Coach képző Akadémia

Coach Training Academy - ICF ACSTH tanúsítványt biztosító képzés (az ICF a legnagyobb nemzetközi coach szövetség), amellyel nemzetközi minősítést szerezhet!

Következő kontaktórás csoport indulása: 2023. február 3-tól!

Olyan, jó önismerettel rendelkező fejlesztő szakembereket képzünk, akik tudatosan épített, több szempontrendszert érintő coaching folyamatokat vezetnek. Munkájuk célja nem csak az egyszeri problémamegoldás, hanem az ügyfél önbizalmának és önértékelésének erősítése, saját erőforrásainak feltárása, érzelmi ellenállóképességének fejlesztése a tartós viselkedésváltozás érdekében.

Koncepciónk abban különbözik más, hasonló jellegű képzéstől, hogy a hangsúly nálunk a tanultak gyakorlati használhatóságán és egy jó önismeretre épülő, hiteles tanácsadói hozzáállás kialakításán van.
Nem varázslókat, még csak nem is diagnosztákat, hanem empatikus, tiszta figyelmű, operatív gondolkodású professzionális támogatókat kívánunk fejlődésükben segíteni.

Engedélyszám:
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/003191

Óraszám:
Alapképzés: 130 óra
Haladó képzés: 82 óra (Négy, választható modulból álló program)

Az alapozó képzés minden érdeklődő számára nyitott, a haladó képzésre csak az alapozó képzést már elvégzett vagy ezzel egyenértékű képzettséggel és gyakorlattal rendelkezőket várunk.

Ár:
Alapképzés:
Személyes hatékonyság fejlesztése modul (30 óra): 118 000 Ft + Áfa
A coaching módszertana modul (100 óra): 595 000 Ft + áfa

Oktatók:
Dr. F. Várkonyi Zsuzsa, Vízi Beáta, Eperjesi Amina, Guseo Rita, Lukács Anikó

A következő képzés indulása:
2023. február 3-tól!

Helyszín:
1022 Budapest, Marczibányi tér 9., fsz. 1
(Millenáris mögött, Széll Kálmán tértől 5 perc séta)

Coach képző Akadémia

A coaching tanulást célzó beszélgetés, mely a problémamegoldást és a fejlődést szolgálja. Nem több és nem kevesebb, mint fejlesztő, támogató, együtt gondolkodó, de a problémamegoldást nem átvevő szakértői hozzáállás. Konkrét módszereket használó készség, ugyanakkor pedig művészet, amely az iskolázott intuícióra támaszkodik. A coaching célja, hogy személyes és szakmai fejlődés révén optimális szintre emelje az egyén és a csoport teljesítményét. – Dr. F. Várkonyi Zsuzsa

Miért válasszon minket?

 

• Felkészítjük a nemzetközi akkreditáció (ICF) megszerzésére

• Oktatóink sok éves coaching és képzési tapasztalattal rendelkeznek

• A képzés ideje alatt intézményünkkel együttműködő magyarországi cégeknél és alapítványoknál gyakorlási lehetőséget biztosítunk. Ezáltal referencia coaching munkák jöhetnek létre.

• Egyedülállóan magas óraszám, mely lehetővé teszi, hogy a coaching módszertanon túl a résztvevők elsajátítsanak kreatív eszközöket is.

Kinek ajánljuk?

Képzésünket olyan résztvevőknek ajánljuk, akik

• gyakorlatias, világszerte elismert alapokra épülő készségcsomaggal akarnak dolgozni, cégen belül vagy külsős szakemberként;

• új karrier lehetőségét keresik, esetleg pályaváltoztatásra készülnek;
szeretnének másoknak segíteni a tranzakcióanalízis és a vereségmentes kapcsolati készségek kombinált felhasználásával;

• olyan területeken mozognak, ahol konfliktuskezelésre, kapcsolati vagy párkapcsolati problémák, esetleg munkahelyi problémák megoldására van szükség professzionális módon;

• valódi és eredeti tartalomra vágynak, melyet az élet számos területén alkalmazhatnak a magánéletben és a munkában egyaránt;

• szeretnék saját és mások viselkedését jobban megérteni és megfelelő eszközökkel pozitív változást elérni;

• fontosnak tartják saját személyiségük, önismeretük fejlesztését.

Olyan fejlesztő, jó önismerettel rendelkező humán szakembereket képzünk, akik tudatosan épített, több szempontrendszert érintő coaching folyamatokat vezetnek.
Beszélgetéseik célja nem csak az egyszeri problémamegoldás elérése az ügyféllel, hanem önbizalmának és önértékelésének erősítése. Saját erőforrásainak feltárása, érzelmi ellenálló képességének fejlesztése a tartós viselkedésváltozás érdekében.

A képzés felépítése

Alapképzés: 130 óra, 2 modul

Haladó képzések: szabadon választható 64 óra, 3 modul

Milyen területen alkalmazható az itt megszerzett tudás?

• üzleti és más szakmai területen
• személyes területen: családi, pár- vagy szülő-kamasz kapcsolatban

Az alapozó képzés minden érdeklődő számára nyitott. A haladó képzésre csak az alapozó képzést már elvégzett vagy ezzel egyenértékű képzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakembereket várunk.

A képzés magyar nyelven, csoportos kontaktórákon zajlik.

Alapozó szint

Alapozó képzés: 130 óra

1. A személyes hatékonyság fejlesztése: 30 órás saját élményű tréning, mely során a résztvevők megismerik a tranzakcióelemzés alapjait és a vereségmentes kommunikáció elemeit. Olyan önismereti tapasztalatokat szerezhetnek, melyek a hiteles fejlesztő munkájához elengedhetetlenek.

2. A coaching módszertana címmel 100 órában megismerkednek a coaching munkához szükséges legfontosabb elméletekkel, technikákkal és modellekkel.
A program tartalma:

• az ICF coach kompetenciái és Etikai Kódexe, a coaching etikai alapelvei
• a coaching fogalma, célja, kerete, hatása, főbb típusai
• a coaching határterületei és átfedések
• coaching- folyamatban feldolgozható témakörök
• a tranzakcióelemzésen alapuló coaching-folyamat felépítése
• kapcsolatépítés, a bizalom és közelség kialakítása az ügyféllel
• világos játszma-mentes szerződéskötés
• a szerződés szintjei és hatása a coaching folyamatra
• szerződések és szerepek a szervezetben. A három oldalú szerződés
• szerepek, felelősségek és etikai kérdések vizsgálata
• a probléma meghatározása és akcióterv készítése
• Eric Berne az intervenciók megtervezése a coachingban
• a coaching-folyamat értékelése

Vereségmentes kapcsolatkezelési eszközök bemutatása a coaching-folyamatban

• támogató határvédelme
• ellenálláskezelés

F. Várkonyi Zsuzsa

•  a „Coach belső gondolkodási térképe”
• metaforák és a „Lényeglátó figyelem” eszközei
• „Jó kérdezésfajták” alkalmazása és a kártékony kérdezésről

Eric Berne: Miért érdemes az intuícióval foglalkozni?

• az intuíció természete, szintjei

Szervezet-elmélet:

• a tranzakcióanalízis filozófiája a szervezeti alkalmazásokban
• rendszertábla-állítás

A szakmai identitás kialakítása:

• milyen értékek és elvek mentén dolgozom?
• a karriertervezés támogatása és a személyes márka építése

A képzés ideje alatt, intézményünkkel együttműködő magyarországi cégeknél és alapítványoknál gyakorlási lehetőséget biztosítunk. A képzés során legalább 5-alkalmas coaching folyamatot vezetnek, mentor coachok támogatásával.

Haladó szint

Haladó programok (82 óra, 4 modulból álló program)

1. modul: Játszma-szeminárium, a támogató kapcsolatokban előforduló játszmákról (24 óra, önismereti tréning)

A program tartalma:

• saját játszmák és más sorskönyv-elemek felderítése,
• gyakori játszmák tanácsadói/coaching folyamatban, ezek önismereti kezelése,
• egyéni és szervezeti sorskönyvek.

A képzés oktatója: Vízi Beáta PCC coach, vezető tréner, mentálhigiénés szakember

2. modul: Team coaching alapok (24 óra)

A team coaching jó eszköz arra, hogy:

  • szervezeti változások, intézkedések bevezetését megelőzően az optimális megoldásokat közösen keresse a team, majd a konkrét változások, ellenőrzések kísérése is hatékonyan történjen;
  • segítse a kommunikációs problémák, kapcsolatkezelési problémák konkrét feldolgozását.
  • átsegítse az elakadásokon a munkacsoportokat; fenntartsa a kezdeti motivácót és elkötelezettséget;

A team coaching előnyei:

  • Eredményorientált: segíti a csapat céljainak tisztázását, és azok elérését;
  • A csoportban már meglévő tapasztalatokra, készségekre, és tehetségre épít; erősödik a csoportkohézió;
  • A team tagjai bátrabban kezdeményeznek, ötletelnek; Növeli a kommunikáció hatékonyságát;

Megismerkedünk a Rendszerszemléletű team coaching 5C modelljével és annak alkalmazásával a team coaching munkában. A Systemic Team Coaching megközelítés nem csak a csapaton belülre helyezi a hangsúlyt, hanem a csapat és a közeg, a nagyobb rendszerek kölcsönös hatására, a csapat teljesítményében érdekelt minden szereplő együttesére, illetve a csapatban részt vevő egyének által képviselt rendszerek, mint például a család és a csapat kölcsönhatására is.

A képzés oktatója: Barnóczki Annamária MCC coach, tréner és Eperjesi Amina PCC coach, tréner

3. modul: Process Communication Model (PCM) tréning (16 óra)
A résztvevők elsajátítják a kétszemélyes támogatói kapcsolat etikai és szakmai különlegességét.

PCM – Process Communication Model (Folyamatközpontú Kommunikáicós Modell), mely tranzakció-elemzésen alapuló diagnosztikus módszer.

A résztvevők megtanulják:

• hogyan lehet gyorsan és hatékonyan kapcsolatot teremteni és összhangot építeni másokkal,
• az ügyfél stressz-mintájának beazonosítását és eszközöket kapnak a kezeléséhez;
• beazonosítani az ügyfél pszichológiai szükségleteit és személyének megfelelő motivációját,
• felismerni a visszatérő kudarc-mechanizmusokat, valamint a változás és a fejlődést útját,
• megismerni saját profiljukat a szeminárium előtt kitöltött online teszt révén.

A képzés oktatója: Guseo Rita, okleveles PCM tréner, PCC coach

4. Personal Branding – Mi a Te Márkád? (18 óra személyes márka tréning)

3 napos haladó programunkon a résztvevők betekintést nyerhetnek a személyes márka építésének alapjaiba. A tréning első két napján azokkal a lépésekkel foglalkozunk, amelyek az erős én-márkához szükségesek. Ki vagyok én? Miben vagyok jó? Mi is a célom, küldetésem? Ehhez hasonló kérdések mentén haladva tehetik le a résztvevők saját én-márkájukhoz szükséges alapköveiket.

A program harmadik napja pedig az online marketing rejtelmeibe vezet be, ahol megtudhatod, milyen platformokat, eszközöket hogyan érdemes használni a személyes márka építésére, mindezt nagyon gyakorlatias formában!

Oktató: Guseo Rita PCC coach, vezető tréner, okleveles szupervízor

A képzés izgalmas kaland volt! Hétről hétre bővültek az ismereteink, „élesedtek” a készségeink, óriás sikerélményt jelentett, ha egy-egy coaching gyakorlatban valódi előrelépésnek lehettünk tanúi.
Mindeközben nagy utat tettem meg a saját belső világomban is, új nézőpontból csodálkoztam rá az eddig ismertnek hitt helyzetekre, kapuk nyíltak ki, kincsekre leltem.  A coachingban számomra az a legszebb, hogy egyszerű eszközökkel, néha egészen rövid idő alatt is nagy utat tudunk együtt megtenni.  Lukács Anikó, coach és tréner

Alapképzés időpontok és költségek

1. Személyes hatékonyság fejlesztése – sajátélményű tréning (30 óra)

Képzési napok:

2023. február 3-4-5. (péntek-szombat-vasárnap 10:00-17:00)

és február 10-11. (péntek-szombat 10:00-17:00).

Költsége: 118 000 Ft + Áfa

2. A coaching módszertana (100 óra)

Képzési napok:

2023. február 13., 20. és 27.
március 6., 13., 20. és 27.
április 3., 16. (vasárnap), 17. és 24.
május 8., 15. és 20. (szombat)                     hétfőnként 14:00-20:00-ig, szombat és vasárnap 10:00-17:00


Vizsganapok: május 22. és június 5. (zárónap) hétfő 9:00 órától.    

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/003191

Költsége: 595 000 Ft + Áfa

Haladó szint időpontok és költségek

1. Personal Branding – Mi a Te Márkád? (18 óra)

2022. november 4-5-6. péntek-szombat-vasárnap 10:00-17:00

Képzés díja: bevezető áron 180 000 Ft + Áfa

2. PCM tréning (16 óra)

2022. november 11-12. péntek-szombat 9:00-18:00

Képzés díja: 160 000 Ft+Áfa

3. Team coaching alapok (24 óra)

2023. nyár szervezés alatt

Képzés díja: 198 000 Ft + Áfa

4. Játszma szeminárium (24 óra)

2023. nyár szervezés alatt

Képzés díja: 160 000 Ft + Áfa

 

Két modulra való együttes jelentkezés esetén 10% kedvezményt biztosítunk, három vagy négy modulra való egyidejű jelentkezés esetén 15% kedvezményt biztosítunk a haladó programok díjából!

A modulok egymástól függetlenül, önállóan, vagy különböző kombinációkban is elvégezhetők.

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/003191

A képzés koncepciója

Célunk, hogy a képzés eredményeként a résztvevő:

• tudjon rugalmasan reagálni a kliensre és legyen tudatában annak, hogy saját viselkedése hogyan hat ügyfelére;

• képes legyen önreflexióra saját munkáját illetően;

• ismerje pontosan saját határait és képességeit;

• tudjon etikusan szerződni;

• legyen képes valódi empátián és támogatáson alapuló kapcsolatot kiépíteni kliensével, hogy ezzel segítse elő autonómiáját;

• képes legyen hatékonyan megtervezni lépéseit, felismerni a lehetséges akadályokat;

• tudjon az adott célnak megfelelő eljárásokat alkalmazni annak érdekében, hogy kliense megtalálja a saját maga számára legmegfelelőbb megoldást;

• támogassa ügyfelét abban, hogy tetteiért maga vállalja a felelősséget;

• legyen képes a folyamat végén értékelő visszajelzést adni a közös munkáról.

A képzés koncepciója:

A képzés szemléletét a rendszerszemlélet és a célorientáltság jellemzi.

A folyamatok fejlesztő folyamatok, melyek során a személyközpontú beszélgetésvezetés mellett, az inspiráló „jó kérdésfeltevés”-t (F. Várkonyi Zsuzsa) és számos interaktív modellt használunk.

A gyakorlatban hasznosítható tudás elősegítése érdekében a résztvevőknek számos alkalmuk van kipróbálni az elméletben tanultakat. Ezt a célt szolgálja a résztvevőket középpontba állító megközelítésünk, valamint a leendő szakemberek teljesítményét és fejlődését értékelő visszajelzésünk. A program teljes idejének kétharmadát gyakorlás teszi ki.

Munkánk során az alábbi modellek elveiből, módszereiből is merítünk:

• Vereségmentes kapcsolati modell, mely a kommunikáció-elméleti ismeretanyag alapját képezi, kiegészítve egyéb fejlesztői–segítői eszközökkel. Hatékony, jól alkalmazható eszköztár, mely a problémahelyzetek felismeréséhez és a konfliktushelyzetek vesztes nélküli megoldásához ad segítséget.

• Tranzakcióelemzés (TA), melynek szemléletmódjával és könnyen kezelhető eszköztárával a csoportdinamikai folyamatok mélyebben megérthetők. Használata megnöveli a csoporttagok önismeretét, kommunikációjuk hatékonyságát, tudatosságát és a coaching eredményességét. Segít felismerni saját személyiségünk jellegzetes reakcióit. Előmozdítja, hogy az egyéniségünknek leginkább megfelelő fejlődési stratégiát alakítsuk ki.

• A „lényeglátó figyelem” névre hallgató, F. Várkonyi Zsuzsa által kialakított coaching- készség a problémamegoldó esetkísérés hatékony eszközét kínálja. Támpontokat ad a fejlesztő szakember eszközválasztásához, megtanítja megkülönböztetni egymástól a kártékony és a jótékony kérdéseket, illetve a visszatükrözést, a megerősítést vagy éppen a kérdezést igénylő segítői helyzeteket.

A képzés helyszíne: 1022 Budapest, Marczibányi tér 9., fsz. 1 (Millenáris mögött, Széll Kálmán tértől 5 perc séta).  A képzés magyar nyelven zajlik.

A képzés sikeres elvégzése után, ICF akkreditáció megszerzésére van lehetőség.  Az ICF akkreditáció nemzetközi garancia az azt birtokló coach szakmai igényességére, alkalmasságára, coaching készségeire, etikus működésére és ügyfelei iránti elkötelezettségére.  Az akkreditációs rendszere garantálja, hogy a sikeresen minősített coachok nemzetközi sztenderdeknek megfelelő minőségű munkát végeznek, megfelelő szintű szakmai képzettséggel és tapasztalattal rendelkeznek. Így az ügyfelek biztos kézzel választhatnak coachot maguknak.  A nemzetközi minősítés díja a képzés díjába nem tartozik bele, plusz költséget jelent résztvevőink számára.

Vízi Bea és csapata olyan pozitív és elfogadó légkört tud teremteni képzései során, amely megfelelő bázist teremt ennek a rendkívül fontos ismeretanyagnak az elsajátításához. Hiszen a folyamatban, a tanulás során nap mint nap önmagunkkal találkozunk. Az emberi viselkedés és kommunikáció elemeinek mély megismerése és elsajátítása nem csak a magánéletemet gazdagítja, de a képzésen megélt sok egyéni tapasztalással rengeteg új eszközhöz jutottam ami a coach munkájának legfontosabb segítője. – Dobai Judit, coach és tréner

Szakmai vezető
f.-vrkonyi-zsuzsa

Dr. F. Várkonyi Zsuzsa
Vezető tanácsadó, Coach, Pszichológus, klinikai szakpszichológus

A Gordon-féle személyiségfejlesztő és kommunikációs tréningek magyarországi meghonosítója. A tranzakció-elemző (játszma-) tréningprogram megalkotója, számos tréning-újítás szerzője. Több mint húsz éve vezet Magyarországon és külföldön önismereti és kommunikációs tréningeket. Számos kommunikációs és önismereti könyv szerzője.

A képzés oktatói

Vízi Beáta

Szupervízor, az EASC tagja; Mentor-coach és vezető tréner

Tranzakcióanalitikus tanácsadó (DGTA); Mentálhigiénés szakember

• a Magyar Tranzakcióanalitikus Egyesület tagja (HATA)

• a Magyar Szupervizorok és Szupervizor-Coachok Társaságának tagja (MSZCT)

• a Gordon Training International által kiképzett tréner

• az EATA és a DGTA (Deutsche Gesellschaft für Transaktionsanalyse) tagja,

• International Coach Federation tagja

• CoachOk Szakmai szövetségének tagja

Több mint 25 éve foglalkozik kommunikációs készségfejlesztő programok fejlesztésével, és tranzakcióelemző (játszma) tréningek vezetésével. Tanácsadói, tréneri munkája mellett feladatai közé tartozik a programok szakmai fejlesztése és felügyelete. A programokkal kapcsolatos fejlesztési munka irányítása.

Szakterületei:

• Vezetőfejlesztés

• Szervezeti- és kapcsolati játszmák elemzése a tranzakcióelemzés módszerével

• Személyes hatékonyság fejlesztése

• Együttműködés fejlesztése, konfliktuskezelés

• Önismereti munka

• Szervezetfejlesztés

 

Eperjesi Amina

Eperjesi Amina PCC

Executive és Business coach (PCC), Tréner

Nemzetközi Coach Szövetség által akkreditált coach, a Gordon & T.A. Kft. kiképzett trénere. Szakterülete: Kapcsolaterősítő kommunikáció fejlesztése, kooperáció erősítése, csapatépítés, együttműködés, karrier és önismeret a coaching eszköztárával.

Guseo Rita PCC

Vezető tréner, executive coach (PCC)

Az InsideOut Leadership Kft. ügyvezetője

 

Lukács Anikó

Lukács Anikó 

Coach, Tréner, Közgazdász

Szakterületei: coaching, rendszertábla állítás, csapatépítő, együttműködést fejlesztő programok, családsegítés, tanácsadás, ifjúsági tréningcsoportok vezetése

A jelentkezés módja

1. A jobbra található űrlap kitöltése. Ha a fenti információkon kívül további kérdései vannak, kérjük keresse bizalommal Vízi Beátát (Tel.: 06 30 933 7344 vagy 06 30 983 10 23)
2. Motivációs beszélgetés előre egyeztetett időpontban.
Képzési filozófiájának érvényesítése érdekében a Gordon & T. A. Kft. fenntartja magának azt a jogot, hogy a felvételi beszélgetéskor szerzett benyomásai alapján válogasson a jelentkezők közül.

3. Ezt követően történik a hivatalos jelentkezési lap kitöltése és a 118 000 Ft+ Áfa regisztrációs díj befizetése, mely összeg egyben a „Személyes hatékonyság” című 30 órás képzés díja is.

4. Ezek után regisztráljuk jelentkezőnket a következő induló csoportunkba.

A csoport létszáma: maximum 12 fő

Jelentkezési határidő: 
2022. december 31. A jelentkezéseket a regisztráció sorrendjében fogadjuk el.

Pénzügyi feltételek:

Jelentkezés esetén a Résztvevő vagy annak munkáltatója és a Gordon & T. A. Kft. között szerződéskötésre kerül sor. A díjazást nem csökkenti, ha a résztvevő a programnak csak egy részén kíván vagy tud részt venni.

A részvételi díj magában foglalja

• a valamennyi résztvevővel lefolytatott előzetes interjút,
• a képzéshez tartozó jegyzeteket, tanítási segédanyagokat,
• a képzés alatti konzultációkat,
• a terembérletet és a technikai eszközök költségét,
• a kávé/tea/aprósütemény fogyasztását,
• a záróvizsga és tanúsítvány díját.
Minden, a fentieken kívül kért szolgáltatás költsége a résztvevőket terheli.

A részletes jelentkezési lap kitöltésével és aláírásával a Résztvevő és a Számlafizető elfogadják a Gordon & T. A Kft. programajánlatát. A részletes jelentkezési lap egyben a képzési díj befizetésének kötelezettségét is jelenti, a regisztrációs díjat a jelentkezéshez képest 3 munkanapon belül kell átutalni a Gordon & T.A. Kft. bankszámlájára (ERSTE Bank: 11600006-00000000-27428409)

Amennyiben a Résztvevő a tréning kezdete előtti 20 napon belüli időszakban lemondja részvételét, a részvételi díj 50%-át köteles kötbér címén megfizetni.

Tanúsítvány:

I. Alapozó szint:

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

egy 2O perces coaching ülés levezetése a Gordon &T.A. által hozott ügyféllel. A beszélgetés alapján felmérjük, hogy az ICF coach kompetenciáknak és Etikai Kódexének megfelelően vezeti-e a coaching folyamatot. A résztvevő rendelkezik-e a kompetencia mindhárom elemével (ismeretek, attitűd és coaching készségek),
szakmai fejlődés bemutatása a hallgató által bejárt fejlődési útról. A program során történt személyes fejlődés bemutatása a személyes fejlődési és tanulási célok alapján.
a program össz-óraszámának minimum 80%-án való jelenlét
a képzés ideje alatt legalább 5 ülésből álló hallgatói coaching folyamat levezetése mentor coachok támogatásával.
Hasonlóan bármely más oktatási intézmény rendjéhez, a tandíj a részvétel költségeit fedezi, és tanúsítványt csak szakmai és személyi alkalmasság esetén ad. A résztvevők előrehaladásáról a képzés során három különböző időpontban küldünk visszajelzést – utolsó alkalommal a képzés végére ütemezett coaching beszélgetés értékelése során. Annak a jelöltnek, aki a vizsgakövetelményeknek nem felel meg, a részvételről adunk igazolást. Ismeret- és készséghiányosságok esetén a Gordon & T.A. Kft. az ő számára kedvezményes feltételek mellett további képzési lehetőségeket ajánl fel, attitűdbeli problémák esetén pedig további önismereti munkát javasol a résztvevőnek.

II. Haladó szint:

A modulok elvégzéséről tanúsítványt adunk.

Kérdezne tőlünk? Ötlete, javaslata van? Írjon nekünk!

Kapcsolat

Hagyjon üzenetet, és mielőbb felkeressük!

Akarsz-e játszani?