Trénerképző Akadémia

130 órás alapképzés saját fejlesztésű módszertannal

Következő csoport: 2023. február 3-tól!

Trénerképzés a személyközpontúság, vereségmentes kommunikációs készségek és a Tranzakcióanalízis elmélete által is inspirált, saját fejlesztésű módszertannal.
Felnőtt csoportok és ifjúsági csoportok vezetésére kialakított tematikával.
– alapozó képzés 130 órában

Olyan szakembereket képzünk, akik hatékony, világszerte elismert alapokra épülő oktatási módszerünknek köszönhetően képesek bármilyen készségfejlesztő vagy attitűd-formáló programot megtartani.

Hallgatóink a kurzus során elsajátítják a tranzakcióelemzés és a professzionális kommunikáció szemléletét, valamint a konfliktuskezelés, az értő figyelem és az önérvényesítés technikáit, így képesek lesznek változatos konfliktushelyzetek hatékony, a felek számára kölcsönösen megfelelő módon történő megoldására.

 Az alapozó képzés minden érdeklődő számára nyitott, a haladó képzésre csak olyan kollégákat várunk, akik az alapozó képzést már elvégezték.

Engedélyszám:
Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: B/2020/003191

Óraszám:
Alapképzés: 130 óra
Haladó képzés: négy választható modul

Ár:
Alapképzés:
A két modul együttes ára 663 000 Ft + Áfa
Személyes hatékonyság fejlesztése modul (30 óra, 118 000 Ft + Áfa)
Tréneri kompetenciák modul (100 óra, 545 000 Ft+ Áfa)

Haladó képzések:
1. Ifjúsági csoportok vezetésének módszertana (30 óra, 120 000 Ft + Áfa)
2. Játszma-szeminárium - önismereti tréning (24 óra, 160 000 Ft + Áfa)
3. ZOOM tréning felkészítő - tréningvezetés online térben (16 óra, 100 000 Ft + Áfa)
4. Personal Branding - mi a te személyes márkád? (18 óra, 180 000 Ft + Áfa)

Oktatók:
Dr. F. Várkonyi Zsuzsa, Vízi Beáta, Kőszegi Ágnes, Lukács Anikó

A következő képzés indulása:
2023. február 3-tól

nyílt nap: 2022. november 3.

A 2023. haladó képzések szervezés alatt állnak

Képzési napok:
péntek, szombat

Helyszín:
1022 Budapest, Marczibányi tér 9., fsz. 1 (Millenáris mögött, Széll Kálmán tértől 5 perc séta)

Trénerképző Akadémia

Kinek ajánljuk?

Programunkat olyan résztvevőknek ajánljuk, akik

• hatékony, világszerte elismert alapokra épülő készségcsomaggal kívánnak dolgozni belső vagy külső szakemberként;

• szeretnék saját és mások viselkedését jobban megérteni és megfelelő kommunikációs eszközökkel pozitív változást elérni;

• felnőttoktatási szakemberként, tréner-asszisztensként, személyzeti vezetőként dolgoznak, és szeretnének mélyebben megismerkedni a tréninggel, mint képzési formával;

• csoportvezetőként szeretnének másoknak segíteni a tranzakció-elemzés és a professzionális kommunikáció gyakorlati használatával;

• valódi és eredeti készségcsomagra vágynak, mellyel számos céges és egyéni konfliktushelyzetet lehet hatékonyan, a felek számára kölcsönösen elfogadhatóan megoldani;

• szeretnék elsajátítani a konfliktuskezelés, értő-figyelem és önérvényesítés technikáit mások segítése céljából;

• fontosnak tartják saját személyiségük, önismeretük fejlesztését.

A trénerképzésünk célja, hogy olyan humán szakembereket képezzünk, akik hiteles hozzáállással képesek bármilyen készségfejlesztő, vagy attitűd-formáló programot megtartani.

Többek között a következő témakörökben:

• érzelmi intelligencia

• kommunikációs készségek

• csapatépítés

• hatékony problémamegoldás

• konfliktuskezelés

• stresszkezelés.

A képzés felépítése

I. Alapozó szint (130 óra):

a. „Személyes hatékonyság fejlesztése”: saját élményű önismereti tréning 30 órában.

b. „Tréneri kompetenciák” 130 órában.

Az első 30 órás modul kizárólag saját élményű önismereti tréning, a rákövetkező 100 órában a saját megtapasztalások után az adott tréning-elem tanításmódszertani vonatkozásait beszéljük meg, és próbatanításokra is sor kerül.

II. Haladó képzések: szabadon választható

1. Ifjúsági csoportok vezetésének módszertana (30 óra)

2. Játszma szeminárium – önismereti tréning (24 óra)

3. ZOOM tréning felkészítő – tréningvezetés online térben (16 óra)

4. Personal Branding – mi a te személyes márkád? (18 óra)

A modulok elvégzéséről tanúsítványt adunk.

Az alapozó képzés minden érdeklődő számára nyitott.

A haladó képzésre csak az alapozó képzést már végzett vagy ezzel egyenértékű képzettséggel és gyakorlattal rendelkező kollégákat várunk.

A képzés koncepciója

Koncepciónk abban különbözik más, hasonló jellegű képzéstől, hogy a hangsúly nálunk a tanultak gyakorlati használhatóságán és egy jó önismeretre épülő, hiteles fejlesztő szakemberi hozzáállás kialakításán van. A gyakorlatban hasznosítható tudás elősegítése érdekében a résztvevőknek számos alkalmuk van kipróbálni az elméletben tanultakat. Ezt a célt szolgálja a résztvevőket középpontba állító módszerünk, valamint a leendő csoportvezetők teljesítményét, fejlődését értékelő visszajelzésünk. A képzés teljes idejének kétharmadát gyakorlás teszi ki. A felnőtt csoportok vezetésének módszertanán kívül a résztvevők megtanulhatják az ifjúsági csoportok (kiskamaszok, kamaszok, fiatal felnőttek) vezetésének technikáit, eltérő módszertanát.

Munkánk során az alábbi modellek elveiből, módszereiből is merítünk:

Vereségmentes konfliktuskezelési eszköztár, mely a kommunikáció-elméleti ismeretanyag alapját képezi, kiegészítve egyéb fejlesztői—segítői eszközökkel. Hatékony, jól alkalmazható eszköztár, mely a problémahelyzetek felismeréséhez és a konfliktushelyzetek vesztes nélküli megoldásához ad segítséget;

A tranzakció-elemzés (TA), melynek szemléletmódjával és könnyen kezelhető eszköztárával a csoportdinamikai folyamatok mélyebben megérthetők. Használata megnöveli a csoporttagok önismeretét, kommunikációjuk hatékonyságát, tudatosságát és csoportvezetői eredményességét. Segít felismerni saját személyiségünk jellegzetes reakcióit. Elősegíti, hogy az egyéniségünknek leginkább megfelelő fejlődési stratégiát alakítsuk ki;

A „lényeglátó figyelem” névre hallgató, F. Várkonyi Zsuzsa által kialakított coaching-készség, mely a problémamegoldó esetkísérés hatékony eszközeit nyújtja. Támpontokat ad a szakember eszközválasztásához, illetve a visszatükrözést, a megerősítést vagy éppen a kérdezést igénylő segítői helyzeteket.

A képzés eredménye

A képzés eredményeképpen a résztvevő:

• képessé válik sokféle megrendelői igénynek megfelelő programok összeállítására;

• biztonságosan bonyolítja le a tervezett programokat és kezeli a csoportokat;

• megismeri, és munkájában tekintetbe veszi a felnőttkori tanulás sajátosságait;

• képes lesz ifjúsági csoportot vezetni kiskamaszoknak, tinédzsereknek, fiatal felnőtteknek;

• a hatékony csoportos tanulást elősegítő, széleskörű módszertani eszköztárral rendelkezik;

• kialakítja a csoportvezetői szerephez kapcsolódó személyes filozófiáját és látásmódját.

Mivel foglalkozik egy csoportvezető?

A csoportvezető célja, hogy eredményesebbé váljon az egyén és általa a szervezet, és ehhez a résztvevők egyéni készségfejlesztését tűzi ki célul.

Jó önismeretre épülő, hiteles fejlesztő szakemberi hozzáállással, ismereteket, módszereket és eszközöket ad át és reflektál arra, ahogy a csoport reagál azokra.

Saját élményű gyakorlatok által a meglévő kompetenciákat erősíti, új kompetenciákat hoz felszínre a hatékonyság növelése érdekében.

Az alapozó szintű program tartalma

A képzési csoport: a csoport mint fogalom, csoportfolyamatok, csoportdinamika

A tranzakcióelemzés alapjai: A Berne-féle tranzakció-elemzés segítségével a résztvevők tudatosítják saját kapcsolati működésmódjukat és annak a másik félre gyakorolt hatását. Tudatosítják és megértik a csoportban megjelenő tranzakciók, manőverek és a rejtett kommunikáció jellegzetességeit

A hatékony személyközi kommunikáció: együttműködést serkentő újítások a hétköznapi kommunikációban: igényközlés, meghallgatás, konfliktuskezelés. Az ellenállás kezelése a csoportban, a csoportvezető saját határainak jelzése. Segítő/támogató kommunikáció, a coaching típusú figyelem, kooperációs gyakorlatok.

Ellenállók kezelése a csoportban, A csoportfolyamatban felmerülő esetleges játszma kezdemények felismerése és kezelése. Szerepek a csoportban.

A tréning vezetése: önismereti gyakorlatok a szakember felkészültsége, tapasztaltsága és hitelessége témákhoz; visszajelzés küldése és fogadása, a hatékony visszajelzés.

A sikeres csoportirányítás külső előfeltételei: mire szerződtél és kivel; miben dönthetsz szabadon. A figyelemfenntartás és hatáskeltés eszközei. Időkezelés.

Tréningvezetési gyakorlatok – szupervízió: a csoport tagjai egymás eseteiből és megoldásaiból is sokat tanulhatnak, építkezhetnek. A szupervízió a szakmai kompetenciafejlesztés és a professzionális kísérés korszerű eszközrendszere. Középpontjában a szakmai feladat, a szakmai funkció és szerep, valamint a hivatását gyakorló szakember mentális karbantartása áll. A képzés szerves részeként a trénerré válás folyamatában a résztvevők reflexiók és önreflexiók mentén a problémás tréninghelyzeteket dolgozzák fel szupervizor vezetésével.

A tréningek előkészítése, a tananyag összeállítása. Segéd- és háttéreszközök használata.

Vizsgatréning: a vizsgára való felkészülés során a résztvevők összegzik, rendszerezik, újragondolják a képzésen tanultakat. A vizsga alkalmat ad arra, hogy megmutassák, miben fejlődtek, hogyan érzik magukat a csoportvezetői szerepben, s miben érdemes továbbfejlődniük.

A haladó programok tartalma

Ifjúsági csoportok vezetésének módszertana (30 óra)

A képzés csak a GordonTA alapképzését végzett trénerek számára elérhető.

 • Az ifjúsági csoportok tréningjei a felnőttek számára szervezett képzésektől több ponton eltérnek. Az ifjúsági csoportok vezetőinek képzése során a tanultakat kiegészítve a különbségekre fókuszálunk. Ilyen sajátosságok:
 • A csoportvezető szerepe, aki megtanulja, hogyan legyen inkább kísérője, facilitátora az ifjúsági csoportnak, mintsem oktatója.
 • A tananyagban erősebb hangsúlyt kap annak elősegítése, hogy a résztvevők világosan meg tudják fogalmazni igényeiket, érzéseiket, gondolataikat, vagyis mondanivalójuk tapasztalataikból, válaszaikból, szükségleteikből bontakozzék ki.
 • A módszerek, amelyeket a résztvevők már elsajátítottak, az ifjúsági csoportokban inkább azt segítik elő, hogy a csoporttagok váljanak egymás beszélgető társaivá, ezért sok az interakció, a játékos és tematikus beszélgetések. Az alkalmazott módszerek segítik a fiatalokat abban, hogy kortárs segítői kompetenciákra tegyenek szert, pl. kapcsolati problémák esetén hasznos közvetítői technikákra.
 • Az ifjúsági csoportok központi gondolata: „Vedd kezedbe az életed!” Ennek a jelszónak megvalósításához szükséges, hogy a fiatalok lássanak egy hiteles felnőtt mintát és attitűdöt, amit a csoportvezető képvisel. Ehhez megerősítjük a már elsajátított kompetenciákat, pl. az elakadások megfelelő eszközzel történő kezelését.
 • Lényeges eleme a képzésünknek a kapcsolatok pozitív szemléletű kezelésének és erősítésének megtanítása. Felhasználjuk az eddig tanult tranzakcióelemzés (TA) modellt is. A saját és mások viselkedésének új szemlélete következtében erősödik a résztvevők önbizalma, önértékelése és stabilitása.
 • Az ifjúsági csoport vezetője minimumra korlátozza a magyarázatot, de a csoporttal együtt megfogalmaznak olyan alapvető kapcsolati helyzeteket, mint: hogyan működjenek hatalomszemélyekkel, családjukban és barátaikkal.
 • A tréningvezető segít abban, hogy a fiatalok felismerjék saját félelmeiket, erősségeiket és fejlesztendő társas kompetenciájukat.
 • Az Ifjúsági csoportok vezetésének módszertani 5 napján a leendő csoportvezetők az ifjúsági program teljes anyagát saját élményű tanulással ismerik meg.

Játszma szeminárium – a támogató kapcsolatokban előforduló játszmákról (24 óra)

A képzés csak a GordonTA alapképzését végzett trénerek számára elérhető.

A játszma-tréning segít felfedni azokat a pszichológiai játszmákat, melyeknek újra és újra áldozatául eshetünk. Ha sikerül életünk visszaköszönő zsákutcáit megszüntetni, nem kell többé elviselnünk a veszteségek ismétlődését, mert megtanulhatjuk elkerülni az ide vezető rossz választásokat.

A képzés eredményeképp a résztvevők:

 • felismerik mi a különbség konfliktus és játszma között.
 • támpontokat kapnak a játszmába hívó manőverek felismeréséhez és kezeléséhez.
 • olyan eszközöket sajátítanak el melyek segítségével megelőzhető a játszmák kialakulása.
 • megerősödik a „felnőtt-én” kontroll-funkciója.

A program vezetője: Vízi Beáta PCC coach, vezető tréner, mentálhigiénés szakember és F. Várkonyi Zsuzsa pszichológus, A tranzakcióelemző, „Játszma szeminárium” ® tréningprogram megalkotója, melyet több mint 30 éve tanít nagy sikerrel, különböző szakember csoportoknak és laikus jelentkezőknek egyaránt.

ZOOM tréning felkészítő – tréningvezetés online térben (16 óra)

részletek: https://gordonta.hu/kepzesek/zoom-online-rakepzo-kezdoknek/

Personal Branding – mi a te személyes márkád? (18 óra)

részletek: https://gordonta.hu/kepzesek/personal-branding-mi-a-te-markad/

Szakmai vezető

Dr. F. Várkonyi Zsuzsa

Vezető tanácsadó, Coach, Pszichológus, klinikai szakpszichológus

A Gordon-féle személyiségfejlesztő és kommunikációs tréningek magyarországi meghonosítója. A tranzakció-elemző (játszma-) tréningprogram megalkotója, számos tréning-újítás szerzője. Több mint húsz éve vezet Magyarországon és külföldön önismereti és kommunikációs tréningeket. Számos kommunikációs és önismereti könyv szerzője.

A képzés oktatói

Vízi Beáta

Szupervízor, az EASC tagja

Mentor-coach és vezető tréner

Tranzakcióanalitikus tanácsadó (DGTA)

Mentálhigiénés szakember

• a Magyar Tranzakcióanalitikus Egyesület tagja (HATA)

• a Magyar Szupervizorok és Szupervizor-Coachok Társaságának tagja (MSZCT)

• a Gordon Training International által kiképzett tréner

• az EATA és a DGTA (Deutsche Gesellschaft für Transaktionsanalyse) tagja,

• International Coach Federation tagja

• CoachOk Szakmai szövetségének tagja

Több mint 25 éve foglalkozik kommunikációs készségfejlesztő programok fejlesztésével, és tranzakcióelemző (játszma) tréningek vezetésével. Tanácsadói, tréneri munkája mellett feladatai közé tartozik a programok szakmai fejlesztése és felügyelete. A programokkal kapcsolatos fejlesztési munka irányítása.

Szakterületei:

• Vezetőfejlesztés

• Szervezeti- és kapcsolati játszmák elemzése a tranzakcióelemzés módszerével

• Személyes hatékonyság fejlesztése

• Együttműködés fejlesztése, konfliktuskezelés

• Önismereti munka

• Szervezetfejlesztés

 

 

 


Kőszegi Ágnes

Vezető tréner, Tanácsadó, Mentálhigiénés szakember;

A Gordon Training International által kiképzett tréner.

Huszonkét éves tapasztalattal tanít.

Egyéni tanácsadásai során, valamint a tanfolyamok vezetésénél a Rogers-i személyközpontú pszichológiát alkalmazza.

 

 

 

Lukács Anikó


Lukács Anikó
Coach, tréner, közgazdász

Szakterülete:

 • rendszertábla-állítás
 • Otthon Segítünk Alapítvány menedzselése
 • ifjúsági tréningcsoportok vezetése
 • csapatépítő játékok tanítása
Képzési napok

Alapozó szint: 130 óra

Személyes hatékonyság fejlesztése saját élményű tréning (30 óra)

A képzési napok:

2023. Február 3-4-5.                péntek-szombat-vasárnap       10:00-17:00

Február 10-11.                 péntek-szombat                       10:00-17:00

Tréneri kompetenciák (100 óra)

A képzési napok:

2023. február 24-25.,

március 10-11.,      24-25.          

március 31. – április 1.

április    21-22.,     28-29.

május     5-6.                               péntek-szombatonként 10:00-17:00

vizsga:        május 26-27.           péntek-szombat 9:00-18:00

 

Haladó szint: 

A képzési napok:

Ifjúsági csoportok vezetésének módszertana

szervezés alatt

Játszma szeminárium

szervezés alatt

ZOOM tréning felkészítő – tréningvezetés online térben

2022. október 12., 14., 19., és 21. kedden és csütörtökön 16:00-20:00 óráig

Personal Branding – mi a te személyes márkád?

2022. október 28-29. és november 4., péntek-szombat és péntek 10:00-17:00 óráig

 

2023. évi haladó képzések szervezés alatt

A képzés költségei

Alapozó képzés (130 óra): 

Személyes hatékonyság fejlesztése (30 óra): 118.000 Ft  + Áfa

Tréneri kompetenciák (100 óra): 545 000 Ft + Áfa

Alapozó képzés összesen: 663 000 Ft + Áfa

 

Haladó képzések

Ifjúsági csoportok vezetésének módszertana (30 óra): 120 000 Ft + Áfa

Játszma szeminárium (24 óra): 160 000 Ft + Áfa

ZOOM tréning felkészítő – tréningvezetés online térben (16 óra): 100 000 Ft + Áfa

Personal Branding – mi a te személyes márkád? (18 óra): 180 000 Ft + Áfa bevezető áron

Magánszemélyeknek részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

A képzés részvételi díja magában foglalja

 • a valamennyi résztvevővel lefolytatott előzetes interjút,
 • a képzéshez tartozó jegyzeteket, tanítási segédanyagokat,
 • a képzés alatti konzultációkat,
 • terembérletet és a technikai eszközök költségét,
 • a kávé/tea és aprósütemény fogyasztását,
 • a záróvizsga és tanúsítvány díját.
  Minden, a fentieken kívül kért szolgáltatás költsége a résztvevőket terheli.
A jelentkezés módja

Töltse ki és küldje el nekünk az űrlapot (jobbra)! E-mailben visszajelzünk és küldjük a képzés részletes tájékoztatóját a jelentkezés további feltételeivel.

Kérdése van? Hívjon minket bizalommal a 06 30 933 7344 telefonszámon!

A képzési csoport létszáma: maximum 14 fő

Jelentkezési határidő: 2022. december 30.

A jelentkezéseket a regisztráció sorrendjében fogadjuk el. A felvétel módja: motivációs beszélgetés, kommunikációs készségek felmérése. A motivációs beszélgetést követően történik a regisztrációs lap kitöltése és a 118.000 Ft + Áfa regisztrációs díj befizetése, mely összeg egyben a „Személyes hatékonyság” című, 30 órás képzés díja. Képzési filozófiájának érvényesítése érdekében a Gordon & T.A. Kft. fenntartja magának azt a jogot, hogy a felvételi beszélgetéskor szerzett benyomásai alapján válogasson a jelentkezők közül.

Pénzügyi feltételek: Jelentkezés esetén a Résztvevő vagy annak munkáltatója és a Gordon & T.A. Kft. között szerződéskötésre kerül sor. A díjazást nem csökkenti, ha a résztvevő a programnak csak egy részén vagy részein kíván vagy tud részt venni.

A jelentkezési lap megküldésével a Résztvevő(k) és a Számlafizető elfogadják a Gordon & T.A Kft. programajánlatát. A jelentkezés egyben a képzési díj megfizetésének kötelezettségét is jelenti. Számlaszám: ERSTE Bank 116 00 006 – 00 00 00 00-27 42 84 09 Amennyiben a Résztvevő a tréning kezdete előtti 20 napon belüli időszakban lemondja részvételét, a részvételi díj 50%-át köteles kötbér címén megfizetni.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

– a program összes óraszámának minimum 80%-án való jelenlét,
elvárhatóan aktív részvétel,
– sikeres vizsgatréning, ahol a kompetencia mindhárom elemének – ismeretek, attitűd és készségek – teljesítményképes szinten kell állnia.
– Hasonlóan bármely más oktatási intézmény rendjéhez, a tandíj a részvétel költségeit fedezi. A résztvevők előrehaladásáról a képzés során három különböző időpontban küldünk visszajelzést – utolsó alkalommal a képzés végére ütemezett vizsgatanítás értékelése során.

Annak a jelöltnek, aki a vizsgakövetelményeknek nem felel meg, a részvételről adunk tanúsítványt. Ismeret- és készséghiányosságok esetén számukra a Gordon & T.A. Kft. kedvezményes feltételek mellett további képzési lehetőségeket ajánl fel, attitűdbeli problémák esetén pedig további önismereti munkát javasol a résztvevőnek.

Kérdezne tőlünk? Ötlete, javaslata van? Írjon nekünk!

Related Projects
Kapcsolat

Hagyjon üzenetet, és mielőbb felkeressük!