Coach-képző

Akadémia

ICF ACSTH tanúsítványt biztosító coach képzés (az ICF a legnagyobb nemzetközi coach szövetség), amellyel ACC nemzetközi minősítést szerezhet!

Következő csoportunk 2020. január 31-én indul!

Jelentkezési határidő: 2019. december 31.

Az alapképzés 1. modulja felnőttképzési engedéllyel rendelkező program

A coaching tanulást célzó beszélgetés, mely a problémamegoldást és a fejlődést szolgálja. Nem több és nem kevesebb, mint fejlesztő, támogató, együtt gondolkodó, de a problémamegoldást nem átvevő szakértői hozzáállás. Konkrét módszereket használó készség, ugyanakkor pedig művészet, amely az iskolázott intuícióra támaszkodik. A coaching célja, hogy személyes és szakmai fejlődés révén optimális szintre emelje az egyén és a csoport teljesítményét. – Dr. F. Várkonyi Zsuzsa

Koncepciónk abban különbözik más, hasonló jellegű képzéstől, hogy a hangsúly nálunk a tanultak gyakorlati használhatóságán és egy jó önismeretre épülő, hiteles tanácsadói hozzáállás kialakításán van.
Nem varázslókat, még csak nem is diagnosztákat, hanem empatikus, tiszta figyelmű, operatív gondolkodású professzionális támogatókat kívánunk fejlődésükben segíteni.

Miért válasszon minket?

• Felkészítjük a nemzetközi akkreditáció (ICF) megszerzésére

• Oktatóink sok éves coach és coach képző tapasztalattal rendelkeznek

• A képzés ideje alatt intézményünkkel együttműködő magyarországi cégeknél és alapítványoknál gyakorlási lehetőséget biztosítunk. Ezáltal referencia coaching munkák jöhetnek létre.

• Egyedülállóan magas óraszám, mely lehetővé teszi, hogy a coaching módszertanon túl a résztvevők elsajátítsanak kreatív eszközöket is.

Kinek ajánljuk?

Posztgraduális coach képzésünket olyan résztvevőknek ajánljuk, akik

• gyakorlatias, világszerte elismert alapokra épülő készségcsomaggal akarnak dolgozni, cégen belül vagy külsős coachként;

• új karrier lehetőségét keresik, esetleg pályaváltoztatásra készülnek;
szeretnének másoknak coachként segíteni a tranzakció-analízis és a Gordon-féle kapcsolati modell kombinált felhasználásával;

• olyan területeken mozognak, ahol konfliktuskezelésre, kapcsolati vagy párkapcsolati problémák, esetleg munkahelyi problémák megoldására van szükség professzionális módon;

• valódi és eredeti tartalomra vágynak, melyet az élet számos területén alkalmazhatnak a magánéletben és a munkában egyaránt;

• szeretnék saját és mások viselkedését jobban megérteni és megfelelő eszközökkel pozitív változást elérni.

• fontosnak tartják saját személyiségük, önismeretük fejlesztését.

Olyan fejlesztő, jó önismerettel rendelkező coachokat képzünk, akik tudatosan épített, több szempontrendszert érintő coaching folyamatokat vezetnek.
Beszélgetéseik célja nem csak az egyszeri problémamegoldás elérése az ügyféllel, hanem önbizalmának és önértékelésének erősítése. Saját erőforrásainak feltárása, érzelmi ellenálló képességének fejlesztése a tartós viselkedésváltozás érdekében.

A coach képzés felépítése

Alapképzés: “A coach mint személyi és üzleti tanácsadó” (130 óra, 2 modul)

Haladó képzések: szabadon választható (64 óra, 3 modul)

Milyen területen alkalmazható az itt megszerzett tudás?

• üzleti és más szakmai területen
• személyes területen: családi, pár- vagy szülő-kamasz kapcsolatban

Az alapozó képzés minden érdeklődő számára nyitott. A haladó képzésre csak az alapozó képzést már elvégzett vagy ezzel egyenértékű képzettséggel és gyakorlattal rendelkező coachokat várunk.

A képzés magyar nyelven, csoportos kontakt órákon zajlik.

Coach képzés alapozó szint

A coach mint személyi és üzleti tanácsadó (130 óra)

1. A személyes hatékonyság fejlesztése: 30 órás saját élményű tréning, mely során a résztvevők megismerik a tranzakció-elemzés alapjait és a Gondon-féle kommunikáció elemeit. Olyan önismereti tapasztalatokat szerezhetnek, melyek a hiteles tanácsadó/coach munkájához elengedhetetlenek. A program engedély száma: E-001133/2015/D004

2. A coaching módszertana címmel 100 órában megismerkednek a coach munkájához szükséges legfontosabb elméletekkel, technikákkal és modellekkel.
A program tartalma:

• az ICF coach kompetenciái és Etikai Kódexe, a coaching etikai alapelvei
• a coaching fogalma, célja, kerete, hatása, főbb típusai
• a coaching határterületei és átfedések
• coaching- folyamatban feldolgozható témakörök
• a tranzakció-elemzésen alapuló coaching- folyamat felépítése
• kapcsolatépítés, a bizalom és közelség kialakítása az ügyféllel
• világos játszma-mentes szerződéskötés
• a szerződés szintjei és hatása a coaching folyamatra
• szerződések és szerepek a szervezetben. A három oldalú szerződés
• szerepek, felelősségek és etikai kérdések vizsgálata
• a probléma meghatározása és akcióterv készítése
• Eric Berne az intervenciók megtervezése a coachingban
• a coaching folyamat értékelése

Gordon kapcsolatkezelési eszközeinek bemutatása a coaching-folyamatban

• támogató határvédelme
• ellenállás kezelés

Várkonyi Zsuzsa

•  a „coach belső gondolkodási térképe”
• metaforák és a „Lényeglátó figyelem” eszközei
• „jó kérdezésfajták” alkalmazása és a kártékony kérdezésről

Eric Berne: Miért érdemes az intuícióval foglalkozni?

• az intuíció természete, szintjei

Szervezet-elmélet:

• a tranzakció-analízis filozófiája a szervezeti alkalmazásokban
• rendszertábla állítás

A szakmai identitás kialakítása:

• milyen értékek és elvek mentén dolgozom?
• a karriertervezés támogatása és a személyes márka építése

A képzés ideje alatt, intézményünkkel együttműködő magyarországi cégeknél és alapítványoknál gyakorlási lehetőséget biztosítunk. A képzés során legalább 5-alkalmas coaching folyamatot vezetnek, mentor coachok támogatásával.

Coach képzés haladó szint

Haladó programok (64 óra, 3 modulból álló program)

1. modul: Játszma-szeminárium, a támogató kapcsolatokban előforduló játszmákról (24 óra, önismereti tréning)

A program tartalma:

• saját játszmák és más sorskönyv-elemek felderítése,
• gyakori játszmák tanácsadói/coaching folyamatban, ezek önismereti kezelése,
• egyéni és szervezeti sorskönyvek.

A képzés oktatója: Vízi Beáta PCC coach, vezető tréner, mentálhigiénés szakember

2. modul: Team coaching (24 óra)

A team coaching jó eszköz arra, hogy:

  • szervezeti változások, intézkedések bevezetését megelőzően az optimális megoldásokat közösen keresse a team, majd a konkrét változások, ellenőrzések kísérése is hatékonyan történjen;
  • segítse a kommunikációs problémák, kapcsolatkezelési problémák konkrét feldolgozását.
  • átsegítse az elakadásokon a munkacsoportokat; fenntartsa a kezdeti motivácót és elkötelezettséget;

A team coaching előnyei:

  • Eredményorientált: segíti a csapat céljainak tisztázását, és azok elérését;
  • A csoportban már meglévő tapasztalatokra, készségekre, és tehetségre épít; erősödik a csoportkohézió;
  • A team tagjai bátrabban kezdeményeznek, ötletelnek; Növeli a kommunikáció hatékonyságát;

Megismerkedünk a Rendszerszemléletű team coaching 5C modelljével és annak alkalmazásával a team coaching munkában. A Systemic Team Coaching megközelítés nem csak a csapaton belülre helyezi a hangsúlyt, hanem a csapat és a közeg, a nagyobb rendszerek kölcsönös hatására, a csapat teljesítményében érdekelt minden szereplő együttesére, illetve a csapatban részt vevő egyének által képviselt rendszerek, mint például a család és a csapat kölcsönhatására is.

A képzés oktatója: Barnóczki Annamária MCC coach, tréner és Eperjesi Amina PCC coach, tréner

3. modul: Coach-készségek mesterfokon (16 óra)
A résztvevők elsajátítják a kétszemélyes támogatói kapcsolat etikai és szakmai különlegességét.

PCM – Process Communication Model (Folyamatközpontú Kommunikáicós Modell), mely tranzakció-elemzésen alapuló diagnosztikus módszer, melynek alapja Eric Berne személyiség modellje.

A résztvevők megtanulják:

• hogyan lehet gyorsan és hatékonyan kapcsolatot teremteni és összhangot építeni másokkal,
• a coachee stressz-mintájának beazonosítását és eszközöket kapnak a kezeléséhez;
• beazonosítani a coachee pszichológiai szükségleteit és személyének megfelelő motivációját,
• felismerni a visszatérő kudarc-mechanizmusokat, valamint a változás és a fejlődést útját,
• megismerni saját profiljukat a szeminárium előtt kitöltött online teszt révén.

A képzés oktatója: Guseo Rita, okleveles PCM tréner, PCC coach

A coach képző izgalmas kaland volt! Hétről hétre bővültek az ismereteink, „élesedtek” a készségeink, óriás sikerélményt jelentett, ha egy-egy coaching gyakorlatban valódi előrelépésnek lehettünk tanúi.
Mindeközben nagy utat tettem meg a saját belső világomban is, új nézőpontból csodálkoztam rá az eddig ismertnek hitt helyzetekre, kapuk nyíltak ki, kincsekre leltem.  A coachingban számomra az a legszebb, hogy egyszerű eszközökkel, néha egészen rövid idő alatt is nagy utat tudunk együtt megtenni.  Lukács Anikó, coach és tréner

Alapképzés időpontok és költségek

1. A személyes hatékonyság fejlesztése – sajátélményű tréning (30 óra)

Képzési napok:

2020. január 31. – február 1.                  Péntek, szombat 10.00-tól 17.00-ig

február 7-8.                                                   Péntek, szombat 10.00-tól 17.00-ig

február 16.                                                     Vasárnap 10.00-tól 17.00-ig

Képzés engedély száma: E-001133/2015/D004

Költsége: 150 000 Ft (adómentes)

 

2. A Coaching módszertana (100 óra)

2020. február 17., 24.

március 2., 9., 16., 23., 28. (szo), 30.

április 6., 20., 27.

május 2. (szo), 4., 11.                hétfőnként 14:00-20:00, szombaton 10:00-17:00

vizsga: május 23-24.                 szombat-vasárnap 9:00-18:00

Költsége: 585 000 Ft + Áfa

Haladó szint időpontok és költségek

1. Játszma szeminárium (24 óra)

Képzési napok: szervezés alatt (péntek-szombat 10:00-17:00-ig)

Képzés díja 140 000 Ft+Áfa

2. Team coaching (24 óra)

Képzési napok: szervezés alatt (péntek és péntek-szombat-vasárnap 10:00-17:00)

Képzés díja: 180 000 Ft + Áfa

3. PCM coach-készségek mesterfokon (16 óra) 

Képzési napok: szervezés alatt (péntek-szombat 9:00:18:00)

Képzés díja: 160 000 Ft+Áfa

Haladó programok teljes költsége: 480 000 Ft +Áfa

A három modulra való együttes jelentkezés esetén 10% kedvezményt biztosítunk a haladó programok díjából!

A 2020 nyári haladó képzések időpontjai szervezés alatt!

A coach képzés koncepciója

Célunk, hogy a coach képzés eredményeként a résztvevő:

• tudjon rugalmasan reagálni a kliensre és legyen tudatában annak, hogy saját viselkedése hogyan hat ügyfelére;

• képes legyen önreflexióra saját munkáját illetően;

• ismerje pontosan saját határait és képességeit;

• tudjon etikusan szerződni;

• legyen képes valódi empátián és támogatáson alapuló kapcsolatot kiépíteni kliensével, hogy ezzel segítse elő autonómiáját;

• képes legyen hatékonyan megtervezni lépéseit, felismerni a lehetséges akadályokat;

• tudjon az adott célnak megfelelő eljárásokat alkalmazni annak érdekében, hogy kliense megtalálja a saját maga számára legmegfelelőbb megoldást;

• támogassa ügyfelét abban, hogy tetteiért maga vállalja a felelősséget;

• legyen képes a folyamat végén értékelő visszajelzést adni a közös munkáról.

A coach képzés koncepciója:

A képzés szemléletét a rendszerszemlélet és a célorientáltság jellemzi.

A folyamatok fejlesztő folyamatok, melyek során a személyközpontú beszélgetésvezetés mellett, az inspiráló „jó kérdésfeltevés”-t (F. Várkonyi Zsuzsa) és számos interaktív modellt használunk.

A gyakorlatban hasznosítható tudás elősegítése érdekében a résztvevőknek számos alkalmuk van kipróbálni az elméletben tanultakat. Ezt a célt szolgálja a résztvevőket középpontba állító megközelítésünk, valamint a leendő coachok teljesítményét és fejlődését értékelő visszajelzésünk. A program teljes idejének kétharmadát gyakorlás teszi ki.

Munkánk során az alábbi modellek elveiből, módszereiből is merítünk:

• Gordon-féle kapcsolati modell, mely a kommunikáció-elméleti ismeretanyag alapját képezi, kiegészítve egyéb fejlesztői–segítői eszközökkel. Hatékony, jól alkalmazható eszköztár, mely a problémahelyzetek felismeréséhez és a konfliktushelyzetek vesztes nélküli megoldásához ad segítséget.

• Tranzakció-elemzés (TA), melynek szemléletmódjával és könnyen kezelhető eszköztárával a csoportdinamikai folyamatok mélyebben megérthetők. Használata megnöveli a csoporttagok önismeretét, kommunikációjuk hatékonyságát, tudatosságát és a coach eredményességét. Segít felismerni saját személyiségünk jellegzetes reakcióit. Előmozdítja, hogy az egyéniségünknek leginkább megfelelő fejlődési stratégiát alakítsuk ki.

• A „lényeglátó figyelem” névre hallgató, F. Várkonyi Zsuzsa által kialakított coaching- készség a problémamegoldó esetkísérés hatékony eszközét kínálja. Támpontokat ad a tréner/coach eszközválasztásához, megtanítja megkülönböztetni egymástól a kártékony és a jótékony kérdéseket, illetve a visszatükrözést, a megerősítést vagy éppen a kérdezést igénylő segítői helyzeteket.

A coach képzés helyszíne: 1022 Budapest, Marczibányi tér 9., fsz. 1 (Millenáris mögött, Széll Kálmán tértől 5 perc séta).  A coach képzés magyar nyelven zajlik. A képzés teljes óraszáma 206 tanóra, egy tanóra 45 percet jelent.

A coach képzés sikeres elvégzése után, ICF akkreditáció megszerzésére van lehetőség.  Az ICF akkreditáció nemzetközi garancia az azt birtokló coach szakmai igényességére, alkalmasságára, coaching készségeire, etikus működésére és ügyfelei iránti elkötelezettségére.  Az akkreditációs rendszere garantálja, hogy a sikeresen minősített coachok nemzetközi sztenderdeknek megfelelő minőségű munkát végeznek, megfelelő szintű szakmai képzettséggel és tapasztalattal rendelkeznek. Így az ügyfelek biztos kézzel választhatnak coachot maguknak.  A nemzetközi minősítés díja a coach képzés díjába nem tartozik bele, plusz költséget jelent résztvevőink számára.

Vízi Bea és csapata olyan pozitív és elfogadó légkört tud teremteni képzései során, amely megfelelő bázist teremt ennek a rendkívül fontos ismeretanyagnak az elsajátításához. Hiszen a folyamatban, a tanulás során nap mint nap önmagunkkal találkozunk. Az emberi viselkedés és kommunikáció elemeinek mély megismerése és elsajátítása nem csak a magánéletemet gazdagítja, de a képzésen megélt sok egyéni tapasztalással rengeteg új eszközhöz jutottam ami a coach munkájának legfontosabb segítője. – Dobai Judit, coach és tréner

Coach képzés szakmai vezető
f.-vrkonyi-zsuzsa

Dr. F. Várkonyi Zsuzsa
Vezető tanácsadó, Coach, Pszichológus, klinikai szakpszichológus

A Gordon-féle személyiségfejlesztő és kommunikációs tréningek magyarországi meghonosítója. A tranzakció-elemző (játszma-) tréningprogram megalkotója, számos tréning-újítás szerzője. Több mint húsz éve vezet Magyarországon és külföldön önismereti és kommunikációs tréningeket. Számos kommunikációs és önismereti könyv szerzője.

A coach képzésben részt vevő trénerek

Vízi Beáta

A Gordon & T.A. Kft. ügyvezetője; Kiképző coach (PCC) és tréner, Oktatási szakértő, Mentálhigiénés szakember, A Gordon Training International kiképzett trénere. A Magyar Tranzakcióanalitikus Egyesület tagja

Szakterülete: ellenállás-kezelés, tranzakcióelemzés, emberi játszmák, mediáció. Húsz éve foglalkozik személyiségfejlesztő tréningek vezetésével és kommunikációs készségfejlesztő programok kidolgozásával. Tanácsadói és tréneri munkája mellett feladatai közé tartozik a különféle szervezeteknek szóló tréningprogramok felügyelete és a programfejlesztési munka irányítása.

 

Eperjesi Amina

Executive és Business coach (PCC), Tréner

Nemzetközi Coach Szövetség által akkreditált coach, a Gordon & T.A. Kft. kiképzett trénere. Szakterülete: Kapcsolaterősítő kommunikáció fejlesztése, kooperáció erősítése, csapatépítés, együttműködés, karrier és önismeret a coaching eszköztárával.

Guseo Rita

Guseo Rita

Vezető tréner, executive coach (PCC)

Az InsideOut Leadership Kft. ügyvezetője

 

Lukács Anikó

Lukács Anikó

Coach, Tréner, Közgazdász

Szakterületei: coaching, rendszertábla állítás, csapatépítő, együttműködést fejlesztő programok, családsegítés, tanácsadás, ifjúsági tréningcsoportok vezetése

A jelentkezés módja

1. A jobbra található űrlap kitöltése. Ha a fenti információkon kívül további kérdései vannak, kérjük keresse bizalommal Vízi Beátát (Tel.: 06 30 933 7344 vagy 06 30 983 10 23)
2. Motivációs beszélgetés előre egyeztetett időpontban.
Képzési filozófiájának érvényesítése érdekében a Gordon & T. A. Kft. fenntartja magának azt a jogot, hogy a felvételi beszélgetéskor szerzett benyomásai alapján válogasson a jelentkezők közül.

3. Ezt követően történik a hivatalos jelentkezési lap kitöltése és a 150 000 Ft regisztrációs díj befizetése, mely összeg egyben a „Személyes hatékonyság” című 30 órás képzés díja is.

4. Ezek után regisztráljuk jelentkezőnket a következő induló csoportunkba.

A csoport létszáma: maximum 14 fő

Jelentkezési határidő: 2019. december 31.
A jelentkezéseket a regisztráció sorrendjében fogadjuk el.

Pénzügyi feltételek:

Jelentkezés esetén a Résztvevő vagy annak munkáltatója és a Gordon & T. A. Kft. között szerződéskötésre kerül sor. A díjazást nem csökkenti, ha a résztvevő a programnak csak egy részén kíván vagy tud részt venni.

A részvételi díj magában foglalja

• a valamennyi résztvevővel lefolytatott előzetes interjút,
• a képzéshez tartozó jegyzeteket, tanítási segédanyagokat,
• a képzés alatti konzultációkat,
• a terembérletet és a technikai eszközök költségét,
• a kávé/teafogyasztást,
• a záróvizsga és tanúsítvány díját.
Minden, a fentieken kívül kért szolgáltatás költsége a résztvevőket terheli.

A részletes jelentkezési lap kitöltésével és aláírásával a Résztvevő és a Számlafizető elfogadják a Gordon & T. A Kft. programajánlatát. A részletes jelentkezési lap egyben a képzési díj befizetésének kötelezettségét is jelenti, melyet a jelentkezéshez képest 3 munkanapon belül kell átutalni a Gordon & T.A. Kft. bankszámlájára (ERSTE Bank: 11600006-00000000-27428409)

Amennyiben a Résztvevő a tréning kezdete előtti 20 napon belüli időszakban lemondja részvételét, a részvételi díj 50%-át köteles kötbér címén megfizetni.

Tanúsítvány:

I. Alapozó szint: A coach mint személyi és üzleti tanácsadó

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

egy 2O perces coaching ülés levezetése a Gordon &T.A. által hozott ügyféllel. A beszélgetés alapján felmérjük, hogy az ICF coach kompetenciáknak és Etikai Kódexének megfelelően vezeti-e a coaching folyamatot. A résztvevő rendelkezik-e a kompetencia mindhárom elemével (ismeretek, attitűd és coach- készségek),
szakmai fejlődés bemutatása a hallgató által bejárt fejlődési útról. A program során történt személyes fejlődés bemutatása a személyes fejlődési és tanulási célok alapján.
a program össz-óraszámának minimum 80%-án való jelenlét
a képzés ideje alatt legalább 5 ülésből álló hallgatói coaching folyamat levezetése mentor coachok támogatásával.
Hasonlóan bármely más oktatási intézmény rendjéhez, a tandíj a részvétel költségeit fedezi, és tanúsítványt csak szakmai és személyi alkalmasság esetén ad. A résztvevők előrehaladásáról a képzés során három különböző időpontban küldünk visszajelzést – utolsó alkalommal a képzés végére ütemezett coaching beszélgetés értékelése során. Annak a coach- jelöltnek, aki a vizsgakövetelményeknek nem felel meg, a részvételről adunk igazolást. Ismeret- és készséghiányosságok esetén a Gordon &T.A. Kft. az ő számára kedvezményes feltételek mellett további képzési lehetőségeket ajánl fel, attitűdbeli problémák esetén pedig további önismereti munkát javasol a résztvevőnek.

II. Haladó szint:

A modulok elvégzéséről tanúsítványt adunk.

Kérdezne tőlünk? Ötlete, javaslata van? Írjon nekünk!

Egyéb képzéseink
Kapcsolat

Hagyjon üzenetet, és mielőbb felkeressük!

Not readable? Change text. captcha txt
Akarsz-e játszani?