Vezetők mentorálása

Korunk vezetői számos megoldhatatlannak tűnő kihívással szembesülnek. Sok esetben felkészületlenül, csalódottan, magányosan és küldetésüket megkérdőjelezve igyekeznek úrrá lenni nehéz helyzetükön.

Vezetői mentor folyamatunk segíthet a kihívások, elakadások leküzdésében, a vezetői tevékenység megtámogatásában, ezzel egy hatékonyabb vezetői működés elérésében.

Értékvezérelt vezetőképzési műhelysorozat

Főbb kihívások

Leggyakoribb kihívásaik, nem fontossági sorrendben, hanem egyszerűen ábécébe sorolva:

 • Bátorítás hiánya
 • Bizonytalanság
 • Családi krízisek
 • Egymásnak sok esetben ellentmondó elvárások
 • Etikai zűrzavar
 • Fiatal generációk irány- és példamutatás-keresése
 • Hivatás során bekövetkező buktatók, válságos helyzetek
 • Idősek tekintély-elvárásai
 • Őszinte visszajelzések hiánya
 • Reflektorfényben való élet
 • Személyes-közösségi kapcsolatok hiánya
 • Teljesítménykényszer
 • Téves meggyőződések
 • Vezetői pozíció elvesztése
 • Vezetői pozícióból származó konfliktusok
Gyakori következmények

Os Guinness „Az elhívás” című könyvében mélyrehatóan hívja fel a figyelmet a veszélyes következményekre:

„Szeretnénk a dolgokon változtatni. Szeretnénk nyomot hagyni magunk után. Arra vágyunk, amit Ralph Waldo Emerson így fogalmazott: egy kicsit jobb világot hagyjunk az utódokra. Türelmetlenül keressük annak bizonyosságát, hogy vajon teljesítjük-e azt a feladatot, amiért a világra jöttünk. A siker minden más ismérve – gazdagság, hatalom, rang, tudás, barátság – kongóan kiüresedik, ha ezt a mélyebb vágyat nem elégítjük ki. Ez az üresség és céltalanság egyeseket… „csendes kétségbeeséshez” vezet, másokat ennél is kínzóbb kételyekbe taszít.”

Vezetői mentorálás

Nem szabad beletörődni abba, hogy a vezetők egyedül küszködjenek a fent említett szívszorító problémákkal és fájdalmas következményeikkel. A vezetésfejlesztés egyik igen hatékony eszköze a mentoring. A mentori kapcsolat hatalmi viszonyoktól mentes és kölcsönösségen alapszik, melynek célja, hogy támogatást, bátorítást, tudást és visszajelzést adjon a vezető számára.

Mentori kapcsolat

A mentorálás korunk vezetőinek menedzsmentszakmai és emberi fejlődésének nélkülözhetetlen támogatója – legfőképpen az alábbi területeken:

 • Korai problémaészlelési és –megoldási készségek fejlesztése
 • Feladatok sokasága és a szükséges kompetenciák rendszerbe szervezése
 • Hosszú távú szakmai- és karriertervek felismerése és megvalósítása
 • Korszerű és megalapozott menedzsmentmódszerek megismerése
 • Tanulás saját hibákból is, a korrekciós lehetőségek felismerése
 • Kommunikáció javítása a személyes, szervezeti és külső kapcsolatokban
 • Ön-vezetési és jellemformálási készségek erősítése
 • Kritikákkal, bírálatokkal, negatív visszajelzésekkel és „rossz” hírekkel való megbirkózás
 • Etikai dilemmákban való helytállás
 • Kiégés, cinikussá válás és megkeseredés elkerülése
 • További információforrások – például: releváns irodalom, konferenciák, kurzusok, műhelymunkák; építő kapcsolatok; más szakemberek; történelmi „mentorok” – megtalálása
Milyen egy jó mentor?

Egy valódi fejlődést elősegítő mentor kiválasztásánál számos szempontot kell figyelembe venni, melyek közül a legfontosabbak:

 • Élvezi a mentorált vezető bizalmát
 • Tapasztaltabb (idősebb) a mentoráltnál
 • Kritikus tudásátadási és empátiás képességgel rendelkezik
 • Független a szóban forgó szervezeti hatalmi viszonyoktól
 • Komoly vezetési ismeretekkel és számottevő gyakorlattal rendelkezik
 • Ismeri a vezetők és vezetés dilemmáit és elkötelezetten keresi ezek megoldását
 • Őszinte, jellemes és diszkrét
 • Nem teszi a mentorált vezetőt semmilyen szempontból függővé saját személyétől
A mentorálás építőkövei

A mentoring folyamat több építőelem megfelelő alkalmazásából áll:

 • A potenciális mentorral való megismerkedés és pozitív megítélés esetén felkérés a mentori szerepre
 • Az együttműködés kereteinek közös meghatározása
 • Kötetlen beszélgetéssorozat
 • rugalmas tematikával és napirenddel
 • 2-4 hét gyakorisággal
 • 1,5-2 óra hosszú eszmecserékkel
 • 5-10 alkalommal
 • mindkét fél részéről felfüggeszthető vagy megszakítható módon
 • Kapcsolattartás a beszélgetési alkalmak között telefonon és e-mailen keresztül
 • További információforrások közös kiválasztása és ezek feldolgozásának kiértékelése
 • A tanulási folyamat kölcsönös áttekintése

 

A mentoring folyamat részletei:

Előzetes ajánlatkérésre, az ügyféllel, Megbízóval közösen határozzuk meg az időpontokat, helyszínt és egyeztetjük az egyéb technikai részleteket. A jobb oldalon található űrlap kitöltésével tudja velünk felvenni a kapcsolatot.

Mentor

Dr. habil. Tomka János

 • villamosmérnök és mérnöktanár
 • PhD, gazdálkodás és szervezéstudományok
 • a teológia habilitált doktora
 • Professor Emeritus
 • vezetői mentor
 • vezetői műhelyek moderátora

Több évtizedes felső vezetői és kiterjedt felsőoktatási tapasztalattal rendelkezik. Jelenleg a Pünkösdi Teológiai Főiskola vezetéstudományi szakterületének felelőse. A Magyar Tudományos Akadémia Tudásmenedzsment Munkabizottsága és a Magyar Mérnökakadémia tagja, a Menedzserek Országos Szövetségének tiszteletbeli tagja. A Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társasága (a CBMC International és az Europartners tagszervezete) tagja, 1994-2004 között elnöke. Szak- és tankönyvei:

 • A megosztott tudás hatalom; Harmat Kiadó, Budapest, 2009, ISBN 978-963-288-006-8.
 • Bőgel Györggyel közösen írt A Biblia és a menedzsment háromkötetes sorozat; Harmat Kiadó, Budapest:
  • Vezetés egykor és most (második kiadás: 2019, ISBN 978-963-288-443-1)
  • Megéri jónak lenni? (másodok kiadás: 2019, ISBN 978-963-288-449-3)
  • Mit hagyunk magunk után? (2018, ISBN 978-963-288-432-5)
 • A bizalomépítő vezető – A gyanakvás mérgétől a bátor elköteleződésig; Harmat Kiadó, Budapest, 2022, ISBN 978-632-288-700-5.

Szakterületei:

 • Tudásmenedzsment – szakmai közösségek építése és integrálása a szervezeti struktúrába
 • Szervezeti és vezetői etika
 • Bizalomépítés
 • Béketeremtő konfliktuskezelés
 • Az együttműködéshez szükséges tényezők és erények
 • Az őszinteség kultúrájának építése
 • Vezetői műhelyek moderálása

Kérdezne tőlünk? Ötlete, javaslata van? Írjon nekünk!

Related Projects
Kapcsolat

Hagyjon üzenetet, és mielőbb felkeressük!