Coaching szemléletű vezetés tréning

„Függetlenül rangunktól, beosztásunktól, mindig vannak körülöttünk emberek, akik tőlünk várják a segítséget.”

A coaching nem egy eszköz a vezetői eszköztárban, hanem vezetői stílus, attitűd, szemléletmód, amelynek elsajátításához, beépüléséhez idő és gyakorlás szükséges. Ha a vezető coaching-elvek alapján vezet, akkor két legyet üt egy csapásra: magasabb minőségű munkát kap, miközben munkatársait is fejleszti.

A coaching nem karitatív munka, nem önmagáért való tevékenység, hanem minden erre fordított idő befektetés, amely többszörösen megtérül:

 • biztosítja a motiváló szervezeti légkört;
 • kapcsolat- és bizalomerősítő;
 • növeli az elkötelezettséget és az elégedettséget;
 • pozitívan hat a munkahelyi morálra;
 • növeli a szervezet teljesítőképességét;
 • költség-hatékony.

A coaching szemléletű vezetés program célja:

A résztvevők megismerjék, és magas szinten alkalmazzák a coaching-eszköztár elemeit vezetői munkájuk során, ezáltal támogatva céljaik megvalósítását szervezeti, vezetői és személyes szinten. A coaching-eszköztár bővülése jelentős változást indukálhat személyes hatékonyságban, vezetői eredményességben és a szervezeti kultúrában egyaránt.

Szervezeti szinten: a képzés egy olyan szervezeti kultúra megteremtéséhez ad támogatást, ahol nemcsak formális fejlesztés folyik, hanem a vezetők coaching szemlélettel közelítenek meg minden teljesítményigényt, minden szervezeti együttműködést és kapcsolatot, minden segítségkérést és – nyújtást. Ahol a vezetők működését teljes mértékben áthatja ez a szemlélet, ott az emberek saját képességeik csúcsán teljesítenek. Így a program támogatja a vállalati coaching-kultúra megteremtését és fejlesztését.

A vezetői működés szintjén: a képzés bővíti a vezetői eszköztárat, új lehetőségeket tár fel a beosztottak motiválásában, támogatásában, fejlesztésében.

Miért hasznos coaching szemléletű vezetés?

  • Őszinte támogató légkör alakul ki a vezető és a követők között
  • Mérhetően nő az egyéni és a csapatteljesítmény
  • Nő az önállóság és a felelősségvállalás
  • Nagyobb a kockázatvállalási kedv és kreativitás;

Személyes szinten: a képzés nagy hangsúlyt fektet a coaching-készségek alapjául szolgáló személyes fejlődés támogatására. A coaching-képzés a vezető személyes fejlődésének szolgálatában a következő területekre terjed ki:

 • Önismereti tanulás
 • Konfliktuskezelési módszerek
 • Növekvő hatékonyság a problémamegoldásban
 • Kapcsolatkezelési készségek fejlesztése
 • Csoportérzékelési és csapatépítési módszerek
 • Teljesítmény- és feladatmenedzsment
 • Önmotiváló módszerek
 • Tudatosabb határvédelem a vezető saját egyensúlyának fenntartása érdekében
 • Testre szabott, harmonikus működés; a játéköröm kialakítása a munkán belül is

Kiknek ajánljuk coaching szemléletű vezetés programunkat?

 • Olyan felső- és középvezetőknek, akik elkötelezettek saját vezetői működésük tudatosításában és megújításában, és vezetői működésükkel hatni kívánnak a cégkultúra pozitív alakítására;
 • Olyan HR vezetőknek, akik szeretnének kiemelt szerepet játszani a cégkultúra formálásában;
 • Olyan belső coachoknak, akik most is szívesen használják ezeket a készségeket, de ugyanakkor szívesen továbbfejlesztenék jelenlegi tudásukat;

A coaching szemléletű vezetés fejlesztési program várható eredménye

 A résztvevők:

 • átfogó képet kapnak a coaching-stílusú vezetői működésről;
 • áttekintést nyernek a coachingot támogató elméleti modellekről és gyakorlati alkalmazásukról;
 • képesek lesznek hétköznapi helyzetekben azonosítani a felmerülő igényeket és tudatosítani saját szerepüket az ütközések oldásában;
 • növekvő önismeretük révén hatékonyabb támogatókká válnak;
 • coaching szemléletük alakulása folytán vezetői működésük egyre inkább készségszinten valósítja meg ezt az attitűdöt.

A coaching szemléletű vezetés képzés módszertana 

Elméleti és gyakorlati elemek kiegyensúlyozottan váltják egymást; ezt az alapképzést két találkozásból álló esetmegbeszélő workshop egészíti ki a csoportokból jelentkező érdeklődők számára.

A workshopok a vezetői coaching négy alapvető típusa köré szerveződnek:

 1. Vezetői coaching a problémamegoldásban (konfliktushelyzetek, attitűdproblémák pl: stílus, hozzáállás, felelősségvállalás stb.)
 2. Vezetői coaching az új ismeretek átadásában (betanítás, új munkakörre való felkészítés, új feladat átadása, vezetői feladatokra való felkészítés)
 3. Vezetői coaching a teljesítmény támogatásában (csúcsra járatás, amikor vezetőként a maximumot igyekszünk kihozni a csapatunkból;
 4. Vezetői coaching a teljesítmény javításában (tudatos vezetői támogatás, amikor a beosztottunk alulteljesít)

 A képzés időtartama: 36 óra (6 darab, egyenként 6 órás workshopból épül fel)

Ajánlatkérés:

Oszd meg!
Iratkozzon fel hírlevelünkre!
 
Mutasd!
Rejtsd el!