Szupervízor Akadémia

Az INITA Intézet -Hannover

és a GordonTA nemzetközileg elismert

haladó szintű képzése humán szakemberek számára
376 tanórában

Célunk olyan szupervízorok képzése, akik bármely szakterületen képesek szupervíziót adni.

Az ICF (Nemzetközi Coach Szövetség) akkreditáció lehetővé teszi, hogy aki szeretne, ICF minősített coachként a képzés elvégzése után Coach-szupervízorként is működhessen. ICF akkreditáció folyamatban!

A program felkészít az Európai Szupervíziós Társaság (Association for Supervision and Coaching, EASC) minősítő vizsgájára, mellyel nemzetközi okleveles szupervízor képesítés is szerezhető.

A szupervízió annak művészete, hogyan támogassuk trénerek, coachok, vezetők, tanácsadók és más olyan szakemberek fejlődését, akik különféle munkahelyi keretek között szupervíziós helyzetekben vesznek részt ügyfeleikkel, beosztottjaikkal.

Engedélyszám:
Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: B/2020/003191

Óraszám:
376 tanóra

Ár:
I. év díja: 1 580 000 + ÁFA (bruttó 2 006 600 Ft)
II. év díja: 1 245 000 + ÁFA (bruttó 1 581 150 Ft)

A képzés teljes költsége 2 évre: 2 825 000 +ÁFA (br. 3 587 750 Ft),
amely részletekben fizethető, és tartalmazza a nemzetközi vizsga díját is.

A következő képzés indulása:
2024. szeptember 27-én

Képzési napok:
péntek, szombat

Helyszín:
1022 Budapest, Marczibányi tér 9., fsz. 1 (Millenáris mögött, Széll Kálmán tértől 5 perc séta).

Szupervízor Akadémia

Kinek szól szupervízor képzésünk?

Olyan érdeklődőknek, akik

 • gyakorlatias, világszerte elismert alapokra épülő készségcsomaggal akarnak dolgozni, cégen belül vagy külsős támogató szakemberként;
 • ICF minősített coachként szeretnének coach-szupervízorként dolgozni;
 • új karrier lehetőségét keresik, esetleg pályaváltoztatásra készülnek;
 • szeretnének másoknak segíteni a tranzakcióanalízis és a nyertes-nyertes kapcsolati modell kombinált szemléletének elsajátításával;
 • olyan területeken mozognak, ahol konfliktuskezelésre, kapcsolati problémák, esetleg munkahelyi problémák megoldására van szükség professzionális módon;
 • valódi és eredeti tartalomra vágynak, melyet az élet számos területén alkalmazhatnak a magánéletben és munkában egyaránt;
 • szeretnék saját és mások viselkedését jobban megérteni és megfelelő eszközökkel pozitív változást elérni;
 • fontosnak tartják saját személyiségük, önismeretük fejlesztését.

A képzés célcsoportját trénerek, coachok, tanácsadók, vezetők, felnőttképzési szakemberek és egyéb érdeklődők képezik. A résztvevők már nem pályakezdők, hanem valamennyien tapasztalt szakemberek, akik egymástól is sokat tanulhatnak.

Tárgya: hogyan nyújtsunk szupervíziót és hogyan gondolkodjunk erről.

Miért érdemes képzésünket választani?
 • A kétéves, komplex mesterprogram felkészít az Európai Szupervíziós Társaság (Association for Supervision and Coaching, EASC) minősítő vizsgájára, mellyel nemzetközi okleveles szupervízor képesítés is szerezhető.
 • Oktatóink sok éves hazai és nemzetközi humán-szakemberképző tapasztalattal rendelkeznek.
 • Folyamatosan dolgoznak saját személyiségük, önismeretük fejlesztésén.
 • A résztvevők a képzés során valós szupervíziót fognak nyújtani a Gordon & T.A. más évfolyamán képződő (coach, tréner) hallgatóinak vagy saját ügyfeleiknek.
 • Az ICF (Nemzetközi Coach Szövetség) akkreditáció lehetővé teszi, hogy ICF minősített coachként a képzés elvégzése után Coach-szupervízorként is működhessen.
Mit is jelent a szupervízió?

A szupervízor rendszerszemléletben gondolkozik. Vizsgálja a részvevő szakmai működését a szerep és a szervezet kontextusában. Célja az önreflektív tér kialakítása, az önreflexió elősegítése. Módszereiben a pszichológiai irányzatok sokszínű tárházából válogat és alkalmazza egy-egy módszer elemeit. A képzés folyamán a leendő szupervízorok a saját élménytől, személyes szupervízor tapasztalatszerzéstől jutnak el a szupervízió elméleti kérdéséig.

“A szupervízió olyan együtt-gondolkodási folyamat, melyben egy tapasztalt segítő foglalkozású kíséri kollégája valamely nehéznek érzékelt – például elakadt – segítői esetét. A folyamat két legfontosabb eszköze 1) a homályos vagy irracionális elemekre vonatkozó kérdések megfogalmazása és 2) a szupervízor benyomásának megfogalmazása mind zsigeri és érzelmi, mind intellektuális szinten.”  © F. Várkonyi Zsuzsa

“A szupervízió egyfajta tanácsadási folyamat, amely különféle tanácsadási irányzatokra és reflexiós folyamatokra támaszkodhat, és amelyben szakemberek segítenek mások szakmai működésének fejlesztésében.” © Matthias Sell

A képzésen való részvételhez szükséges
 • legalább 200 óra coaching, tréning, tanácsadói vagy egyéb felnőttképzési tapasztalat;
 • minimum 60 óra igazolt önismereti munka;
 • legalább 20 órás egyéni vagy saját élményű szupervíziós tapasztalat;
 • a felvételi interjú során is megerősödő benyomás a jelentkező hiteles, önszabályozott és tudatos működéséről.
A képzésen megszerezhető óraszámok

Képzésünkön összesen az alábbi óraszámok szerezhetők meg:       

376 tanóra, azaz 282 óra szerezhető meg, mely áll:

16 workshopból (35 napból)                                280 tanóra (210 óra)
+ 1 vizsga workshopból (2 vizsganapból)            16 tanóra (12 óra)

otthoni felkészülésből                                                24 tanóra (18 óra)

csoportos és egyéni oktató szupervízióból a képzésen kívül    20 tanóra (15 óra)

gyakorló szupervízióból                                                                   20 tanóra (15 óra)
a Gordon & T.A. más évfolyamán képződő (coach, tréner) hallgatóinak, vagy pedig saját ügyfeleiknek

intervíziós kiscsoportos foglalkozásokból                                    16 tanóra (12 óra)

A tanúsítvány kiadásának feltételei

A GordonTA által kiállított tanúsítvány feltételei:

 • a program össz-óraszámának minimum 80%-án való jelenlét;
 • az intervíziós kiscsoportokon való részvétel. Az intervíziós kiscsoportok a workshopok között találkoznak. Minden kiscsoport 3-4 főből áll.
  Célja, hogy a résztvevők házi feladatokon dolgozzanak, és tanulási szerződésükkel összhangban személyes coachingot kapjanak. A résztvevők a képzés ideje alatt legalább 16 tanórát töltenek intervíziós kiscsoportos foglalkozással;
  – a képzés ideje alatt legalább 2 x 8 ülésből álló gyakorló szupervíziós folyamat levezetése, oktatói szupervíziós támogatással,
  ami a záró esettanulmány megírását segíti;
  – az első rész 2025. június végéig, 6 egész óra
  – majd a második rész 2026. január végéig, ismét 6 egész óra
 • az intézményünk által felkért, külsős szupervízor kollégával sajátélményű szupervíziós folyamatban való részvétel
  – az első rész 2025. március végéig, 8 egész óra
  – majd a második rész 2026. január végéig, ismét 8 egész óra
 • a program során történt személyes fejlődés bemutatása a személyes fejlődési és tanulási célok alapján.
További nemzetközi minősítéshez szükséges követelmények

Az INITA  és az EASC (European Association for Supervision and Coaching) az alábbi követelményeket támasztja (45 perces képzési órával számolva):

 • összesen 650 tanóra képzési óraszám (a korábbi coach/tréner képzések, valamint egyéb előzetes tanulmányok beszámítanak)

azon belül

képzési szupervízió:         40 tanóra

szupervíziós tapasztalat:   45 tanóra.

 • a képzés befejezéseként megírt írásbeli esettanulmány elfogadása
 • sikeres szóbeli vizsga.

A kétmodulos program felkészít az Európai Szupervíziós Társaság (Association for Supervision and Coaching, EASC) minősítő vizsgájára, mellyel nemzetközi okleveles szupervízor képesítés is szerezhető.

A képzés időpontjai

Képzési napok:

2024. szeptember 27-28.

október 18-19.                            péntek-szombat 10:00-17:00

november 15-16-17.                  péntek-szombat-vasárnap 10:00-17:00

december 13-14-15.                  péntek-szombat-vasárnap 10:00-17:00

2025. január 17-18.

január 31.- február 1.

február 21-22.

március 21-22.

április 18-19.

május 9-10.                                    péntek-szombat 10:00-17:00

június 6-7-8.                                  péntek-szombat-vasárnap 10:00-17:00

2025. október 3-4.

november 14-15.                           péntek-szombat 10:00-17:00

2026. január 31.- február 1.

március 13-14.

április 10-11.                                 péntek-szombat 10:00-17:00

Nemzetközi vizsga: 2026. május, szervezés alatt.

Összesen 35 képzési nap és 2 vizsganap.

A program tartalma

A szupervízió különféle elméleteken és módszereken alapul.

Jelen program tranzakcióanalitikus alapokon áll, melynek szemléletmódjával és könnyen kezelhető eszköztárával a csoportdinamikai folyamatok mélyebben megérthetők. Használata megnöveli a csoporttagok önismeretét, kommunikációjuk hatékonyságát, tudatosságát és a támogató szakember eredményességét.

Segít felismerni saját személyiségük jellegzetes reakcióit. Előmozdítja, hogy az egyéniségüknek leginkább megfelelő fejlődési stratégiát alakítsák ki. Mindezeket kapcsolati és dialogikus elméletekkel kombináljuk.

Foglalkozunk még

 • Carl Rogers személyközpontú pszichológiai megközelítésével, mely számos segítő/támogató szakma sarokkövévé vált;
 • Gestalt szemlélettel, mely az egyén felé, az egyén és a környezete felé és adott esetben a tanulási folyamat felé fordul;
 • az F. Várkonyi Zsuzsa által kialakított problémamegoldó esetkísérés hatékony eszközeivel (lényeglátó figyelem, a motiváló és az elakasztó kérdések különbsége, visszajelző metaforák, a testbeszéd-jelzések optimális bevetése);
 • a PCM™ innovatív személyiségtípusaival és kommunikációs modelljével, melyet Taibi Kahler fejlesztett ki.
 • a szupervíziós kapcsolattal (Ulrike és Matthias Sell)
 • a kapcsolati megközelítéssel a szupervízióban (Ulrike és Matthias Sell)
  (Idegtudomány, kapcsolati pszichoanalízis, kapcsolatelemzés és mások)
 • a Physis-elmélet alapjaival (Frank Orsolya Phd)
 • az intuíció és a TA kapcsolatával. Az intuíció kimunkálása témakörrel Eric Berne nyomán
 • a csoportos vagy team szupervízió koncepciójával – 
  Peter Hawkins: Rendszerszemléletű megközelítés a team szupervízióban alapján
 • a személyes identitás és a szupervízor-identitás fejlesztésével
 • szupervíziós gyakorlatokkal végig a képzés során
 • a program végén felkészülés a nemzetközi vizsgára.

A részletes témaköröket és azok leírását jelentkezés esetén e-mailben küldjük meg az érdeklődőknek.

A képzés oktatói

Dr. F. Várkonyi Zsuzsa
szakmai mentor

 

 

 

 

• Pszichológus, klinikai szakpszichológus
• A hazai Gordon-féle személyiségfejlesztő és kommunikációs tréningek meghonosítója (1987.)
• C. egyetemi tanár

A tranzakció-elemző (játszma) tréningprogram megalkotója, melyet több mint 30 éve tanít nagy sikerrel, különböző szakember csoportoknak, és laikus jelentkezőknek egyaránt. Számos kommunikációs és önismereti könyv szerzője.

Szakterületei:

• tranzakcióanalízis,
• Játszma-szeminárium®
• vezetői coaching
• személyiségfejlesztés, önismeret
• terápia

Matthias Sell

 

 

 

 

Az EATA; ITAA; EASC  tagja,

 • az Európai Szupervíziós és Coaching-Társaság (European Association for Supervision and Coaching, EASC) tiszteletbeli elnöke.
 • az Európai Szupervíziós Társaság (Association for Supervision and Coaching, EASC) alapító tagja,
 • TSTA fokozatú tranzakcióanalitikus pszichoterapeuta, tanácsadó, oktató és szupervízor oktatási, szervezeti és terápiás szakterületen.
 • továbbá a német TA-s szervezet elnöke
 • Saját képző, szupervíziós és tanácsadó intézetet tart fönn Hannoverben, (INITA) továbbá oktat a berlini, a hannoveri és a hildesheimi egyetemen

Susanne Rieger, az EASC elnöke

 

 

 

 

Szociológus, executive coach és szupervízor.
Német nemzetiségű interkulturális tréner.
Több mint húsz éves nemzetközi tapasztalatára Németországon kívül Spanyolországban, Olaszországban és Belgiumban tett szert.

Tranzakcióanalízis szemléletű szupervízor és mester coach (INITA, Hannover)
• Tranzakcióanalízis tanácsdó (DGTA)
• Okleveles coach, szupervízor és kiképző tréner (EASC: European Association of Coaching and Supervision)
• Interkulturális Tréner (Model of Freedom Egyesület)

Coachként, szupervízorként és trénerként dolgozik Európa-szerte.
Saját “Indiálogo” oktatóintézetet vezet Spanyolországban/Barcelonában.
Coachokat, szupervizorokat és trénereket képez az minőségi szabványai szerint.
Spanyol, német és angol nyelven kínál képzéseket, coachingot és szupervíziót

Vízi Beáta PCC                             

a Gordon & T. A. Kft. Képzési- és minőségirányítási vezetője

Tranzakcióanalitikus tanácsadó, a DGTA (Deutsche Gesellschaft für Transaktionsanalyse) tagja

Szupervízor, az EASC tagja

Mentor-coach és kiképző tréner

Mentálhigiénés szakember

Eperjesi Amina  PCC

Tranzakcióanalitikus tanácsadó, a DGTA (Deutsche Gesellschaft für Transaktionsanalyse) tagja

Szupervízor, az  EASC  elnök-helyettese

Executive és Business mentor-coach

Vezető tréner

Tolmács-fordító

 • Nemzetközi Coach Szövetség által akkreditált ICF-coach
 • A Gordon & T.A. Kft. kiképzett trénere
 • Munkáját magyar, angol és német nyelven végzi

Guseo Rita PCC

Guseo Rita

TA tanácsadó, a DGTA (Deutsche Gesellschaft für Transaktionsanalyse) tagja

Szupervízor, az EASC tagja

Insideout Leadership Kft. – Ügyvezető

Executive & Team Coach, Szupervízor

PCM tréner

Frank Orsolya PhD

 

 

 

 

TA tanácsadó, a DGTA (Deutsche Gesellschaft für Transaktionsanalyse) tagja

Szupervízor, az EASC tagja

coach, pszichológus

Szakterülete:

 • szupervízió
 • önismereti- és terápiás munka
 • kapcsolatjavító, szülői tréningek
 • coaching
 • Physis-elmélet

Madai Kriszta MCC (Master Certified Coach at ICF)

 

 

 

 

a Magyar Szupervizorok és Szupervizor-Coachok Társaságának (MSZCT) tagja

Executive és well-being coach,

Coach képző és Szupervízor

Szakterülete:

 • vezetőfejlesztés
 • önismereti munka
 • önreflexiós készség fejlesztése
 • együttműködés fejlesztése

Márton-Koczó Ildikó MCC (Master Certified Coach at ICF)

 

 

 

 

Szupervizor (EASC)
Tranzakcióanalitikus tanácsadó (DGTA)
Executive coach és mentor
Team coach
Action Learning Team Coach
Mentor coach

Szakterülete:

 • Coaching/team- és group coaching
 • Coaching szemléletű kultúra fejlesztése
 • Vezetői visszajelzés fejlesztése
 • Konfliktusok tudatosítása és kezelése
 • Együttműködésfejlesztés, kohézióerősítés
 • Burnout megelőzés, stresszmenedzsment
 • Reziliencia, GRIT fejlesztés
 • Veszteségfeldolgozás támogatása
Pénzügyi feltételek

Pénzügyi feltételek:

 1. év díja: 1 580 000 + ÁFA (bruttó 2 006 600 Ft)
 2. év díja: 1 245 000 + ÁFA (bruttó 1 581 150 Ft)

 A képzés teljes költsége 2 évre:                 2 825 000 +ÁFA (br. 3 587 750 Ft),

amely részletekben fizethető, és tartalmazza a nemzetközi vizsga díját is.

A részletfizetés lehetőségeiről a résztvevők jelentkezéskor kapnak tájékoztatást, a regisztrációs díjon felüli fennmaradó összeg fizetési ütemezését pénzügyi munkatársunkkal tudják egyeztetni. A jelentkezés egyben a képzési díj megfizetésének kötelezettségét is jelenti. Számlaszám: ERSTE Bank: 11600006-00000000-27428409

Regisztrációs díj: 395 000 Ft + ÁFA, amely a képzés díjába beszámításra kerül és a regisztrációtól számított 15 napon belül fizetendő. Amennyiben a résztvevő a képzést megelőzőn 15 napban jelentkezik, akkor a képzés indulását megelőző napig (2024. szeptember 26.)

Early bird kedvezmény: 2023. november 30-ig történő regisztráció esetén a regisztrációs díjból 20% kedvezményt biztosítunk.

Early bird regisztrációs díj: 316 000 Ft + ÁFA.

A regisztrációs lap beküldésével a Résztvevő és a Számlafizető elfogadják a Gordon & T.A. Kft. programajánlatát.

Jelentkezés esetén a Résztvevő vagy annak munkáltatója és a Gordon & T. A. Kft. között szerződéskötésre kerül sor. A díjazást nem csökkenti, ha a résztvevő a programnak csak egy részén kíván vagy tud részt venni.

Amennyiben a képzés kezdete előtti 20 napon belül visszalépés történik, a befizetett díjnak csak 50%-át tudjuk visszatéríteni. Amennyiben 7 napon belül történik a lemondás, úgy a befizetett összeget nem áll módunkban visszatéríteni.

Magánszemélyeknek részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

A részvételi díj magában foglalja:

 • a valamennyi résztvevővel lefolytatott előzetes interjút,
 • a képzéshez tartozó jegyzeteket, tanítási segédanyagokat,
 • a képzés alatti konzultációkat,
 • a képzés alatt a résztvevők csoportos szupervíziójának díját,
 • a terembérletet és a technikai eszközök költségét,
 • külföldi oktatók esetében a tolmács díját,
 • a program felnőttképzési és nemzetközi akkreditációval kapcsolatos adminisztratív költségeit,
 • a kávé/tea, hideg-büfé fogyasztást,
 • a tanúsítvány díját,
 • a záró dolgozat konzulensi díját, a dolgozat értékelésének díját,
 • a nemzetközi minősítés és a vizsgafelkészítő workshop díját.

Minden, a fentieken kívül kért szolgáltatás költsége a résztvevőket terheli.

A teljes képzési díjat legkésőbb a nemzetközi vizsga előtt két héttel kérjük teljesíteni.

A jelentkezéseket a regisztráció sorrendjében fogadjuk el.

Jelentkezési határidő: 2024. június 30.

A jelentkezés módja
 1. Jelentkezés honlapon keresztül vagy e-mailben az iroda@gordonta.hu címen. Ha a fenti információkon kívül további kérdései vannak, kérjük keresse bizalommal irodánkat (Tel.: +36 30 983 10 23)
 2. Előzetes tanulmányokról szóló táblázat kitöltése (jelentkezés után a Gordon & TA kiküldi a jelentkező számára)
 3. Motivációs beszélgetés előre egyeztetett időpontban

A személyes beszélgetés keretében a jelentkezőknek lehetősége van megismerni a képzés szakmai hátterét, és mi is megismerjük a leendő résztvevők motivációit a képzéssel kapcsolatban. Képzési filozófiájának érvényesítése érdekében a Gordon & T. A. Kft. fenntartja magának azt a jogot, hogy a felvételi beszélgetéskor szerzett benyomásai alapján válogasson a jelentkezők közül.

 1. Ezt követően történik a hivatalos regisztrációs lap kitöltése és a regisztrációs díj befizetése, mely összeg beszámításra kerül a képzés díjába.
 2. Ezek után regisztráljuk jelentkezőnket a következő induló csoportunkba.

A regisztrációs lap beküldésével a Résztvevő és a Számlafizető elfogadják a Gordon & T. A. Kft. programajánlatát.

A jelentkezéseket a regisztrációk sorrendjében tudjuk elfogadni.

Kérdezne tőlünk? Ötlete, javaslata van? Írjon nekünk!

Related Projects
Kapcsolat

Hagyjon üzenetet, és mielőbb felkeressük!