Coaching szemléletű vezetés tréning

Coaching szemléletű

vezetés tréning

„Függetlenül rangunktól, beosztásunktól, mindig vannak körülöttünk emberek, akik tőlünk várják a segítséget.”

 

A coaching nem egy eszköz a vezetői eszköztárban, hanem vezetői stílus, attitűd, szemléletmód, amelynek elsajátításához, beépüléséhez idő és gyakorlás szükséges. Ha a vezető coaching-elvek alapján vezet, akkor két legyet üt egy csapásra: magasabb minőségű munkát kap, miközben munkatársait is fejleszti.

 

A coaching nem karitatív munka, nem önmagáért való tevékenység, hanem minden erre fordított idő befektetés, amely többszörösen megtérül:

 • biztosítja a motiváló szervezeti légkört;
 • kapcsolat- és bizalomerősítő;
 • növeli az elkötelezettséget és az elégedettséget;
 • pozitívan hat a munkahelyi morálra;
 • növeli a szervezet teljesítőképességét;
 • költség-hatékony.

Kinek?

Kiknek ajánljuk coaching szemléletű vezetés programunkat?

 • Olyan felső- és középvezetőknek, akik elkötelezettek saját vezetői működésük tudatosításában és megújításában, és vezetői működésükkel hatni kívánnak a cégkultúra pozitív alakítására;
 • Olyan HR vezetőknek, akik szeretnének kiemelt szerepet játszani a cégkultúra formálásában;
 • Olyan belső coachoknak, akik most is szívesen használják ezeket a készségeket, de ugyanakkor szívesen továbbfejlesztenék jelenlegi tudásukat;
Miről?

A coaching szemléletű vezetés program célja:
A résztvevők megismerjék, és magas szinten alkalmazzák a coaching-eszköztár elemeit vezetői munkájuk során, ezáltal támogatva céljaik megvalósítását szervezeti, vezetői és személyes szinten. A coaching-eszköztár bővülése jelentős változást indukálhat személyes hatékonyságban, vezetői eredményességben és a szervezeti kultúrában egyaránt.

Szervezeti szinten: a képzés egy olyan szervezeti kultúra megteremtéséhez ad támogatást, ahol nemcsak formális fejlesztés folyik, hanem a vezetők coaching szemlélettel közelítenek meg minden teljesítményigényt, minden szervezeti együttműködést és kapcsolatot, minden segítségkérést és – nyújtást. Ahol a vezetők működését teljes mértékben áthatja ez a szemlélet, ott az emberek saját képességeik csúcsán teljesítenek. Így a program támogatja a vállalati coaching-kultúra megteremtését és fejlesztését.

A vezetői működés szintjén: a képzés bővíti a vezetői eszköztárat, új lehetőségeket tár fel a beosztottak motiválásában, támogatásában, fejlesztésében.

 

Miért hasznos coaching szemléletű vezetés?

 • Őszinte támogató légkör alakul ki a vezető és a követők között
 • Mérhetően nő az egyéni és a csapatteljesítmény
 • Nő az önállóság és a felelősségvállalás
 • Nagyobb a kockázatvállalási kedv és kreativitás;

Személyes szinten: a képzés nagy hangsúlyt fektet a coaching-készségek alapjául szolgáló személyes fejlődés támogatására. A coaching-képzés a vezető személyes fejlődésének szolgálatában a következő területekre terjed ki:

 • Önismereti tanulás
 • Konfliktuskezelési módszerek
 • Növekvő hatékonyság a problémamegoldásban
 • Kapcsolatkezelési készségek fejlesztése
 • Csoportérzékelési és csapatépítési módszerek
 • Teljesítmény- és feladatmenedzsment
 • Önmotiváló módszerek
 • Tudatosabb határvédelem a vezető saját egyensúlyának fenntartása érdekében
 • Testre szabott, harmonikus működés; a játéköröm kialakítása a munkán belül is
Mikor?

A képzés javasolt időtartama: 2 x 2 nap (28 óra)

+ 1-3 hónap múlva egy utánkövető nap javasolt.

A coaching szemléletű vezetés képzés módszertana
Elméleti és gyakorlati elemek kiegyensúlyozottan váltják egymást; ezt az alapképzést két találkozásból álló esetmegbeszélő workshop egészíti ki a csoportokból jelentkező érdeklődők számára.

A vezetői coaching négy alapvető típusa köré szerveződik:

 1. Vezetői coaching a problémamegoldásban (konfliktushelyzetek, attitűdproblémák pl: stílus, hozzáállás, felelősségvállalás stb.)
 2. Vezetői coaching az új ismeretek átadásában (betanítás, új munkakörre való felkészítés, új feladat átadása, vezetői feladatokra való felkészítés)
 3. Vezetői coaching a teljesítmény támogatásában (csúcsra járatás, amikor vezetőként a maximumot igyekszünk kihozni a csapatunkból;
 4. Vezetői coaching a teljesítmény javításában (tudatos vezetői támogatás, amikor a beosztottunk alulteljesít)

A megrendelővel egyeztetett időpontban.

Hol?

A megrendelővel egyeztetett helyszínen.

Cégeknek szóló képzéseink egyedi ajánlatkérésre, minimum 8 fő esetén indulnak. Előzetes egyeztetést követően személyre szabott ajánlatot adunk és a céggel közösen állapodunk meg a tematikában és a technikai feltételekben.

Kérdezne tőlünk? Ötlete, javaslata van? Írjon nekünk!

Related Projects
Kapcsolat

Hagyjon üzenetet, és mielőbb felkeressük!