Physis-képzés

Physis-képzés

az életenergia, mint a fejlődés és motiváció motorja

Hogyan szerkesszünk térképet egészséges és fenntartható fejlődési folyamatokhoz?

Miről szól a physis-elmélet és mire jó nekünk?

A physis görög szó, életerőt, életenergiát jelent. A tranzakcióanalízis (TA) szakirodalmában időről időre felbukkan, de szisztematikus kifejtésére eleddig nem került sor.  Itt azt a biológiai-kémiai energiát értjük rajta, amely 3,8 milliárd éve indult útjára, amikor az anyag a szerves szerveződés útjára lépett, és ezzel kezdetét vette az élet terjedése a Földön. Mind a mai napig ez az energia hajtja előre az életjelenségeket. Ez az az erő, amely révén a Földet benépesítette az élet, ez az evolúciós kiválasztódás és fejlődés hajtóereje; ez munkál minden fogantatásban, kifejlődésben, túlélésben, alkalmazkodásban, tanulásban, gyógyulásban és regenerálódásban. A physis számos egymásba játszó szinten szerveződik, az egyes gén működésétől a Föld átfogó ökoszisztémájáig. Csakis akkor hozhatunk jó döntéseket egyéni életünkben, családjainkban, szervezeteinkben és társadalmainkban, az oktatásban, a nagyvállalatok szabályozásában, a társadalmat formáló erőkben, ha nem szembemegyünk a természet szerveződésének alapvető törvényszerűségeivel, hanem megértjük és elfogadjuk ezeket a dinamikákat és ezekkel harmonizáló, fenntartható cselekvési terveket készítünk.  Ha azt akarjuk, hogy ez a faj sokáig és élvezhető életminőségben része legyen a Föld ökoszisztémájának, ahhoz bele kell simulnunk a természet tágabb összefüggéseibe. Csak akkor tudunk jó fejlődési folyamatokat felvázolni és támogatni, ha megtanulunk rutinosan mozogni a mikro- és a makroszint között; ha megtanuljuk az egyént a komplex és globális biológiai és társadalmi univerzum részeként látni, illetve ha megértjük, hogyan munkál az egyénben a természet, az életenergia.

A physis hét dinamikáját megismerve a fejlesztő szakember térképet kap bármely egyéni fejlődési és fejlesztési folyamathoz, a segítői folyamatok megtervezéséhez és lebonyolításához. A legtriviálisabb életszervezési, oktatási, szervezeti döntések mögött is ott lüktetnek élet és halál, ösztön és tudat, biologikum és civilizáció összefüggései és ellentmondásai. Számos dilemmánk csak akkor nyer értelmet, ha ebben a tágabb összefüggésrendszerben értelmezzük. A kurzus során elhelyezzük magunkat és ügyfeleinket a természet tágabb rendjében és a mindennapi élet pragmatikus, kézzelfogható szintjén adunk értelmezési keretet egy sor visszatérő problémára. A physis-elmélet segítségével a szakember a későbbiekben maga tud válaszokat generálni személyes és szakmai dilemmákban és elakadásokban, és ügyfelét segíteni egy olyan úton, amely az egyén, a család, a szervezet, a társadalom és a teljes biológiai rendszer összefüggéseiben harmonikusan helyezi el őt.

A physis-elmélet leteszi a voksát a tudományosság és a segítő szakmák biológiai hátterének megismerése mellett és tudatosítja, hogy gondolkodásunk és megismerésünk ma egy multidiszciplináris mezőben folyik. Gondolkodásmódot tanít, amennyiben arra ösztönzi a segítő szakembert, hogy felelősségét és lehetőségeit az élet komplex szerveződési szintjeivel számot vetve gyakorolja.

A physis alapdinamikáit és életünkben játszott húsbavágó szerepét kettős fókuszú gyakorlatsoron át ismerjük meg: sajátélményű gyakorlatban mélyítjük sejtszintre, mit jelent az adott dinamika a személyes életedben; illetve segítői gyakorlatban teszteljük, hogyan tudunk segíteni másokon a physis-elmélet adta értelmezési keret segítségével.

Mit kínál a kétnapos képzés?

I. szakasz

A bevezető szakaszban (a bemutatkozást, az ismerkedést és a csoportszerződést követően) két fontos sarokpontot kell megértenünk és megéreznünk:

 

a.) Miben áll a physis, az életet éltető biológiai energia?

 

Az energia, amely 3,8 milliárd éve útjára indult

amitől az élet benépesítette a Földet

ami előre hajtotta az evolúciót, formálta a fajokat, amelyek feltűnnek és letűnnek

amitől kihajt tavasszal a rügy

amitől begyógyul az ujjad, ha elvágod

ami benne rejlik minden fogantatásban, kifejlődésben, születésben és felnövésben

ami benne lüktet az ösztöneinkben, akár ember, akár állat az ember

amitől motivált lesz gyermek és felnőtt, ha újat tanulhat és ha jól van szeretve

ami megcsappan, ha megbetegszel, kimerülsz, kiégsz

ami helyreállítja az egészséged, ha megadod neki az esélyt

amitől civilizációt épít az ember és amitől elpusztítja.

 

b.) Milyen az a gondolkodásmód, amely számot vet az élet sokszintű szerveződésének rendjével, otthonosan mozog a mikro- és a makroszint között, és a teljes big picture-ben helyezi el az egyént?

 

Játsszunk el a gondolattal:   hogyan lehet benne az egyén a szervezetben úgy, hogy jól legyen a szervezetben, de jól legyen a testében és jól legyen a családjában, és jól legyen a társadalomban, és jól legyen a bolygón,  azaz hogy a szervezet jól legyen a társadalomban és a bolygón. A szervezet megtartóképességét döntően befolyásolja, hogy lehetővé teszi-e, hogy az egyén jól legyen a physis valamennyi síkján. A szervezet akkor tesz jót magának, ha jót tesz az egyének, jót tesz a társadalomnak és jót tesz a globális környezeti és társadalmi egyensúlynak.

   

II. szakasz

Az első hat dinamika

Ezt a látszólag riasztóan tág panorámát teszi gondolatilag megragadhatóvá és hétköznapi munkában felhasználhatóvá a physis hét dinamikája, amely az embert és az egyéni fejlődési/fejlesztési utat elhelyezi a fenti big picture térképén. Pozicionáljuk az egyént a földi biológiai környezetben, majd a hét dinamika megismerése során egyre jobban ráközelítünk a konkrét egyéni fejlődési-fejlesztési folyamat dinamikájára. Megvizsgáljuk, milyen feltételek mellett optimális az embernél felnőtt korban a biológiai energia áramlása. Egy röpke pillantást vetünk a physis fejlődéslélektani vetületére. Megtudod, hogy ennek a rendezett képnek a birtokában hogyan tudsz segíteni magadon és másokon.

 

 

1.) Mi az a dinamika, ami az egész földi életet jellemzi és leírja a legkisebbtől a legmagasabb szintig, az első RNS-molekuláktól a földi ökoszisztémáig? Ami beletette a bogarat Darwin fülébe, még mielőtt világkörüli útjára indult volna?

 

2.) Hogyan simul az egyén rövidke élete az élet beláthatatlanul hosszú folyamába a generációk vételen egymásra következésében? Egyáltalán: honnantól nevezzük életnek az életet? Az életjelenség 1. fő kritériuma – és hogy jelenik ez meg a mindennapi életünkben…

 

3.) Egyén és társas lét – hogyan gazdálkodunk életenergiáinkkal társas kapcsolatainkban? Eleget adok? Túl sokat, túl keveset? Eleget kapok? Túl sokat? Túl keveset? Tudok adni? Kérni? Kapni? Nem adni? Adok vagy elveszek a másiktól azzal, ha megszólalok? Hol van jó helyen az energiám? Határaink és cserekapcsolataink… Az életjelenség 2. fő kritériuma.

 

4.) Egyéni életutam és az élet szerves ritmusa – hogyan simulok bele a természet rendjébe egyéni életutammal? Jó ritmusra élem az életem? Az életjelenség 3. fő kritériuma.

 

5.) Mi különbözteti meg az embert az állattól? Emberlétünk kettősségei: natúra és kultúra; ösztön és tudat; rövidtávú és hosszútávú gondolkodás; biologikum és civilizáció; munka és magánélet… Hol érhetjük tetten az ösztönműködéseket a mindennapi életünkben és legfőképpen: mi a dolgunk az ösztöneinkkel?

 

6.) Oldás és kötés – ha panta rhei, ha minden mozgásban van, ha az élet: folyamat, amely jött a múltból és továbbmegy a jövőbe, akkor tudnunk kell kötődni és tudnunk kell elengedni. Mint egyén, mint család, mint szervezet, mint társadalom – tudunk-e együtt mozogni az idő ritmusával, értjük-e, mikor kell kötődnünk, mikor elengednünk, mikor gyászolni, mikor megújulni? Hogyan törhetnek életünkre túlhordott kötődéseink, de ugyanúgy a kötődésre való képtelenségünk is?

 

III. szakasz

A hetedik dinamika

7.) A hetedik, az utolsó dinamika a legfontosabb és az összes többi fölé emelkedik, mert az egyénre szorosan ráközelítve részletezi a physis optimális áramlásának feltételeit. Ez a tulajdonképpeni physis-modell, amely segít egyéni fejlődési és fejlesztési folyamatok diagnózisában és intervenciótervezésében. Mitől lesz egy egyén energiaáramlása egészséges? Mik annak lehetséges patológiái? Hogyan érhetők tetten a felnőttkori működésben az energiaáramlás korai zavarai? Segítőként hogyan tudok úgy jelen lenni egy másik ember mellett, hogy a fejlődését a megfelelő irányba terelgessem anélkül, hogy a saját lendületét elvenném vagy eltéríteném? Mitől leszek jó gazdája mások fejlődésének, az élet bennük lüktető energiájának? Hogyan tudok úgy fejleszteni másokat, hogy abban az életért viselt felelősségtudat vezéreljen?

A képzés oktatója

Frank Orsolya PhD pszichológus, coach, tréner

A képzés időpontja

2019. augusztus 24-25. szombat-vasárnap 10:00-17:00

A képzés helyszíne

Gordon & T.A. Kft. iroda, 1022 Budapest, Marczibányi tér 9. fsz. 1.

A program díja

egyéni jelentkezőknek: 120 000 Ft + Áfa

céges jelentkezőknek: 150 000 Ft + Áfa

A jelentkezés módja

A jobb oldalon található jelentkezési űrlap kitöltése után rendszerünk küld egy válaszlevelet, benne a letölthető díjbekérővel a 20 000 Ft + Áfa regisztrációs díjról. Ezt az összeget várjuk számlaszámunkra, ezzel tudjuk biztosítani a helyet a képzésen. A regisztrációs díj a program díjába beszámításra kerül.

A jelentkezéseket a regisztráció sorrendjében fogadjuk el.

 

Pénzügyi feltételek:

Jelentkezés esetén a Résztvevő vagy annak munkáltatója és a Gordon & T.A. Kft. között szerződéskötésre kerül sor. A díjazást nem csökkenti, ha a résztvevő a programnak csak egy részén vagy részein kíván vagy tud részt venni.

 

A jelentkezési lap megküldésével a Résztvevő(k) és a számlafizető elfogadják a Gordon & T.A. Kft. programajánlatát. A jelentkezés egyben a képzési díj megfizetésének kötelezettségét is jelenti.

Számlaszám: ERSTE Bank 11600006-00000000-27428409.

Amennyiben a Résztvevő a tréning kezdete előtti 7 napon belüli időszakban lemondja részvételét, a részvételi díj 50%-át köteles kötbér címén megfizetni.

Kérdezne tőlünk? Ötlete, javaslata van? Írjon nekünk!

Related Projects
Kapcsolat

Hagyjon üzenetet, és mielőbb felkeressük!