Trénerképző Akadémia

Engedélyezett képzés saját fejlesztésű módszertannal

Következő csoport: 2022. január 28-tól!

Trénerképzés a személyközpontúság, vereségmentes kommunikációs készségek és a Tranzakcióanalízis elmélete által is inspirált, saját fejlesztésű módszertannal.
Felnőtt csoportok és ifjúsági csoportok vezetésére kialakított tematikával.
– alapozó képzés 160 órában

Olyan szakembereket képzünk, akik hatékony, világszerte elismert alapokra épülő oktatási módszerünknek köszönhetően képesek bármilyen készségfejlesztő vagy attitűd-formáló programot megtartani.

Hallgatóink a kurzus során elsajátítják a tranzakcióelemzés és a professzionális kommunikáció szemléletét, valamint a konfliktuskezelés, az értő figyelem és az önérvényesítés technikáit, így képesek lesznek változatos konfliktushelyzetek hatékony, a felek számára kölcsönösen megfelelő módon történő megoldására.

 Az alapozó képzés minden érdeklődő számára nyitott, a haladó képzésre csak olyan kollégákat várunk, akik az alapozó képzést már elvégezték.

Az alapképzés moduljai felnőttképzési engedéllyel rendelkező programok.

Engedélyszám:
Személyes hatékonyság fejlesztése modul: E-001133/2015/D004
Tréneri kompetenciák modul: E-001133/2015/D003
Ifjúsági csoportok vezetésének módszertana modul: E-001133/2015/D005

Óraszám:
Alapképzés: 160 óra
Haladó képzés: (három választható modulból álló program.)

Ár:
Alapképzés:
A két modul együttes ára 850 000 Ft.
Személyes hatékonyság fejlesztése modul (30 óra, 150 000 Ft)
Tréneri kompetenciák és Ifjúsági csoportok vezetésének módszertana modul (130 óra, 700 000 Ft)

Haladó képzések:
1. Játszma-szeminárium - önismereti tréning (24 óra, 160 000 Ft + áfa)
2. ZOOM tréning felkészítő - tréningvezetés online térben (16 óra, 100 000 Ft+áfa)
3. Personal Branding - mi a te személyes márkád? (részletek hamarosan)

Oktatók:
Dr. F. Várkonyi Zsuzsa, Vízi Beáta, Kőszegi Ágnes, Lukács Anikó

A következő képzés indulása:
2022. január 28-tól

A 2022 nyári haladó képzések szervezés alatt állnak

Képzési napok:
péntek, szombat

Helyszín:
1022 Budapest, Marczibányi tér 9., fsz. 1 (Millenáris mögött, Széll Kálmán tértől 5 perc séta)

Trénerképző Akadémia

Kinek ajánljuk?

Programunkat olyan résztvevőknek ajánljuk, akik

• hatékony, világszerte elismert alapokra épülő készségcsomaggal kívánnak dolgozni belső vagy külső szakemberként;

• szeretnék saját és mások viselkedését jobban megérteni és megfelelő kommunikációs eszközökkel pozitív változást elérni;

• felnőttoktatási szakemberként, tréner-asszisztensként, személyzeti vezetőként dolgoznak, és szeretnének mélyebben megismerkedni a tréninggel, mint képzési formával;

• csoportvezetőként szeretnének másoknak segíteni a tranzakció-elemzés és a professzionális kommunikáció gyakorlati használatával;

• valódi és eredeti készségcsomagra vágynak, mellyel számos céges és egyéni konfliktushelyzetet lehet hatékonyan, a felek számára kölcsönösen elfogadhatóan megoldani;

• szeretnék elsajátítani a konfliktuskezelés, értő-figyelem és önérvényesítés technikáit mások segítése céljából;

• fontosnak tartják saját személyiségük, önismeretük fejlesztését;

• ifjúsági csoportok vezetésének speciális módszertanát szeretnék elsajátítani.

A trénerképzésünk célja, hogy olyan humán szakembereket képezzünk, akik hiteles hozzáállással képesek bármilyen készségfejlesztő, vagy attitűd-formáló programot megtartani. Továbbá a felnőtt csoportok vezetésének tananyagára építve képes legyen ifjúsági csoportot vezetni kiskamaszoknak, tinédzsereknek, fiatal felnőtteknek.

Többek között a következő témakörökben:

• érzelmi intelligencia

• kommunikációs készségek

• csapatépítés

• hatékony problémamegoldás

• konfliktuskezelés

• stresszkezelés.

A képzés felépítése

I. Alapozó szint (160 óra):

a. „Személyes hatékonyság fejlesztése”: saját élményű önismereti tréning 30 órában. A program engedély száma: E-001133/2015/D004

b. „Tréneri kompetenciák” 130 órában. A program engedély száma: E-001133/2015/D003
és “Ifjúsági csoportok vezetésének módszertana” 30 órában. A program engedély száma: E-001133/2015/D005

Az első 30 órás modul kizárólag saját élményű önismereti tréning, a rákövetkező 130 órában a saját megtapasztalások után az adott tréning-elem tanításmódszertani vonatkozásait beszéljük meg, és próbatanításokra is sor kerül. Valamint az ifjúsági csoportok vezetésének speciális módszertanát is elsajátítják a résztvevők.

II. Haladó képzések: szabadon választható 40 óra

1. Játszma szeminárium – önismereti tréning (24 óra)

2. ZOOM tréning felkészítő – tréningvezetés online térben (16 óra)

3. Personal Branding – mi a te személyes márkád?

A modulok elvégzéséről tanúsítványt adunk.

Az alapozó képzés minden érdeklődő számára nyitott.

A haladó képzésre csak az alapozó képzést már végzett vagy ezzel egyenértékű képzettséggel és gyakorlattal rendelkező kollégákat várunk.

A képzés koncepciója

Koncepciónk abban különbözik más, hasonló jellegű képzéstől, hogy a hangsúly nálunk a tanultak gyakorlati használhatóságán és egy jó önismeretre épülő, hiteles fejlesztő szakemberi hozzáállás kialakításán van. A gyakorlatban hasznosítható tudás elősegítése érdekében a résztvevőknek számos alkalmuk van kipróbálni az elméletben tanultakat. Ezt a célt szolgálja a résztvevőket középpontba állító módszerünk, valamint a leendő csoportvezetők teljesítményét, fejlődését értékelő visszajelzésünk. A képzés teljes idejének kétharmadát gyakorlás teszi ki. A felnőtt csoportok vezetésének módszertanán kívül a résztvevők megtanulhatják az ifjúsági csoportok (kiskamaszok, kamaszok, fiatal felnőttek) vezetésének technikáit, eltérő módszertanát.

Munkánk során az alábbi modellek elveiből, módszereiből is merítünk:

Vereségmentes konfliktuskezelési eszköztár, mely a kommunikáció-elméleti ismeretanyag alapját képezi, kiegészítve egyéb fejlesztői—segítői eszközökkel. Hatékony, jól alkalmazható eszköztár, mely a problémahelyzetek felismeréséhez és a konfliktushelyzetek vesztes nélküli megoldásához ad segítséget;

A tranzakció-elemzés (TA), melynek szemléletmódjával és könnyen kezelhető eszköztárával a csoportdinamikai folyamatok mélyebben megérthetők. Használata megnöveli a csoporttagok önismeretét, kommunikációjuk hatékonyságát, tudatosságát és csoportvezetői eredményességét. Segít felismerni saját személyiségünk jellegzetes reakcióit. Elősegíti, hogy az egyéniségünknek leginkább megfelelő fejlődési stratégiát alakítsuk ki;

A „lényeglátó figyelem” névre hallgató, F. Várkonyi Zsuzsa által kialakított coaching-készség, mely a problémamegoldó esetkísérés hatékony eszközeit nyújtja. Támpontokat ad a szakember eszközválasztásához, illetve a visszatükrözést, a megerősítést vagy éppen a kérdezést igénylő segítői helyzeteket.

A képzés eredménye

A képzés eredményeképpen a résztvevő:

• képessé válik sokféle megrendelői igénynek megfelelő programok összeállítására;

• biztonságosan bonyolítja le a tervezett programokat és kezeli a csoportokat;

• megismeri, és munkájában tekintetbe veszi a felnőttkori tanulás sajátosságait;

• képes lesz ifjúsági csoportot vezetni kiskamaszoknak, tinédzsereknek, fiatal felnőtteknek;

• a hatékony csoportos tanulást elősegítő, széleskörű módszertani eszköztárral rendelkezik;

• kialakítja a csoportvezetői szerephez kapcsolódó személyes filozófiáját és látásmódját.

Mivel foglalkozik egy csoportvezető?

A csoportvezető célja, hogy eredményesebbé váljon az egyén és általa a szervezet, és ehhez a résztvevők egyéni készségfejlesztését tűzi ki célul.

Jó önismeretre épülő, hiteles fejlesztő szakemberi hozzáállással, ismereteket, módszereket és eszközöket ad át és reflektál arra, ahogy a csoport reagál azokra.

Saját élményű gyakorlatok által a meglévő kompetenciákat erősíti, új kompetenciákat hoz felszínre a hatékonyság növelése érdekében.

A program tartalma

A képzési csoport: a csoport mint fogalom, csoportfolyamatok, csoportdinamika

A tranzakcióelemzés alapjai: A Berne-féle tranzakció-elemzés segítségével a résztvevők tudatosítják saját kapcsolati működésmódjukat és annak a másik félre gyakorolt hatását. Tudatosítják és megértik a csoportban megjelenő tranzakciók, manőverek és a rejtett kommunikáció jellegzetességeit

A hatékony személyközi kommunikáció: együttműködést serkentő újítások a hétköznapi kommunikációban: igényközlés, meghallgatás, konfliktuskezelés. Az ellenállás kezelése a csoportban, a csoportvezető saját határainak jelzése. Segítő/támogató kommunikáció, a coaching típusú figyelem, kooperációs gyakorlatok.

Ellenállók kezelése a csoportban, A csoportfolyamatban felmerülő esetleges játszma kezdemények felismerése és kezelése. Szerepek a csoportban.

A tréning vezetése: önismereti gyakorlatok a szakember felkészültsége, tapasztaltsága és hitelessége témákhoz; visszajelzés küldése és fogadása, a hatékony visszajelzés.

A sikeres csoportirányítás külső előfeltételei: mire szerződtél és kivel; miben dönthetsz szabadon. A figyelemfenntartás és hatáskeltés eszközei. Időkezelés.

Tréningvezetési gyakorlatok – szupervízió: a csoport tagjai egymás eseteiből és megoldásaiból is sokat tanulhatnak, építkezhetnek. A szupervízió a szakmai kompetenciafejlesztés és a professzionális kísérés korszerű eszközrendszere. Középpontjában a szakmai feladat, a szakmai funkció és szerep, valamint a hivatását gyakorló szakember mentális karbantartása áll. A képzés szerves részeként a trénerré válás folyamatában a résztvevők reflexiók és önreflexiók mentén a problémás tréninghelyzeteket dolgozzák fel szupervizor vezetésével.

A tréningek előkészítése, a tananyag összeállítása. Segéd- és háttéreszközök használata.

Ifjúsági csoportok vezetésének módszertana: Az ifjúsági csoportok tréningjei a felnőttek számára szervezett képzésektől több ponton eltérnek. Az ifjúsági csoportok képzése során a tanultakat kiegészítve a különbségekre fókuszálunk. Ilyen sajátosságok:

 • A csoportvezető szerepe, aki megtanulja, hogyan legyen inkább kísérője, facilitátora az ifjúsági csoportnak, mintsem oktatója.
 • A tananyagban erősebb hangsúlyt kap annak elősegítése, hogy a résztvevők világosan meg tudják fogalmazni igényeiket, érzéseiket, gondolataikat, vagyis mondanivalójuk tapasztalataikból, válaszaikból, szükségleteikből bontakozzék ki.
 • A felnőttek tanításának módszerei, amelyeket a korábbi képzési napokon már elsajátítottak, az ifjúsági csoportokban inkább azt segítik elő, hogy a csoporttagok váljanak egymás beszélgető társaivá, ezért sok az interakció, a játékos és tematikus beszélgetések. Az alkalmazott módszerek segítik a fiatalokat abban, hogy kortárs segítői kompetenciákra tegyenek szert, pl. kapcsolati problémák esetén hasznos közvetítői technikákra.
 • Az ifjúsági csoportok központi gondolata: „Vedd kezedbe az életed!” Ennek a jelszónak megvalósításához szükséges, hogy a fiatalok lássanak egy hiteles felnőtt mintát és attitűdöt, amit a tréner képvisel.  Ehhez megerősítjük a már elsajátított kompetenciákat, pl. az elakadások megfelelő eszközzel történő kezelését. Lényeges eleme a képzésünknek a kapcsolatok pozitív szemléletű kezelésének és erősítésének megtanítása. Felhasználjuk az eddig tanult tranzakcióelemzés (TA) modellt is. A saját és mások viselkedésének új szemlélete következtében erősödik a résztvevők önbizalma, önértékelése és stabilitása.
 • Az ifjúsági csoportok vezetője minimumra korlátozza a magyarázatot, de a csoporttal együtt megfogalmaznak olyan alapvető kapcsolati helyzeteket, mint: hogyan működjenek hatalomszemélyekkel, családjukban és barátaikkal.
 • Segít abban, hogy a fiatalok felismerjék saját félelmeiket, erősségeiket és fejlesztendő társas kompetenciájukat.
 • Az Ifjúsági csoportok vezetésének módszertana 5 napján a leendő csoportvezetők az ifjúsági program teljes anyagát saját élményű tanulással ismerik meg.

Vizsgatréning: a vizsgára való felkészülés során a résztvevők összegzik, rendszerezik, újragondolják a képzésen tanultakat. A vizsga alkalmat ad arra, hogy megmutassák, miben fejlődtek, hogyan érzik magukat a csoportvezetői szerepben, s miben érdemes továbbfejlődniük.

Szakmai vezető

Dr. F. Várkonyi Zsuzsa

Vezető tanácsadó, Coach, Pszichológus, klinikai szakpszichológus

A Gordon-féle személyiségfejlesztő és kommunikációs tréningek magyarországi meghonosítója. A tranzakció-elemző (játszma-) tréningprogram megalkotója, számos tréning-újítás szerzője. Több mint húsz éve vezet Magyarországon és külföldön önismereti és kommunikációs tréningeket. Számos kommunikációs és önismereti könyv szerzője.

A képzés oktatói

Vízi Beáta

Vízi Beáta
A Gordon & T.A. Kft. ügyvezetője; Kiképző coach (PCC) és vezető tréner, Oktatási szakértő, Mentálhigiénés szakember, A Gordon Training International által kiképzett tréner. A Magyar Tranzakcióanalitikus Egyesület tagja

Szakterülete: ellenállás-kezelés, tranzakcióelemzés, emberi játszmák, mediáció. Húsz éve foglalkozik személyiségfejlesztő tréningek vezetésével és kommunikációs készségfejlesztő programok kidolgozásával. Tanácsadói és tréneri munkája mellett feladatai közé tartozik a különféle szervezeteknek szóló tréningprogramok felügyelete és a programfejlesztési munka irányítása.

 

 

Novák Ágnes
Közgazdász, senior tréner és coach (ICF-ACC), a Gordon Training International és a LIMRA által kiképzett tréner, Motivational Maps Licensed Practitioner, a Coach Szalon szakmai műhely vezetője, a Coachok Szakmai Szövetségének főtitkára

Szakterületei: kommunikáció és konfliktuskezelés, motiváció, emberi játszmák, csoportos és team coaching, közösségi tanulás.

20 éve tart különböző készségfejlesztő és önismereti programokat, 15 éves multinacionális belső tréneri és vezetőfejlesztési tapasztalattal, több mint 10.000 óra üzleti coaching és tréning tapasztalattal rendelkezik.
Dolgozott marketing és projektmenedzserként, oktatási szakértőként és tanácsadóként is.

 

 


Kőszegi Ágnes

Vezető tréner, Tanácsadó, Mentálhigiénés szakember;

A Gordon Training International által kiképzett tréner.

Huszonkét éves tapasztalattal tanít.

Egyéni tanácsadásai során, valamint a tanfolyamok vezetésénél a Rogers-i személyközpontú pszichológiát alkalmazza.

 

 

 

Lukács Anikó


Lukács Anikó
Coach, tréner, közgazdász

Szakterülete:

 • rendszertábla-állítás
 • Otthon Segítünk Alapítvány menedzselése
 • ifjúsági tréningcsoportok vezetése
 • csapatépítő játékok tanítása
Képzési napok

Alapozó szint: 160 óra

Személyes hatékonyság fejlesztése saját élményű tréning (30 óra)

A képzési napok:

Január 28. péntek 10:00-17:00

Február 4-5., 11-12. péntek-szombat 10:00-17:00

Tréneri kompetenciák (100 óra)

A képzési napok:

2022. február 18-19., 25-26.
március 11-12., 18-19.,
április 1-2., 22-23.,
május 6-7.                                           péntek-szombatonként 10:00-17:00

vizsga: május 27, 28.                         péntek-szombat 9:00-18:00

Ifjúsági csoportok vezetésének módszertana (30 óra)

A képzési napok:

2022. szeptember 9-10. és 16-17-18.         péntek-szombat és péntek-szombat-vasárnap 10:00-17:00

Haladó szint: 

A képzési napok:

Játszma szeminárium

2022. július 1-2. és 8-9. péntek-szombat 10:00-17:00 óráig

ZOOM tréning felkészítő – tréningvezetés online térben

2022. október 12., 14., 19., és 21. kedden és csütörtökön 16:00-20:00 óráig

Personal Branding – mi a te személyes márkád?

2022. október 28-29. és november 4., péntek-szombat és péntek 10:00-17:00 óráig

A képzés költségei

Alapozó képzés (160 óra): 

Személyes hatékonyság fejlesztése (30 óra): 150.000 Ft  (adómentes)

Tréneri kompetenciák modul és Ifjúsági csoportok vezetésének módszertana modul (130 óra): 700 000 Ft (adómentes)

Alapozó képzés összesen: 850 000 Ft

 

Haladó képzések (58 óra): 

Játszma szeminárium (24 óra): 160 000 Ft + Áfa

ZOOM tréning felkészítő – tréningvezetés online térben (16 óra): 100 000 Ft + Áfa

Personal Branding – mi a te személyes márkád? (18 óra): 180 000 Ft + Áfa bevezető áron

Magánszemélyeknek részletfizetési lehetőséget biztosítunk. A három haladó modulra egyszerre történő jelentkezés esetén 10% kedvezményt biztosítunk.

A képzés részvételi díja magában foglalja

 • a valamennyi résztvevővel lefolytatott előzetes interjút,
 • a képzéshez tartozó jegyzeteket, tanítási segédanyagokat,
 • a képzés alatti konzultációkat,
 • terembérletet és a technikai eszközök költségét,
 • a kávé/tea és aprósütemény fogyasztását,
 • a záróvizsga és tanúsítvány díját.
  Minden, a fentieken kívül kért szolgáltatás költsége a résztvevőket terheli.
A jelentkezés módja

Töltse ki és küldje el nekünk az űrlapot (jobbra)! E-mailben visszajelzünk és küldjük a képzés részletes tájékoztatóját a jelentkezés további feltételeivel.

Kérdése van? Hívjon minket bizalommal a 06 30 933 7344 telefonszámon!

A képzési csoport létszáma: maximum 12 fő

Jelentkezési határidő: 2022. január 15.

A jelentkezéseket a regisztráció sorrendjében fogadjuk el. A felvétel módja: motivációs beszélgetés, kommunikációs készségek felmérése. A motivációs beszélgetést követően történik a regisztrációs lap kitöltése és a 150.000 Ft (adómentes) regisztrációs díj befizetése, mely összeg egyben a „Személyes hatékonyság” című, 30 órás képzés díja. Képzési filozófiájának érvényesítése érdekében a Gordon & T.A. Kft. fenntartja magának azt a jogot, hogy a felvételi beszélgetéskor szerzett benyomásai alapján válogasson a jelentkezők közül.

Pénzügyi feltételek: Jelentkezés esetén a Résztvevő vagy annak munkáltatója és a Gordon & T.A. Kft. között szerződéskötésre kerül sor. A díjazást nem csökkenti, ha a résztvevő a programnak csak egy részén vagy részein kíván vagy tud részt venni.

A jelentkezési lap megküldésével a Résztvevő(k) és a Számlafizető elfogadják a Gordon & T.A Kft. programajánlatát. A jelentkezés egyben a képzési díj megfizetésének kötelezettségét is jelenti. Számlaszám: ERSTE Bank 116 00 006 – 00 00 00 00-27 42 84 09 Amennyiben a Résztvevő a tréning kezdete előtti 20 napon belüli időszakban lemondja részvételét, a részvételi díj 50%-át köteles kötbér címén megfizetni.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

– a program összes óraszámának minimum 80%-án való jelenlét,
elvárhatóan aktív részvétel,
– sikeres vizsgatréning, ahol a kompetencia mindhárom elemének – ismeretek, attitűd és készségek – teljesítményképes szinten kell állnia.
– Hasonlóan bármely más oktatási intézmény rendjéhez, a tandíj a részvétel költségeit fedezi. A résztvevők előrehaladásáról a képzés során három különböző időpontban küldünk visszajelzést – utolsó alkalommal a képzés végére ütemezett vizsgatanítás értékelése során.

Annak a jelöltnek, aki a vizsgakövetelményeknek nem felel meg, a részvételről adunk tanúsítványt. Ismeret- és készséghiányosságok esetén számukra a Gordon & T.A. Kft. kedvezményes feltételek mellett további képzési lehetőségeket ajánl fel, attitűdbeli problémák esetén pedig további önismereti munkát javasol a résztvevőnek.

Kérdezne tőlünk? Ötlete, javaslata van? Írjon nekünk!

Related Projects
Kapcsolat

Hagyjon üzenetet, és mielőbb felkeressük!