Coach képző Akadémia

Coach Training Academy - ICF Level 1 tanúsítványt biztosító képzés (az ICF a legnagyobb nemzetközi coach szövetség), amellyel nemzetközi minősítést szerezhet!

Következő csoportunk 2024. szeptember 6-án indul!

Olyan, jó önismerettel rendelkező fejlesztő szakembereket képzünk, akik tudatosan épített, több szempontrendszert érintő coaching folyamatokat vezetnek. Munkájuk célja nem csak az egyszeri problémamegoldás, hanem az ügyfél önbizalmának és önértékelésének erősítése, saját erőforrásainak feltárása, érzelmi ellenállóképességének fejlesztése a tartós viselkedésváltozás érdekében.

Koncepciónk abban különbözik más, hasonló jellegű képzéstől, hogy a hangsúly nálunk a tanultak gyakorlati használhatóságán és egy jó önismeretre épülő, hiteles tanácsadói hozzáállás kialakításán van. Coach Képző Akadémiánk magában foglalja mind a life-, mind a business coaching képzést is.

Nem varázslókat, még csak nem is diagnosztákat, hanem empatikus, tiszta figyelmű, operatív gondolkodású professzionális támogatókat kívánunk fejlődésükben segíteni, az üzleti életben épp úgy, mint a mindennapi életben. 

Engedélyszám:
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/003191

Óraszám:
Alapképzés: 130 óra (Két egymásra épülő modulból álló program)
Haladó képzés: Három választható modulból álló program

Az alapozó képzés minden érdeklődő számára nyitott, a haladó képzésre csak az alapozó képzést már elvégzett vagy ezzel egyenértékű képzettséggel és gyakorlattal rendelkezőket várunk.

Ár:
Alapképzés:

Személyes hatékonyság fejlesztése (30 óra): 200 000 Ft + Áfa (br. 254 000 Ft)
A coaching módszertana (100 óra): 880 000 Ft +Áfa (br. 1.117.600 Ft)

Oktatók:
Vízi Beáta, Eperjesi Amina, Lukács Anikó, Szakmáry András

A következő képzés indulása:
2024. szeptember 6-tól

Képzési napok:
péntek, szombat

Helyszín:
1022 Budapest, Marczibányi tér 9., fsz. 1
(Millenáris mögött, Széll Kálmán tértől 5 perc séta)

Coach képző Akadémia

A coaching tanulást célzó beszélgetés, mely a problémamegoldást és a fejlődést szolgálja. Nem több és nem kevesebb, mint fejlesztő, támogató, együtt gondolkodó, de a problémamegoldást nem átvevő szakértői hozzáállás. Konkrét módszereket használó készség, ugyanakkor pedig művészet, amely az iskolázott intuícióra támaszkodik. A coaching célja, hogy személyes és szakmai fejlődés révén optimális szintre emelje az egyén és a csoport teljesítményét. – Dr. F. Várkonyi Zsuzsa

Miért válasszon minket?

• Nálunk a life & business coachingot egy képzésen belül sajátíthatja el.

• Felkészítjük a nemzetközi akkreditáció (ICF) megszerzésére.

• Oktatóink sok éves coaching és képzési tapasztalattal rendelkeznek.

• A képzés ideje alatt intézményünkkel együttműködő magyarországi cégeknél és alapítványoknál gyakorlási lehetőséget biztosítunk. Ezáltal referencia coaching munkák jöhetnek létre.

• Egyedülállóan magas óraszám, mely lehetővé teszi, hogy a coaching módszertanon túl a résztvevők elsajátítsanak kreatív eszközöket is.

Kinek ajánljuk?

Képzésünket olyan résztvevőknek ajánljuk, akik

• gyakorlatias, világszerte elismert alapokra épülő készségcsomaggal akarnak dolgozni, cégen belül vagy külsős szakemberként;

• új karrier lehetőségét keresik, esetleg pályaváltoztatásra készülnek;
szeretnének másoknak segíteni a tranzakcióanalízis és a vereségmentes kapcsolati készségek kombinált felhasználásával;

• olyan területeken mozognak, ahol konfliktuskezelésre, kapcsolati vagy párkapcsolati problémák, esetleg munkahelyi problémák megoldására van szükség professzionális módon;

• valódi és eredeti tartalomra vágynak, melyet az élet számos területén alkalmazhatnak a magánéletben és a munkában egyaránt;

• szeretnék saját és mások viselkedését jobban megérteni és megfelelő eszközökkel pozitív változást elérni;

• fontosnak tartják saját személyiségük, önismeretük fejlesztését.

Olyan fejlesztő, jó önismerettel rendelkező humán szakembereket képzünk, akik tudatosan épített, több szempontrendszert érintő coaching folyamatokat vezetnek.
Beszélgetéseik célja nem csak az egyszeri problémamegoldás elérése az ügyféllel, hanem önbizalmának és önértékelésének erősítése. Saját erőforrásainak feltárása, érzelmi ellenálló képességének fejlesztése a tartós viselkedésváltozás érdekében.

A képzés felépítése

Alapképzés: 130 óra, 2 modul

Haladó képzések: szabadon választható 3 modul

Milyen területen alkalmazható az itt megszerzett tudás?

• az üzleti világban és más szakmai területen
• személyes területen: családi, pár- vagy szülő-kamasz kapcsolatban

A képzés részét képezi mind a magánéleti-, mind a business coachingra való felkészítés.

Az alapozó képzés minden érdeklődő számára nyitott. A haladó képzésre csak az alapozó képzést már elvégzett vagy ezzel egyenértékű képzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakembereket várunk.

A képzés magyar nyelven, csoportos kontaktórákon zajlik.

Alapozó szint

Alapozó képzés: 130 óra

1. A személyes hatékonyság fejlesztése: 30 órás saját élményű tréning, mely során a résztvevők megismerik a tranzakcióelemzés alapjait és a vereségmentes kommunikáció elemeit. Olyan önismereti tapasztalatokat szerezhetnek, melyek a hiteles fejlesztő munkájához elengedhetetlenek.

2. A coaching módszertana címmel 100 órában megismerkednek a coaching munkához szükséges legfontosabb elméletekkel, technikákkal és modellekkel.
A program tartalma:

• az ICF coach kompetenciái és Etikai Kódexe, a coaching etikai alapelvei
• a coaching fogalma, célja, kerete, hatása, főbb típusai
• a coaching határterületei és átfedések
• coaching- folyamatban feldolgozható témakörök
• a tranzakcióelemzésen alapuló coaching-folyamat felépítése
• kapcsolatépítés, a bizalom és közelség kialakítása az ügyféllel
• világos játszma-mentes szerződéskötés
• a szerződés szintjei és hatása a coaching folyamatra
• szerződések és szerepek a szervezetben. A három oldalú szerződés
• szerepek, felelősségek és etikai kérdések vizsgálata
• a probléma meghatározása és akcióterv készítése
• Eric Berne az intervenciók megtervezése a coachingban
• a coaching-folyamat értékelése

Vereségmentes kapcsolatkezelési eszközök bemutatása a coaching-folyamatban

• támogató határvédelme
• ellenálláskezelés

F. Várkonyi Zsuzsa

•  a „Coach belső gondolkodási térképe”
• metaforák és a „Lényeglátó figyelem” eszközei
• „Jó kérdezésfajták” alkalmazása és a kártékony kérdezésről

Eric Berne: Miért érdemes az intuícióval foglalkozni?

• az intuíció természete, szintjei

Szervezet-elmélet:

• a tranzakcióanalízis filozófiája a szervezeti alkalmazásokban
• rendszertábla-állítás

A szakmai identitás kialakítása:

• milyen értékek és elvek mentén dolgozom?
• a karriertervezés támogatása és a személyes márka építése

A képzés ideje alatt, intézményünkkel együttműködő magyarországi cégeknél és alapítványoknál gyakorlási lehetőséget biztosítunk. A képzés során legalább 5-alkalmas coaching folyamatot vezetnek, mentor coachok támogatásával.

Haladó szint

Haladó programok (3 modulból álló program)

1. modul: Játszma-szeminárium, a támogató kapcsolatokban előforduló játszmákról (24 óra, önismereti tréning)

A program tartalma:

• saját játszmák és más sorskönyv-elemek felderítése,
• gyakori játszmák tanácsadói/coaching folyamatban, ezek önismereti kezelése,
• egyéni és szervezeti sorskönyvek.

A képzés oktatója: Vízi Beáta PCC coach, vezető tréner, mentálhigiénés szakember

2. modul: Gestalt Coaching a Gyakorlatban (30 kontaktóra és 12 óra online)

Hybrid coach ráképzés olyan tapasztalt coach kollégáknak, akik gyakran észlelik, hogy bemélyülnek az üléseik és bár szívesen dolgoznak a mélyebb rétegekben, hasznos lenne bővíteni hozzá eszköztárukat.

Azok jelentkezését várjuk, akik

  • Folyamatosan dolgoznak coaching ügyfelekkel
  • Stabilan coach-olnak
  • Szívesen dolgoznak mélyebb szinteken az ügyféllel
  • Szeretnék tágítani a gondolkodási keretüket
  • Szeretnék színesíteni szakmai palettájukat, bővíteni a coaching eszköztárukat
  • Kíváncsiak, hogyan dolgozunk az itt-és-mostban
  • Nem szeretnének éveket szánni a Gestalt eszköztárának megtanulására, de kellőképpen alapos és biztos tudásra vágynak.

A képzés ICF akkreditációjával lehetőség van coachként CCE pontokat szerezni, melyek szükségesek az egyéni minősítések fenntartásához.
A program ICF (CCE) akkreditációja folyamatban!

A képzés oktatója: Eperjesi Amina PCC mentor-coach, vezető tréner, TA tanácsadó (DGTA), okleveles szupervízor (EASC)

3. modul: Process Communication Model (PCM) tréning (16 óra)
A résztvevők elsajátítják a kétszemélyes támogatói kapcsolat etikai és szakmai különlegességét.

PCM – Process Communication Model (Folyamatközpontú Kommunikáicós Modell), mely tranzakció-elemzésen alapuló diagnosztikus módszer.

A résztvevők megtanulják:

• hogyan lehet gyorsan és hatékonyan kapcsolatot teremteni és összhangot építeni másokkal,
• az ügyfél stressz-mintájának beazonosítását és eszközöket kapnak a kezeléséhez;
• beazonosítani az ügyfél pszichológiai szükségleteit és személyének megfelelő motivációját,
• felismerni a visszatérő kudarc-mechanizmusokat, valamint a változás és a fejlődést útját,
• megismerni saját profiljukat a szeminárium előtt kitöltött online teszt révén.

A képzés oktatója: Guseo Rita, okleveles PCM tréner, PCC coach, szupervízor

A képzés izgalmas kaland volt! Hétről hétre bővültek az ismereteink, „élesedtek” a készségeink, óriás sikerélményt jelentett, ha egy-egy coaching gyakorlatban valódi előrelépésnek lehettünk tanúi.
Mindeközben nagy utat tettem meg a saját belső világomban is, új nézőpontból csodálkoztam rá az eddig ismertnek hitt helyzetekre, kapuk nyíltak ki, kincsekre leltem.  A coachingban számomra az a legszebb, hogy egyszerű eszközökkel, néha egészen rövid idő alatt is nagy utat tudunk együtt megtenni.  Lukács Anikó, coach és tréner

Alapképzés időpontok és költségek

1. Személyes hatékonyság fejlesztése – sajátélményű tréning (30 óra)

Képzési napok:

2024. szeptember 6.  (péntek 10:00-17:00)

szeptember 13-14. (péntek-szombat 10:00-17:00)

és szeptember 20-21. (péntek-szombat 10:00-17:00)

Költsége: 200 000 Ft + Áfa (ez a regisztrációs díj is egyben, mely jelentkezéskor fizetendő)

Kapcsolatjavítás és konfliktuskezelés képzésünket végzetteknek 30%-os kedvezményt biztosítunk az első modul részvételi díjából, ha két éven belül végezték a programot.
Trénerképző Akadémiánkat végzettek térítésmentesen ismételhetik az első modult, amennyiben két éven belül végeztek. Két éven túl végzett hallgatóinknak szükséges mindenképpen ismételnie a modult, melyet 50% kedvezményes díjon tehetnek meg.

2. A coaching módszertana (100 óra)

Képzési napok:

2024. október 4-5., 11-12., 25-26.,

november 8-9., 22-23.,

december 6-7.,     

2025. január 10-11.                 péntek-szombatonként 10:00-17:00

Vizsga: január 24-25.             péntek-szombat 9:00-18:00

Költsége: 880 000 Ft +Áfa (br. 1.117.600 Ft)

Magánszemélyeknek részletfizetést biztosítunk.

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/003191

Haladó szint időpontok és költségek

1. Játszma szeminárium (24 óra)

2024. június 21-22. és 28-29. péntek-szombat 10:00-17:00

Képzés díja: 180 000 Ft + Áfa

2. Gestalt Coachin a Gyakorlatban (30 kontaktóra és 12 óra online)

A program időpontjai:

2024. október 9-10. szerda-csütörtök 10:00-17:00 óráig (személyes modul)

2024. november 14. és december 19. csütörtökök 17:00-20:00 óráig (online modul)

2025. január 9. csütörtök 10:00-17:00 óráig (személyes modul)

2025. február 20. és március 20. csütörtökök 17:00-20:00 óráig (online modul)

2025. április 16-17. szerda-csütörtök 10:00-17:00 óráig (záró személyes modul)

Összesen 5 nap (30 óra) személyesen és 4 alkalom (12 óra) online formában.

Képzés díja: 370 000 Ft + Áfa

A GordonTA-nál végzett humán szakemberek számára: 350 000 Ft + Áfa

PCM tréning (16 óra)

2024. november 29-30. szombat-vasárnap 9:00-18:00 

Képzés díja: 180 000 Ft+Áfa

 

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/003191

A képzés koncepciója

Célunk, hogy a képzés eredményeként a résztvevő:

• tudjon rugalmasan reagálni a kliensre és legyen tudatában annak, hogy saját viselkedése hogyan hat ügyfelére;

• képes legyen önreflexióra saját munkáját illetően;

• ismerje pontosan saját határait és képességeit;

• tudjon etikusan szerződni;

• legyen képes valódi empátián és támogatáson alapuló kapcsolatot kiépíteni kliensével, hogy ezzel segítse elő autonómiáját;

• képes legyen hatékonyan megtervezni lépéseit, felismerni a lehetséges akadályokat;

• tudjon az adott célnak megfelelő eljárásokat alkalmazni annak érdekében, hogy kliense megtalálja a saját maga számára legmegfelelőbb megoldást;

• támogassa ügyfelét abban, hogy tetteiért maga vállalja a felelősséget;

• legyen képes a folyamat végén értékelő visszajelzést adni a közös munkáról.

A képzés koncepciója:

A képzés szemléletét a rendszerszemlélet és a célorientáltság jellemzi.

A folyamatok fejlesztő folyamatok, melyek során a személyközpontú beszélgetésvezetés mellett, az inspiráló „jó kérdésfeltevés”-t (F. Várkonyi Zsuzsa) és számos interaktív modellt használunk.

A gyakorlatban hasznosítható tudás elősegítése érdekében a résztvevőknek számos alkalmuk van kipróbálni az elméletben tanultakat. Ezt a célt szolgálja a résztvevőket középpontba állító megközelítésünk, valamint a leendő szakemberek teljesítményét és fejlődését értékelő visszajelzésünk. A program teljes idejének kétharmadát gyakorlás teszi ki.

Munkánk során az alábbi modellek elveiből, módszereiből is merítünk:

• Vereségmentes kapcsolati modell, mely a kommunikáció-elméleti ismeretanyag alapját képezi, kiegészítve egyéb fejlesztői–segítői eszközökkel. Hatékony, jól alkalmazható eszköztár, mely a problémahelyzetek felismeréséhez és a konfliktushelyzetek vesztes nélküli megoldásához ad segítséget.

• Tranzakcióelemzés (TA), melynek szemléletmódjával és könnyen kezelhető eszköztárával a csoportdinamikai folyamatok mélyebben megérthetők. Használata megnöveli a csoporttagok önismeretét, kommunikációjuk hatékonyságát, tudatosságát és a coaching eredményességét. Segít felismerni saját személyiségünk jellegzetes reakcióit. Előmozdítja, hogy az egyéniségünknek leginkább megfelelő fejlődési stratégiát alakítsuk ki.

• A „lényeglátó figyelem” névre hallgató, F. Várkonyi Zsuzsa által kialakított coaching- készség a problémamegoldó esetkísérés hatékony eszközét kínálja. Támpontokat ad a fejlesztő szakember eszközválasztásához, megtanítja megkülönböztetni egymástól a kártékony és a jótékony kérdéseket, illetve a visszatükrözést, a megerősítést vagy éppen a kérdezést igénylő segítői helyzeteket.

A képzés helyszíne: 1022 Budapest, Marczibányi tér 9., fsz. 1 (Millenáris mögött, Széll Kálmán tértől 5 perc séta).  A képzés magyar nyelven zajlik.

A képzés sikeres elvégzése után, ICF akkreditáció megszerzésére van lehetőség.  Az ICF akkreditáció nemzetközi garancia az azt birtokló coach szakmai igényességére, alkalmasságára, coaching készségeire, etikus működésére és ügyfelei iránti elkötelezettségére.  Az akkreditációs rendszere garantálja, hogy a sikeresen minősített coachok nemzetközi sztenderdeknek megfelelő minőségű munkát végeznek, megfelelő szintű szakmai képzettséggel és tapasztalattal rendelkeznek. Így az ügyfelek biztos kézzel választhatnak coachot maguknak.  A nemzetközi minősítés díja a képzés díjába nem tartozik bele, plusz költséget jelent résztvevőink számára.

Vízi Bea és csapata olyan pozitív és elfogadó légkört tud teremteni képzései során, amely megfelelő bázist teremt ennek a rendkívül fontos ismeretanyagnak az elsajátításához. Hiszen a folyamatban, a tanulás során nap mint nap önmagunkkal találkozunk. Az emberi viselkedés és kommunikáció elemeinek mély megismerése és elsajátítása nem csak a magánéletemet gazdagítja, de a képzésen megélt sok egyéni tapasztalással rengeteg új eszközhöz jutottam ami a coach munkájának legfontosabb segítője. – Dobai Judit, coach és tréner

Szakmai vezető
f.-vrkonyi-zsuzsa

Dr. F. Várkonyi Zsuzsa
Vezető tanácsadó, Coach, Pszichológus, klinikai szakpszichológus

A Gordon-féle személyiségfejlesztő és kommunikációs tréningek magyarországi meghonosítója. A tranzakció-elemző (játszma-) tréningprogram megalkotója, számos tréning-újítás szerzője. Több mint húsz éve vezet Magyarországon és külföldön önismereti és kommunikációs tréningeket. Számos kommunikációs és önismereti könyv szerzője.

A képzés oktatói

Vízi Beáta

Szupervízor, az EASC tagja; Mentor-coach és vezető tréner

Tranzakcióanalitikus tanácsadó (DGTA); Mentálhigiénés szakember

• a Magyar Tranzakcióanalitikus Egyesület tagja (HATA)

• a Magyar Szupervizorok és Szupervizor-Coachok Társaságának tagja (MSZCT)

• a Gordon Training International által kiképzett tréner

• az EATA és a DGTA (Deutsche Gesellschaft für Transaktionsanalyse) tagja,

• International Coach Federation tagja

• CoachOk Szakmai szövetségének tagja

Több mint 25 éve foglalkozik kommunikációs készségfejlesztő programok fejlesztésével, és tranzakcióelemző (játszma) tréningek vezetésével. Tanácsadói, tréneri munkája mellett feladatai közé tartozik a programok szakmai fejlesztése és felügyelete. A programokkal kapcsolatos fejlesztési munka irányítása.

Szakterületei:

• Vezetőfejlesztés

• Szervezeti- és kapcsolati játszmák elemzése a tranzakcióelemzés módszerével

• Személyes hatékonyság fejlesztése

• Együttműködés fejlesztése, konfliktuskezelés

• Önismereti munka

• Szervezetfejlesztés

 

Eperjesi Amina PCC

Okleveles szupervízor (EASC)

TA tanácsadó (DGTA)

Okleveles PCM tréner

Executive és Business coach (PCC)

Nemzetközi Coach Szövetség által akkreditált coach, a Gordon & T.A. Kft. kiképzett trénere.

Szakterületei: Kapcsolaterősítő kommunikáció fejlesztése, kooperáció erősítése, csapatépítés, együttműködés, karrier és önismeret a coaching eszköztárával.

 

Lukács Anikó 

Coach, Tréner, Közgazdász

Szakterületei: coaching, rendszertábla állítás, csapatépítő, együttműködést fejlesztő programok, családsegítés, tanácsadás, ifjúsági tréningcsoportok vezetése

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakmáry András

Executive és business coach (PCC), pszichológus, tréner

Szakterületei:

  • Stresszmenedzsment és reziliencia
  • Nehéz ügyfelek kezelése
  • Hatékony munkavégzés extrém- és stresszhelyzetekben

 

 

A jelentkezés módja

1. A jobbra található űrlap kitöltése. Ha a fenti információkon kívül további kérdései vannak, kérjük keresse bizalommal Vízi Beátát (Tel.: 06 30 933 7344 vagy 06 30 983 10 23)
2. Motivációs beszélgetés előre egyeztetett időpontban.
Képzési filozófiájának érvényesítése érdekében a Gordon & T. A. Kft. fenntartja magának azt a jogot, hogy a felvételi beszélgetéskor szerzett benyomásai alapján válogasson a jelentkezők közül.

3. Ezt követően történik a hivatalos jelentkezési lap kitöltése és a 200 000 Ft+ Áfa regisztrációs díj befizetése, mely összeg egyben a „Személyes hatékonyság” című 30 órás képzés díja is.*

4. Ezek után regisztráljuk jelentkezőnket a következő induló csoportunkba.

A csoport létszáma: maximum 12 fő

Jelentkezési határidő: 2024. június 30.

A jelentkezéseket a regisztráció sorrendjében fogadjuk el.

Pénzügyi feltételek:

Jelentkezés esetén a Résztvevő vagy annak munkáltatója és a Gordon & T. A. Kft. között szerződéskötésre kerül sor. A díjazást nem csökkenti, ha a résztvevő a programnak csak egy részén kíván vagy tud részt venni.

Magánszemélyeknek részletfizetést biztosítunk.

A részvételi díj magában foglalja

• a valamennyi résztvevővel lefolytatott előzetes interjút,
• a képzéshez tartozó jegyzeteket, tanítási segédanyagokat,
• a képzés alatti konzultációkat,
• a terembérletet és a technikai eszközök költségét,
• a kávé/tea/aprósütemény fogyasztását,
• a záróvizsga és tanúsítvány díját.
Minden, a fentieken kívül kért szolgáltatás költsége a résztvevőket terheli.

A részletes jelentkezési lap kitöltésével és aláírásával a Résztvevő és a Számlafizető elfogadják a Gordon & T. A Kft. programajánlatát. A részletes jelentkezési lap egyben a képzési díj befizetésének kötelezettségét is jelenti, a regisztrációs díjat a jelentkezéshez képest 3 munkanapon belül kell átutalni a Gordon & T.A. Kft. bankszámlájára (ERSTE Bank: 11600006-00000000-27428409)

Amennyiben a Résztvevő a tréning kezdete előtti 20 napon belüli időszakban lemondja részvételét, a részvételi díj 50%-át köteles kötbér címén megfizetni.

*Kapcsolatjavítás és konfliktuskezelés képzésünket végzetteknek 30%-os kedvezményt biztosítunk az első modul részvételi díjából, ha két éven belül végezték a programot. Trénerképző Akadémiánkat végzettek térítésmentesen ismételhetik az első modult, ha két éven belül végeztek. Két éven túl végzettek a képzési díj 50%-ért ismételhetnek.

Tanúsítvány:

I. Alapozó szint:

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

egy 2O perces coaching ülés levezetése a Gordon &T.A. által hozott ügyféllel. A beszélgetés alapján felmérjük, hogy az ICF coach kompetenciáknak és Etikai Kódexének megfelelően vezeti-e a coaching folyamatot. A résztvevő rendelkezik-e a kompetencia mindhárom elemével (ismeretek, attitűd és coaching készségek),
szakmai fejlődés bemutatása a hallgató által bejárt fejlődési útról. A program során történt személyes fejlődés bemutatása a személyes fejlődési és tanulási célok alapján.
a program össz-óraszámának minimum 80%-án való jelenlét
a képzés ideje alatt legalább 5 ülésből álló hallgatói coaching folyamat levezetése mentor coachok támogatásával.

Hasonlóan bármely más oktatási intézmény rendjéhez, a tandíj a részvétel költségeit fedezi, és tanúsítványt csak szakmai és személyi alkalmasság esetén ad. A résztvevők előrehaladásáról a képzés során három különböző időpontban küldünk visszajelzést – utolsó alkalommal a képzés végére ütemezett coaching beszélgetés értékelése során. Annak a jelöltnek, aki a vizsgakövetelményeknek nem felel meg, a részvételről adunk igazolást. Ismeret- és készséghiányosságok esetén a Gordon & T.A. Kft. az ő számára kedvezményes feltételek mellett további képzési lehetőségeket ajánl fel, attitűdbeli problémák esetén pedig további önismereti munkát javasol a résztvevőnek.

II. Haladó szint:

A modulok elvégzéséről tanúsítványt adunk.

Kérdezne tőlünk? Ötlete, javaslata van? Írjon nekünk!

Kapcsolat

Hagyjon üzenetet, és mielőbb felkeressük!