Team coaching

Team coaching

Csoportos coaching

Csoportos coaching (team coaching) és kommunikációs eszköztár fejlesztés a vereségmentes kommunikációs eszköztár és a Tranzakcióanalízis szemléletével.

A csoportmunka során a munkatársak gyakran tapasztalják, hogy

 • a csoport megbeszélések formálissá válnak;
 • sok mindenről szó van, csak a lényegről nincs;
 • nem tudnak döntéseket hozni;
 • egyes csoporttagok csak látszólag vannak jelen, elkötelezettségük alacsony;
 • klikkek, érdekszövetségek alakulnak ki, amelyek rendszeresen konfliktusba kerülnek egymással.

A team coaching nagyon jó eszköz arra, hogy
 • felderítse egy összeszokott vezetői team új erőtartalékait az együttműködés frissítésére egy konkrét feladat kapcsán;
 • támogassa az új szervezeti feladatok, új projektek menedzselését, a konkrét személyes kihívások mentén;
 • szervezeti változások, intézkedések bevezetését megelőzően az optimális megoldásokat közösen keresse a team, majd a konkrét változások, ellenőrzések kísérése is hatékonyan történjen;
 • a teamen belüli felelősségi körök, hatáskörök világosak legyen a konkrét vezetői feladatok kontextusában
 • segítse a kommunikációs problémák, kapcsolatkezelési problémák konkrét feldolgozását. Konfliktushelyzetek elemzésére és a megoldás keresésére szintén alkalmas eszköz;
 • átsegítse az elakadásokon a munkacsoportokat;
 • fenntartsa a kezdeti motivácót és elkötelezettséget;
 • közelebb hozza azokat, akik ellenzik, vagy nem értenek egyet a kitűzött célokkal és módszerekkel.
A team coaching előnyei
 • Eredményorientált: segíti a csapat céljainak tisztázását, és azok elérését;
 • A csoportban már meglévő tapasztalatokra, készségekre, és tehetségre épít;
 • Elősegíti a közös elkötelezettség és felelősségérzet kialakulását, tartóssá válását, ezáltal erősödik a csoport kohézió;
 • A team tagjai bátrabban kezdeményeznek, ötletelnek;
 • Növeli a kommunikáció hatékonyságát;
 • Értékeli és épít a csoportban meglévő különbözőségekre;
 • Támogatja az olyan elismerésekkel és kihívásokkal teli környezet kialakítását, ahol a tagok a legjobbat hozhatják ki magukból;
 • A csoportdinamikát, mely a csapat hatékonyságának szempontjából kritikus lehet, olyan módon kezeli, hogy a csapat a lehető legnagyobb szintű teljesítményt érje el.
Hogyan dolgozunk a team coachingban?

A coaching találkozásokon esetekkel dolgozunk. A vezetői, szakmai team tagjai konkrét, aktuális problémáikat, elakadásaikat, vezetői, vagy kommunikációs szituációikat hozzák be. Mindig az esethozó kolléga kap kitüntető figyelmet, kérdéseket, reflexiókat. Minősítés és kritizálás helyett a felismerésekre, valamint a konstruktív elmozdulásokra, a kiutakra és az új lehetőségekre összpontosítunk. A team coaching különös ajándéka az, hogy a team tagjai személyes reflexióikkal a megoldások, ötletek gazdag tárházát is létrehozzák a további közös munkához. Kialakul egy „közös” nyelv.

A „sors- és élményazonosság”, a hasonlóságok és különbözőségek őszinte megosztása a team-építés egyik leghatásosabb és legmélyebb eszköze lesz.

A csoporttal dolgozó coach a bevezetés és ráhangolódás után azt figyeli, hogy mi zajlik a munkaasztal körül. A csoportban fellelhető értékekből és a meglévő, jól működő folyamatokból indul ki. Ezután kerül sor a hiányosságok és rejtett folyamatok feltárására, majd új működési és kommunikációs módok kipróbálására és gyakorlására.

Team coaching: kiknek ajánljuk?
 • Valódi teameknek, és olyan csoportoknak is, melynek tagjait csak az azonos pozíció, és ezáltal hasonló problémák kötnek össze.
 • Kultúraváltási folyamatokat átélő szervezeteknek, ahol új értékek, viselkedések elterjesztésére van szükség.
 • Vezetői csapatoknak, ahol az egyéni fejlődésen túl az együttműködés erősítése, egymás jobb megértése is cél.
A team coaching folyamata

I. Előkészítő fázis

Állapotfeltáró beszélgetések a team tagjaival négyszemközt, amelynek során feltérképezzük közösen a problémás helyzeteket, s annak személyes vonatkozásait, valamint az együttműködéseket. Ekkor történik a bizalom megalapozása, illetve létrejön a kölcsönös felelősségen alapuló elköteleződés a tanulás, a fejlődés iránt.
Összefoglaló összeállítása, a tájékozódó beszélgetés alapján, s a szükségletek és célok szem előtt tarásával.
II. Munkafázis

Kapcsolati szerződéskötés
A team-coaching találkozások megtartása
III. Összegző- és záró fázis

A folyamat közös értékelése, a napi feladatvégzésbe beépíthető személyes- és team-tanulások rendszerezése, a visszajelzés közös átbeszélése.

IV. Visszajelzés a megrendelő számára

A teammel közösen átbeszélt szempontok és tények rendszerbe foglalt visszajelzése a megrendelő számára.

A csoportos coaching nem csak önálló fejlesztési eseménysorozat lehet, hanem egy tréning „utánkövetését” is segítheti.Biztosítja, hogy a tréning során elsajátított módszerek ne merüljenek feledésbe. Ezáltal a csoportos coaching hozzájárul ahhoz, hogy a tréningen tanult működési módok rögzüljenek, a változás tartós és valódi legyen.

A team coaching időkeretei

A coaching folyamat minimum annyi találkozásból áll, ahány tagja van a teamnek.
Egy találkozás 3 óra
A találkozások két-, három-, vagy négyhetente vannak, a team és a cég igényei szerint.

Kérdezne tőlünk? Ötlete, javaslata van? Írjon nekünk!

Related Projects
Kapcsolat

Hagyjon üzenetet, és mielőbb felkeressük!