezetőként dolgoznak, és szeretnének mélyebben megismerkedni a tréninggel, mint képzési formával;

• trénerként szeretnének másoknak segíteni a tranzakció-elemzés és a professzionális kommunikáció gyakorlati használatával;

• valódi és eredeti készségcsomagra vágynak, mellyel számos céges és egyéni konfliktushelyzetet lehet hatékonyan, a felek számára kölcsönösen elfogadhatóan megoldani;

• szeretnék elsajátítani a konfliktuskezelés, értő-figyelem és önérvényesítés technikáit mások segítése céljából.

• fontosnak tartják saját személyiségük, önismeretük fejlesztését;

A trénerképzésünk célja, hogy olyan trénereket képezzünk, akik hiteles tréneri hozzáállással, képesek bármilyen készségfejlesztő, vagy attitűd-formáló tréninget megtartani.

Többek között a következő témakörökben:

 • érzelmi intelligencia
 • kommunikációs készségek
 • csapatépítés
 • hatékony problémamegoldás
 • konfliktuskezelés
 • stresszkezelés

A trénerképzés felépítése

I. Trénerképzés alapozó szint: Trénerképző Akadémia 130 tanóra

a. „Személyes hatékonyság fejlesztése”: saját élményű önismereti tréning 30 órában.

b. „Tréneri kompetenciák” 100 órában

Az első 30 tanórás modul kizárólag saját élményű önismereti tréning, a rákövetkező 100 órában a saját megtapasztalások után az adott tréning-elem tanítás-módszertani vonatkozásait beszéljük meg, és próba-tanításokra is sor kerül.

II. Trénerképzés – Mesterszak: szabadon választható 70 tanóra

1. Játszma szeminárium – önismereti tréning (25 tanóra)

2. Coach-készségek mesterfokon – PCM Process Communication Model

Tranzakcióelemzésen alapuló diagnosztikus módszer (20 tanóra).

3. Mediációs készségek a támogatói munkában (25 tanóra)

A modulok elvégzéséről tanúsítványt adunk.

Az alapozó képzés minden érdeklődő számára nyitott.

A haladó képzésre csak az alapozó képzést már végzett vagy ezzel egyenértékű képzettséggel és gyakorlattal rendelkező kollégákat várunk.

“Nem csak azoknak ajánlom a Trénerképző Akadémiát, akik trénerek szeretnének lenni. A képzés végére ugyan majd kiváló trénernek is érezheted magad, remek eszköztárral, módszertannal, de ennél sokkal többet nyújt a képzés. Olyan intenzív önismereti úton indít el vagy segít egy lépcsővel feljebb jutni, amelyben azt élheted meg, hogy személyiséged csiszoltabbá, kommunikációd világosabbá, emberi kapcsolataid szelídebbé, konfliktusaid feloldhatóvá válnak és ezáltal elérhetőbbé válik számodra a vágyott gyógyult világ, amelyben élni szeretnél. A Trénerképzőn tanultakat instant módon használhatod a munka világában, családi közegben és más emberi kapcsolataidban – a siker nem marad el. Az pedig csak hab a tortán, hogy a Gordon TA Kft-nél lelked összegyűrt selyempapírja oly szelíd körülmények között simul ki, hogy örömben és biztonságban válhatsz még nagyszerűbb segítővé, trénerré, akár vezetőként is.” – Hajdrik Anita, résztvevő

A trénerképzés eredményeképpen a résztvevő:

• képessé válik sokféle megrendelői igénynek megfelelő tréningek összeállítására;

• biztonságosan bonyolítja le a tervezett tréningeket és kezeli a csoportokat;

• megismeri, és munkájában tekintetbe veszi a felnőttkori tanulás sajátosságait;

• a hatékony csoportos tanulást elősegítő, széleskörű módszertani eszköztárral rendelkezik;

• kialakítja a tréneri szerephez kapcsolódó személyes filozófiáját és látásmódját.

Mivel foglalkozik egy tréner?

A tréner célja, hogy eredményesebbé váljon az egyén és általa a szervezet, és ehhez a résztvevők egyéni készségfejlesztését tűzi ki célul.

Jó önismeretre épülő, hiteles tréneri hozzáállással, ismereteket, módszereket és eszközöket ad át és reflektál arra, ahogy a csoport reagál azokra.

Saját élményű gyakorlatok által a meglévő kompetenciákat erősíti, új kompetenciákat hoz felszínre a hatékonyság növelése érdekében.

A trénerképzés program tartalma:

A képzési csoport: a csoport mint fogalom, csoportfolyamatok, csoportdinamika

A tranzakció-elemzés alapjai: A Berne-féle tranzakció-elemzés segítségével a résztvevők tudatosítják saját kapcsolati működésmódjukat és annak a másik félre gyakorolt hatását. Tudatosítják és megértik a csoportban megjelenő tranzakciók, manőverek és a rejtett kommunikáció jellegzetességeit

A hatékony személyközi kommunikáció: együttműködést serkentő újítások a hétköznapi kommunikációban: igényközlés, meghallgatás, konfliktuskezelés. Az ellenállás kezelése a csoportban, a tréner saját határainak jelzése. Segítő/támogató kommunikáció, a coaching típusú figyelem, kooperációs gyakorlatok.

Ellenállók kezelése a csoportban, A csoport folyamatban felmerülő esetleges játszma kezdemények felismerése és kezelése. Szerepek a csoportban.

A tréning vezetése: önismereti gyakorlatok a tréner felkészültsége, tapasztaltsága és hitelessége témákhoz; visszajelzés küldése és fogadása, a hatékony visszajelzés.

A sikeres csoportirányítás külső előfeltételei: mire szerződtél és kivel; miben dönthetsz szabadon. A figyelemfenntartás és hatáskeltés eszközei. Időkezelés.

Tréningvezetési gyakorlatok – szupervízió: a csoport tagjai egymás eseteiből és megoldásaiból is sokat tanulhatnak, építkezhetnek. A szupervízió a szakmai kompetenciafejlesztés és a professzionális kísérés korszerű eszközrendszere. Középpontjában a szakmai feladat, a szakmai funkció és szerep, valamint a hivatását gyakorló szakember mentális karbantartása áll. A képzés szerves részeként a trénerré válás folyamatában a résztvevők reflexiók és önreflexiók mentén a problémás tréninghelyzeteket dolgozzák fel szupervizor vezetésével.

A tréningek előkészítése, a tananyag összeállítása. Segéd- és háttéreszközök használata.

Vizsgatréning: a vizsgára való felkészülés során a résztvevők összegzik, rendszerezik, újragondolják a képzésen tanultakat. A vizsga alkalmat ad arra, hogy megmutassák, miben fejlődtek, hogyan érzik magukat a tréneri szerepben, s miben érdemes továbbfejlődniük.

Trénerképzés szakmai vezető

F. Várkonyi ZsuzsaDr. F. Várkonyi Zsuzsa

Vezető tanácsadó, Coach, Pszichológus, klinikai szakpszichológus

A Gordon-féle személyiségfejlesztő és kommunikációs tréningek magyarországi meghonosítója.  A tranzakció-elemző (játszma-) tréningprogram megalkotója, számos tréning-újítás szerzője.  Több mint húsz éve vezet Magyarországon és külföldön önismereti és kommunikációs tréningeket.  Számos kommunikációs és önismereti könyv szerzője.

 

A trénerképzésben részt vevő trénerek

Vízi BeátaVízi Beáta

A Gordon & T.A. Kft. ügyvezetője; Kiképző coach (ACC) és tréner, Oktatási szakértő, Mentálhigiénés szakember, A Gordon Training International kiképzett trénere. A Magyar Tranzakcióanalitikus Egyesület tagja;

Szakterülete: ellenállás-kezelés, tranzakcióelemzés, emberi játszmák, mediáció.  Húsz éve foglalkozik személyiségfejlesztő tréningek vezetésével és kommunikációs készségfejlesztő programok kidolgozásával. Tanácsadói és tréneri munkája mellett feladatai közé tartozik a különféle szervezeteknek szóló tréningprogramok felügyelete és a programfejlesztési munka irányítása.

 

Szabóné Dr. Molnár AnnaDr. Sz. Molnár Anna, PhD

Vezető tréner, Tanácsadó, Andragógus; A Gordon Training International kiképzett trénere, huszonkét éves tréningvezetői tapasztalattal.

Egyetemi oktató, a felnőttoktatás elméletének és módszertanának (andragógia) kutatója. Kutatási területe, melyből disszertációját is készítette: a felnőtteket oktató tanárok kommunikatív és interaktív készségei.  E témában jelentek meg tanulmányai is.  A Gordon & T.A. akkreditált továbbképzési programjainak fejlesztő munkatársa.

 

Kőszegi ÁgnesKőszegi Ágnes

Vezető tréner, Tanácsadó, Mentálhigiénés szakember; A Gordon Training International kiképzett trénere.

Huszonkét éves tapasztalattal tanít. Egyéni tanácsadásai során, valamint a tanfolyamok vezetésénél a Rogers-i személyközpontú pszichológiát alkalmazza.

 

 

 Eperjesi Amina

Executive és Business coach (ACC), Tréner

Nemzetközi Coach Szövetség által akkreditált coach, a Gordon & T.A. Kft. kiképzett trénere. Szakterülete: Kapcsolaterősítő kommunikáció fejlesztése, kooperáció erősítése, csapatépítés, együttműködés, karrier és önismeret a coaching eszköztárával.

A trénerképzés képzési napjai:

Alapképzés:

 1. „Személyes hatékonyság fejlesztése” – saját élményű önismereti tréning 30 tanórában.

Szeptember 22-23. és 29-30. (péntek-szombat 10.00-17.00-ig)

 1. „Tréneri kompetenciák” 100 tanórában

Október 6-7. és 20-21. 

November 3-4. és 17-18.

December 8-9. és 15-16.

2018. január 5-6. és 12-13. (péntek-szombat 10.00-17.00-ig)

Mester-szak:

 • PCM coach-készségek mesterfokon

2018. június 8-9. (péntek-szombat 9:00:18:00)

Képzés díja: 160 000 Ft+Áfa

 • Mindennapi játszmáink – játszma szeminárium

2018. június 15-16. és 22-23. (péntek-szombat 10:00-17:00-ig)

Képzés díja 120 000 Ft+Áfa

 • Mediációs készségek alkalmazása a segítői kapcsolatokban

2018. június 29-30. és július 6-7.  (péntek-szombat 10:00-16:00-ig)

Képzés díja: 55 000 Ft+Áfa

Mesterképzés díja összesen: 335 000 Ft + Áfa

A trénerképzés koncepciója:

Koncepciónk abban különbözik más, hasonló jellegű képzéstől, hogy a hangsúly nálunk a tanultak gyakorlati használhatóságán és egy jó önismeretre épülő, hiteles tréneri hozzáállás kialakításán van. A gyakorlatban hasznosítható tudás elősegítése érdekében a résztvevőknek számos alkalmuk van kipróbálni az elméletben tanultakat. Ezt a célt szolgálja a résztvevőket középpontba állító módszerünk, valamint a leendő trénerek teljesítményét, fejlődését értékelő visszajelzésünk. A tréning teljes idejének kétharmadát gyakorlás teszi ki.

Munkánk során az alábbi modellek elveiből, módszereiből is merítünk:

Gordon-féle kapcsolati modell, mely a kommunikáció-elméleti ismeretanyag alapját képezi, kiegészítve egyéb fejlesztői—segítői eszközökkel. Hatékony, jól alkalmazható eszköztár, mely a problémahelyzetek felismeréséhez és a konfliktushelyzetek vesztes nélküli megoldásához ad segítséget;

A tranzakció-elemzés (TA), melynek szemléletmódjával és könnyen kezelhető eszköztárával a csoportdinamikai folyamatok mélyebben megérthetők. Használata megnöveli a csoporttagok önismeretét, kommunikációjuk hatékonyságát, tudatosságát és a tréner vezetői eredményességét. Segít felismerni saját személyiségünk jellegzetes reakcióit. Elősegíti, hogy az egyéniségünknek leginkább megfelelő fejlődési stratégiát alakítsuk ki;

A „lényeglátó figyelem” névre hallgató, F. Várkonyi Zsuzsa által kialakított coaching-készség, mely a problémamegoldó esetkísérés hatékony eszközeit nyújtja. Támpontokat ad a tréner eszközválasztásához, illetve a visszatükrözést, a megerősítést vagy éppen a kérdezést igénylő segítői helyzeteket.

Jelentkezzen az alábbi űrlap kitöltésével:

A jelentkezés módja:

Töltse ki és küldje el nekünk a jelentkezési űrlapot (balra)!  E-mailben visszajelzünk és küldünk egy részletes jelentkezési lapot, amin keresztül regisztrációja véglegesedik.

Kérdése van? Hívjon minket bizalommal a 06 30 933 7344 telefonszámon!

A trénerképzés csoport létszáma: maximum 15 fő

Trénerképzés jelentkezési határidő: 2017. június 30.

A jelentkezéseket a regisztráció sorrendjében fogadjuk el. A felvétel módja: motivációs beszélgetés, kommunikációs készségek felmérése.  A motivációs beszélgetést követően történik a 120.000 Ft+Áfa regisztrációs díj befizetése, mely összeg egyben a „Személyes hatékonyság” című, 30 órás képzés díja.  Képzési filozófiájának érvényesítése érdekében a Gordon & T.A. Kft. fenntartja magának azt a jogot, hogy a felvételi beszélgetéskor szerzett benyomásai alapján válogasson a jelentkezők közül.

Pénzügyi feltételek:  Jelentkezés esetén a Résztvevő vagy annak munkáltatója és a Gordon & T.A. Kft. között szerződéskötésre kerül sor. A díjazást nem csökkenti, ha a résztvevő a programnak csak egy részén vagy részein kíván vagy tud részt venni.

A trénerképzés program díja:

Személyes hatékonyság fejlesztése (30 óra): 120.000 Ft+Áfa

Trénerképző Akadémia (100 óra): 535. 000 Ft+Áfa

Mester-szak (70 óra): 335 000 Ft+Áfa

Az alapképzésre és mester-szakra való egyidejű jelentkezés esetén a program kedvezményes ára 890 000 Ft+ÁFA

Ha egy cégtől több résztvevő jelentkezik, az alapdíjból résztvevőnként 10% kedvezményt biztosítunk.  Magánszemélyeknek részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

A trénerképzés részvételi díja magában foglalja

 • a valamennyi résztvevővel lefolytatott előzetes interjút,
 • a képzéshez tartozó jegyzeteket, tanítási segédanyagokat,
 • a képzés alatti konzultációkat,
 • terembérletet és a technikai eszközök költségét,
 • a kávé/teafogyasztást,
 • a záróvizsga és tanúsítvány díját.

Minden, a fentieken kívül kért szolgáltatás költsége a résztvevőket terheli.

A kedvezmények nem összevonhatók.

A jelentkezési lap megküldésével a Résztvevő(k) és a Számlafizető elfogadják a Gordon & T.A Kft. programajánlatát.  A jelentkezés egyben a képzési díj megfizetésének kötelezettségét is jelenti.  A fennmaradó képzési díjat legkésőbb augusztus 30.–ig kérjük átutalni a Gordon & T.A. Kft. bankszámlájára!  Számlaszám: ERSTE Bank 116 00 006 – 00 00 00 00-27 42 84 09  Amennyiben a Résztvevő a tréning kezdete előtti 20 napon belüli időszakban lemondja részvételét, a részvételi díj 50%-át köteles kötbér címén megfizetni.

A trénerképzés tanúsítvány kiadásának feltételei:

 • a trénerképzés program összes óraszámának minimum 80%-án való jelenlét,
 • elvárhatóan aktív részvétel,
 • sikeres vizsgatréning, ahol a kompetencia mindhárom elemének – ismeretek, attitűd és a tréneri készségek – teljesítményképes szinten kell állnia.

Hasonlóan bármely más oktatási intézmény rendjéhez, a tandíj a részvétel költségeit fedezi. A résztvevők előrehaladásáról a képzés során három különböző időpontban küldünk visszajelzést – utolsó alkalommal a képzés végére ütemezett vizsgatanítás értékelése során.

Annak a trénerjelöltnek, aki a vizsgakövetelményeknek nem felel meg, a részvételről adunk tanúsítványt. Ismeret- és készséghiányosságok esetén számukra a Gordon &T.A. Kft. kedvezményes feltételek mellett további képzési lehetőségeket ajánl fel, attitűdbeli problémák esetén pedig további önismereti munkát javasol a résztvevőnek.

Oszd meg!
Iratkozzon fel hírlevelünkre!
 
Mutasd!
Rejtsd el!